Ny landskapslagstiftning om åländsk hembygdsrätt

Lagförslag LF 16/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: hembygdsrätt, åländsk hembygdsrätt, hembygdsrättsförfarande


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser