Nytt kollektivtrafiksystem, tillägg till motivering

Budgetmotion FM 42/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: kollektivtrafik, trafik, system, kollektivtrafik, samåkning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter