Ombyggnad av Självstyrelsegården, minskning av anslag och ändring av motivering

Budgetmotion FM 33/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: självstyrelsegårdenk, självstyrelsegården, ombyggnad


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter