Översyn av beslutsgången och representationen i PAF:s fördelningsråd och medlens fördelning

Åtgärdsmotion HM 38/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: föreningsstöd, paf-stöd, gruppstöd,
Sidhänvisning: 67, 72, 100, 101, 109,


Åtgärder