Privatisering av skärgårdstrafiken, ändring av motiveringen

Budgetmotion FM 73/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: privatisering, skärgårdstrafik, trafik,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter