Remissdebatt

Produktionsstöd för el LF 2/2019-2020

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.


  Diskussion.


 • Tack, fru talman! Det här är en följd i färg uppföljning av lagen om vindkraftsstöd eller produktionsstöd för el som landskapsregeringen lade under året och det är en lag som nu har trätt i kraft.

  Det är ett stort klimatkliv framåt när vi får det här igång. Upphandling pågår som bäst. Tanken är att Åland ska gå från 18 procent egen producerad vindkraft till 65-70 procent, vilket är ett stort steg framåt.

  Men i den lagstiftning som då gick vidare till laggranskning så hade Ålandsdelegationen och Högsta domstolen synpunkter på två av paragraferna i förslaget som egentligen berörde granskning och inspektion. Man ansåg då att lagrummet inte i tillräcklig grad beaktade grundlagen och hemfriden, hemfridens tryggande.

  Med detta förslag föreslås nu att de paragrafer som som blev öppna i vindkraftsbolaget nu korrigeras så att de ska vara i enlighet med laggranskningskontrolleras önskemål. Tack, fru talman!


 • Talman! Tack för den redogörelsen. Jag ser väl egentligen inga komplikationer i det här, jag tror att det möjligen kan hanterats ganska snabbt. I förslaget på sidan 3 står: "Till bestämmelsen fogas således en skrivning enligt vilken inspektion inte får inte utföras i lokaler och utrymmen som till skydd för privatlivet omfattas av Hemfrid".

  I min enkla lilla värld så är det inte för mycket. Jag undrar vilket av dem som ministern skulle vilja att vi stryker i den fortsatta hanteringen?


 • Tack för den noggranna läsningen! Jag föreslår att inte nummer 2 stryks.


 • Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.