Plenum den 6 november 2019 kl. 13:00

Händelser under plenum

12:59Plenum börjadeTalman Roger Nordlund
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
13:21 TalmansbyteFörsta vicetalman Ingrid Zetterman
13:21 TalmansbyteFörsta vicetalman Ingrid Zetterman
13:48 Plenum/frågestund avslutades