Andra behandling

Produktionsstöd för el LF 2/2019-2020

  • I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

    Diskussion? Ingen diskussion.

    Förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om stöd för produktion av el från vindkraft föreläggs för antagande i andra behandling.

    Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

    Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.