Regeringskonferensen angående ett fördrag om upprättande av en konstitution för Europa

Landskapsregeringens meddelande M 3/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: konferens, regering, framtidskonventet, konvent, eu-utvidgning, konstitutionell, konstitutionella, lissabon
Sidhänvisning: 59, 60, 64, 3, 9, 10, 20;

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser