Första behandling

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


  • Talman! Lagtinget har den 16 september begärt social- och miljöutskottets synpunkter på en ändring av landskapslagen om stöd för hållbart jordbruk. Lagen bygger på unionsbestämmelser och då kommissionens arbete med att förnya regelverket kring statligt stöd har försenats så anser social- och miljöutskottet att det finns en anledning att förlänga giltighetstiden även för dessa bestämmelser i enlighet med regeringens förslag. Därför föreslår social- och miljöutskottet att lagtinget antar lagförslaget. Tack.


  • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om stöd för hållbart skogsbruk för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling
    är avslutad.