Strategi för den åländska skärgårdens trafiksystem 'Kortrutt 2011'

Landskapsregeringens meddelande M 3/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: kortrutt, skärgårdstrafik, trafik, trafiksystem, sjötrafik, kortrutt 2011

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser