Upphävande av landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation

Lagförslag FR 13/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: jämställdhet, jämställdhetsdelegation, diskriminering, diskrimineringsombudsman


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Landskapsförvaltningen