Validering i gymnasieskolor

Lagförslag LF 3/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: validring, skola, gymnasieskola, utbildning, gymnasieutbildning,
Berörda lagar: ll om ändring av ll om gymnasieutbildning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott