Dokument

1 - 100 av totalt 284 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Lagtingets beslut 49/2019 2017-2018
Lag- och kulturutskottets betänkande 19/2018-2019 2017-2018
Lagtingets beslut 109/2017 2017-2018
Lagtingets beslut 109/2017 2017-2018
Lagtingets beslut 109/2017 2017-2018
Lagtingets beslut 109/2017 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 13/2018-2019 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 14/2018-2019 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2018-2019 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2018-2019 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2018-2019 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2018-2019 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2018-2019 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2018-2019 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2017-2018 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2017-2018 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2017-2018 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2017-2018 2017-2018
Lag- och kulturutskottets betänkande 12/2018-2019 2017-2018
Lagtingets beslut 10/2019 2017-2018
Lagtingets beslut 108/2017 2017-2018
Lagtingets beslut 107/2017 2017-2018
Lagtingets beslut 109/2017 2017-2018
Budgetmotion 1/2017-2018 Främjande av hållbar energiomställning 2017-2018
Budgetmotion 2/2017-2018 Främjande av hållbar energiomställning 2017-2018
Budgetmotion 3/2017-2018 Främjande av hållbar energiomställning 2017-2018
Budgetmotion 4/2017-2018 Landskapsandelar och stöd till kommunerna 2017-2018
Budgetmotion 5/2017-2018 Pensionsarvode 2017-2018
Budgetmotion 6/2017-2018 Produktionsstöd för el från vindkraftverk 2017-2018
Budgetmotion 7/2017-2018 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder 2017-2018
Budgetmotion 8/2017-2018 Kortrutt-byggnadsprojekt Föglö utgår 2017-2018
Budgetmotion 9/2017-2018 Avställning och påställning av fordon på nätet 2017-2018
Budgetmotion 10/2017-2018 Penningautomatmedel 2017-2018
Budgetmotion 11/2017-2018 Skrotbilspremie 2017-2018
Budgetmotion 12/2017-2018 Utökade landskapsandelar till kommunerna 2017-2018
Budgetmotion 13/2017-2018 Studielån för att ta körkort för långtidsarbetslösa ungdomar 2017-2018
Budgetmotion 14/2017-2018 Utflyttade ålänningar 2017-2018
Budgetmotion 15/2017-2018 Fiskevårdsavgift för personer som inte är bosatt i landskapet 2017-2018
Budgetmotion 16/2017-2018 Krafttag för det svenska språket 2017-2018
Budgetmotion 17/2017-2018 Återställd antagning till utbildning i Sverige 2017-2018
Budgetmotion 18/2017-2018 Säsongsanpassad SFI-utbildning 2017-2018
Budgetmotion 19/2017-2018 Räddningsaktion för ålänningarnas socialförsäkring 2017-2018
Budgetmotion 20/2017-2018 En sammanhållen alkoholpolitik och ett eget monopol 2017-2018
Budgetmotion 21/2017-2018 Åtgärder för sänkta verksamhetskostnader 2017-2018
Budgetmotion 22/2017-2018 Nekande av fullmakt till externa lån 2017-2018
Budgetmotion 23/2017-2018 Återtagande av investeringsfullmakt för kortrutt på västra Föglö 2017-2018
Budgetmotion 24/2017-2018 Begränsa det offentligas konkurrens på marknaden 2017-2018
Budgetmotion 25/2017-2018 Minskade ekonomiska klyftor mellan barnfamiljer 2017-2018
Budgetmotion 26/2017-2018 Avdragsrätt åt alla arbetande ålänningar 2017-2018
Budgetmotion 27/2017-2018 Enklare regler för evenemangs- och nöjesarrangörer 2017-2018
Budgetmotion 28/2017-2018 Åtgärder för en hållbar havsörnspopulation 2017-2018
Budgetmotion 29/2017-2018 Åtgärder för ett hållbart fiske 2017-2018
Budgetmotion 30/2017-2018 Beställ ett nytt tonnage till linjen Åva-Osnäs 2017-2018
Budgetmotion 31/2017-2018 Konkretisera miljöarbetet - inför en skrotbilspremie 2017-2018
Budgetmotion 32/2017-2018 Hudcancerscreening 2017-2018
Budgetmotion 33/2017-2018 Beställ inte ny linfärja till Präst-Töftölinjen 2017-2018
Budgetmotion 34/2017-2018 Ålandskontoret i Stockholm 2017-2018
Budgetmotion 35/2017-2018 Trygghet för hela Åland 2017-2018
Budgetmotion 36/2017-2018 Förnyelsebara energikällor och effektiviering 2017-2018
Budgetmotion 37/2017-2018 Social omsorg och Kommunernas socialtjänst 2017-2018
Budgetmotion 38/2017-2018 Cirkulär ekonomi 2017-2018
Budgetmotion 39/2017-2018 Konkurrensutsätt linfärjetrafiken samt drift och underhåll av landskapets vägar 2017-2018
Budgetmotion 40/2017-2018 Investeringsstöd för äldreboende 2017-2018
Budgetmotion 41/2017-2018 Rena råvaror i landskapets kök 2017-2018
Budgetmotion 42/2017-2018 Skydd av dricksvattentäkter 2017-2018
Budgetmotion 43/2017-2018 Fiskevård 2017-2018
Budgetmotion 44/2017-2018 Avbytarservice 2017-2018
Budgetmotion 45/2017-2018 Stiftelse för besökscentret i Bomarsund 2017-2018
Budgetmotion 46/2017-2018 Extra anslag för kortrutten 2017-2018
Budgetmotion 47/2017-2018 Tillsättande av språkpolitisk kommitté 2017-2018
Budgetmotion 48/2017-2018 Återkallande av investeringsfullmakt för kortrutt 2017-2018
Budgetmotion 49/2017-2018 Medborgarinstitutet - en viktig aktör i det livslånga lärandet 2017-2018
Budgetmotion 50/2017-2018 Frivilliga kommunprocesser 2017-2018
Budgetmotion 51/2017-2018 Konkretiserat miljöarbete - skrotbilspremie 2017-2018
Budgetmotion 52/2017-2018 Tryggad livsmedelsproduktion på Åland 2017-2018
Budgetmotion 53/2017-2018 Ålands sjösäkerhetscentrum 2017-2018
Budgetmotion 54/2017-2018 Cirkulär ekonomi 2017-2018
Budgetmotion 55/2017-2018 Förnyelsebart bränsle 2017-2018
Budgetmotion 56/2017-2018 Krisåtgärder för lantbruket 2017-2018
Budgetförslag 1/2017-2017 2017-2018
Budgetförslag 2/2017-2018 2017-2018
Budgetförslag 3/2017-2018 2017-2018
Budgetförslag 4/2017-2018 2017-2018
Budgetförslag 5/2017-2018 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 1/2017-2018 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 1/2018-2019 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 10/2017-2018 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 11/2017-2018 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 13/2017-2018 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 14/2017-2018 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 15/2017-2018 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 16/2017-2018 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 17/2017-2018 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 18/2017-2018 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 19/2017-2018 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2018-2019 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2017-2018 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2018-2019 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2017-2018 2017-2018
Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2017-2018 2017-2018