Sagt i salen

51 - 100 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

Tack, herr talman! Det här är ju en diskussion som kommer upp med med jämna mellanrum. Jag har varit med nu sedan 2003, alltså snart 20 år, och det ganska många gånger som vi har diskuterat om det ska vara fulltextlag eller om vi kan acceptera en blankettlag. Ja, det blir aldrig något mera än...

Torbjörn Eliasson / Anförande / Första behandling / 2021-09-15

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

Tack, herr talman! Alla vill vi ju naturligtvis utveckla självstyrelsen. Det var därför jag steg upp i talarstolen här, därför att vi säger det, vi säger det många gånger. Men gör vi det? Det är en fråga. Sedan så tror jag faktiskt att det skulle vara intressant att få en analys på hur mycket mer...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-15

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

Tack, herr talman! Jag uppfattar det på det sätt att ledamot Holmberg anser att i det här fallet så borde man ha haft en fulltextlag. Det skulle vara intressant om ledamot Holmberg tar ett anförande och lite mer motiverar det. Det skulle vara intressant att höra.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-15

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

Tack, herr talman! Jo, jag håller med ledamot Gunell om det resonemanget. Jag var ju så kort tid med i den här regeringen, men när jag sitter ju med i regeringsblocket och jag tror att den här regeringens åsikt vad gäller förhållandet mellan fulltextlagar och blankettlagar så är lika som tidigare regeringens. Jag ser ingen...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-15

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

Tack, herr talman! Egentligen tycker jag inte om det här uttrycket "att trycka på kopiatorn." Det är ju inte det som det handlar om. Varje regering som kommer med ett förslag till en lag så tänker nog noga över hur man ska göra i respektive fall. Ibland blir det på det sättet, eller ganska ofta...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-15

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

Tack, herr talman! Jo, jag är beredd att hålla med ledamot Selander i det han sade. Det handlar alltid om fall till fall. Men det som skulle vara intressant att veta i varje fall, eftersom ekonomin alltid finns med i spelet - det är faktiskt på det sättet - så är hur resurskrävande en fulltextlag...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-15

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

Jag håller med till hundra procent, herr talman.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-15

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Tack, herr talman! Jag förstår mig inte på ledamot Holmberg och många med honom som på något sätt försöker göra ett motsatsförhållande mellan landskapet och kommunerna. Tvärtom, så är det ju så att de här två institutionerna jobbar ju ihop. Vi bor ju alla i en kommun, eller hur? Det är viktigt att alla kommuner...

Torbjörn Eliasson / Replik / Andra behandling / 2021-06-14

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Tack, herr talman! Det är att gå in på detaljer, men nu pratade jag bara om att man överhuvudtaget väljer att stöda kommunerna. Sedan kan man göra det på många olika sätt. Det här har vi ju diskuterat hela fjolåret flera gånger och jag vet vilka diskussioner man hade inom finans- och näringsutskott. Det finns...

Torbjörn Eliasson / Replik / Andra behandling / 2021-06-14

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Vi diskuterar en åtgärdsplan för den offentliga ekonomins återhämtning. Det är ett tufft läge nu. Det är stora utmaningar för det åländska samhället, både socialt och ekonomiskt, precis som i hela världen. Också för Åland har pandemin ställt till det med en historiskt hög arbetslöshet och orsakat stora problem i våra annars mycket...

Torbjörn Eliasson / Anförande / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Jag trodde att jag skulle slippa den andra repliken. Men vi vill absolut lika mycket som Obunden samling och då talar jag för Centern. Sedan får de andra partierna tala för sig.

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Jag tror egentligen att ledamot Zetterman och jag i varje fall har en samsyn när det gäller hur man ska spara. Nu säger ledamot Zetterman att det funkar inte med osthyveln. Men man måste liksom börja med den, man måste köra en osthyvel först, kalla det vad man vill, eller en ram....

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jo, så är det. Jag tycker i varje fall att man måste ta tillvara på den möjligheten att låta förvaltningen och myndigheterna göra sitt yttersta för att spara innan man går vidare med de tyngre alternativet artilleriet.

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack minister Röblom. Jag håller med och jag hoppas att ett resultat av den här diskussionen, som vi har nu när det gäller åtgärdsplan för offentliga sektorns ekonomiska återhämtning, ska leda vidare.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, minister Röblom, så är det. Vi politiker kan ju göra väldigt mycket när det gäller att skapa förutsättningar för företagsamhet. Vi måste vara med och modernisera och tänka nytt. Men, som jag sade, företagen och forskningen ligger ofta många år fram i tiden. De vet vad som kommer att hända om fem år. Så...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Ledamot Måtar konstaterade att tilläggsbudgeten inte är skriven med Obunden Samlings penna. Självklart inte när man är fem partier, man får vara beredd att kompromissa lite här och där och det har alla fått göra. Men det är ju bra i varje fall att ledamot Måtar konstaterade att man står bakom...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack ledamot Holmberg. Jag tror faktiskt inte att det viktigaste för företagen är att den offentliga ekonomin är i balans, men det är viktigt, men inte det viktigaste. Det viktigaste är nog deras egen förmåga och hur de själva åstadkommer en utveckling. Men när det gäller småföretagen så tycker jag att det finns flera fina...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Jo, det är jätteviktigt för företagen att vi har den offentliga ekonomin i balans. Men det är inte det viktigaste, faktiskt inte, för de ska ju vara med och skapa att det ska finnas möjligheter att få den offentliga ekonomin i balans. Det är ju så. Sedan när det gäller arbetsgivaravgiften och...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Det är ju alltid optimal kombination av de här två sakerna. Det är som när man kör rallybil, man måste man kunna bromsa och gasa samtidigt och så är det här också, man måste då kunna satsa och spara. Vi måste jobba på kostnadssidan. Vi måste sänka kostnaden för offentliga ekonomin, både...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Ja, det tyckte jag att jag nämnde mycket om i mitt anförande. Betydelsen av att vi får skatteavräkningen att växa, betydelsen av att vi ser till att alla våra företag, speciellt de små och de medelstora, får goda förutsättningar att vara konkurrenskraftiga och utvecklas. Det är så som vi kan få BNP...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Ledamot Zetterman sade inte demokratisk kuliss, men jag hörde det här i replikskiftet tidigare, att lagtinget skulle vara en demokratisk kuliss. Det håller jag absolut inte med om. När det gäller skrivningar från finans- och näringsutskottet, om de ändrar på penningar och belopp och säger att det blir bara 5 miljoner, inte...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Jag är jätteglad för det svaret. När det gäller årsbidragets betydelse för att få stabilitet i ekonomin så där kan man ju sänka kostnaderna och man kan höja intäkterna. En lycklig kombination av de två är väl någonting att se fram emot. Det är jättebra att man redan visar att man sparar...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Det var trevligt att höra, då har vi en samsyn när det gäller tidigare reformer, hur man bör arbeta med reformer och framförallt vad man ska vara försiktig med när det gäller reformer. Sedan det andra som gäller företagsvänligheten. Jag är glad att ledamot Zetterman tog upp det, för det är jätteviktigt. Men...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman. Ledamot Stefan Toivonens anförande innehöll många funderingar, frågor och många intressanta detaljpåpekanden. Men jag fick ingen uppfattning var ledamot Toivonen står när det gäller budgeten. Ska vi uppfatta det på det sättet att ledamot Toivonen stöder den?

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Herr talman! Ledamot Jesper Josefssons idéer och tankar låter som ljuv musik i mina öron. Att kunna åstadkomma en effektivare offentlig förvaltning och avbyråkratisera samtidigt så att människorna också upplever att de gör det som de ska göra, någonting meningsfullt, ja, det är bra. Jag bara säger det, tack, bra!

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Ja, ledamot Holmberg, jag tror att han menar väl. Jag tror det. Men jag vet inte vad jag ska säga när han är beredd att förkasta det här förslagspaket som finns i istället för att vara med och påverka och eventuellt förändra det på något sätt som är mer positivt för ledamot...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Jag tänker ta upp i min replik skattegränsen och årsbidragens betydelse för ekonomin. När det gäller skattegränsen så är jag tacksam för att finansministern tog upp det i sitt anförande. Jag vet att man jobbar intensivt på åt att lösa de problem som vi har i röret. Det är ju jätteviktigt att vi...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Jag tänker prata om sådana här reformer och lite om företagshemligheter. Vi får se hur mycket jag hinner i första repliken. När det gäller reformpaket så efterlyser oppositionen, och Liberalerna framförallt, nu mera reformer, mycket mera reformer, större reformer. Vi har ett ganska dåligt track record när det gäller sådana här enorma...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Intressant resonemang. Ledamot Silander pratade om det strukturella underskottet, hur långt skulden kan utvecklas och hur många förluster man kan ta. Det är definitivt någonting att bita i för finans- och näringsutskottet, tycker jag. Han pratade också om ränterisken och den måste man också ha med i bilden hela tiden. Någon gång...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Det är någonting som jag oroar mig för, definitivt. Jag menar inte att vi ska ta något onödigt underskottår, utan tvärtom så måste vi jobba. Det är hanterbart hittills men vi måste ju bryta trenden. Vi måste bryta trenden på det här. Då handlar det om att titta på kostnader och på intäkterna. Som jag...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Tack ledamot Nina Fellman. Det är så här som vi ska diskutera kommunerna, men inte bara kommunen utan alla andra frågor, att man kommer fram med olika idéer som vi kan ta ställning till. Det är så det fungerar. Ledamot Fellman säger att det behövs förändringar och det tror jag att alla överens...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Jo, men jag tror att vi måste ge den här landskapsregeringen lite mera tid för det är jättestora frågor och nu har det skett en ganska stor förändring i synen på hur den här processen ska gå till. Så jag tror att man är klok om man väntar för det pågår utredningar...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Det är klart det, man påverkar ju hela tiden. Ledamot Holmberg påverkar nu, alltid är det något frö som rotar sig. Att vara med i processen så är att påverka. Man påverkar, det lovar jag. Så är det. Men när landskapsregeringen får ett betänkande från finans- och näringsutskottet och lagtinget som säger...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Tack, fru talman! Först gällande tilläggsbudgeten, den gällde för 2020. Det var en städarbudget så därför fanns inte de här tankegångarna med, men jag vet att regeringen jobbar på det. Jag ville framför allt begära ordet för att konstatera att det känns ungefär som 2008 nu, när vi hade den stora finanskrisen. Helt plötsligt samlades alla...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-02-01

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Tack, fru talman! Det är precis så som regeringen har gjort den här gången också. Budgeten för 2021 innehåller inte några drastiska neddragningar, utan det gäller att hålla allt i liv. Sedan får vi se vad som händer i budgeten 2022, där det säkert kan komma andra typer av åtgärder.

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-02-01

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Det är kanske lite ofint att fråga, men kanske ledamot Toivonen har några idéer om vilken typ av projekt som skulle passa in och som direkt skulle ge oss sysselsättningsskapande effekter? Jag har idel öra i så fall.

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Ledamot Holmberg, jag tycker att i mitt anförande här så har jag ju har kommit fram till att vi upplever det som ett stort stöd för vår politik, finans- och näringsutskottets betänkande, och även stora delar av den debatt som har förekommit, även om det naturligtvis också har framförts kritik. Men konstigt...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Ja egentligen så är det ju ingen problematik för mig. Det är det inte. Jag tror att det här andra franska strecket borde ha varit borta ur finans- och näringsutskottets betänkande. Eftersom det i lagtingsordningen i 15 §, tror jag, står klart och tydligt att när man ger en fullmakt så...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Ledamot Toivonen har en hel del ekonomiskt intressanta synpunkter. Jag tänker ta upp sysselsättningsskapande projekt och då pratar vi om resilienspaketet som var aktuellt för några dagar sedan. Det är ju ett problem att hitta sådana projekt där man direkt kan sätta spaden i marken. Det är tyvärr så. Man tittar på flaggskeppsområden...

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Ledamot Holmberg, jag tyckte att det verkade som ni skulle ha haft lite ont om tid när ni skrev just den ekonomiska biten av de här texterna. Men jag kan säga min tredje punkt som jag inte hann med i mitt anförande och då pratar jag om de här nya stöden där man betalar 75 procent...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Jag säger som igår, det är glädjande att ledamot Silander uttryckte ett så stort förtroende för regeringen att man kunde återgå till de gamla skrivningarna, för där skrev man nämligen på det sättet. Men sedan i och med att den nya lagtingsordningen kom så förändrades det här och då står det klart...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Jo, det kan jag enkelt förklara ledamot Zetterman. I slutet av remissdebatten när jag hörde lite hur det lutade så sade jag att från regeringens sida så finns det ingen prestige i att finans- och näringsutskottet ska föreslå 77 miljoner. Det är okej att man förlänger den 60 miljoners fullmakt som vi fick i tilläggsbudgeten...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Det handlar faktiskt om fakta. Det fanns inte någonting annat än fakta just i den här diskussionen beträffande lånefullmakten. Kom inte och säg något sådant, säg inte att det var oseriöst! Det var mycket seriöst! Beträffande radion så har jag flera gånger blivit uppringd av tidningarna som vill veta hur jag som finansminister...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Tack ledamot Holmström. Det arbetet är jätteviktigt varje dag. Nu hade vi den här möjlighet att från resiliens- och återhämtningsfonden få pengar från EU. Jovisst, det kommer att hjälpa till om vi får hem våra projekt. Det kan hjälpa till väldigt mycket när det gäller den här omställningen, men det är någonting...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Det har varit två intressant dagar. Det håller på att droppa av nu på talarlistan så kanske vi är på upploppet. Jag vill säga några ord förstås. Summan av kardemumman av finans- och näringsutskottet betänkande är kort och gott, om man riktigt försöker ta ur essensen ur det att man sänker utgifterna...

Torbjörn Eliasson / Anförande / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, fru talman! Egentligen så det arbete som vi har hållit på med nu, beredningen av budgeten för 2020, så det är det viktigaste instrumentet vi har att styra under hela året. Jag tycker att den debatten som vi har haft här har varit jättebra och givande och den visar också hur samstämmigt lagtinget är....

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack vilken trevlig avslutning! Jag tycker att vi låter ledamot Zetterman få sista ordet.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Jag tror inte att ledamot Zetterman har läst hela protokollet i så fall, för jag har ett absolut minne av att jag sade det. Jag har det till och med skrivet som jag kan visa ledamot Zetterman. Jag tyckte att det var ett sätt där vi kunde tillmötesgå varandra. Jag sade att...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Jag tar den första frågan först. Jag tycker inte att ledamot Fellman är korrekt nu när hon säger att jag bollar med miljonerna oseriöst. Det är absolut fel! Jag förklarade varför vi på finansavdelningen kom fram till varför det förmodligen kan behövas 77 miljoner i lånefullmakt, det behöver jag inte dra nu....

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, fru talman! Ja, om jag kan nu så ska jag försöka gjuta lite olja på vågorna. Jag är en fridens man, det lovar jag att jag försöker i varje fall alltid vara och se det positiva i allt om möjligt och försöka undvika det negativa. I mitt anförande, ledamot Holmberg, så nämnde jag kompletteringarna som...

Torbjörn Eliasson / Anförande / Enda behandling / 2020-12-17