Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! I egenskap av ersättare i utskottet har jag möjlighet att sitta med under behandlingen, jag har tagit vara på den chansen och varit med på utskottets samtliga möten. Jag vill tacka utskottets ordförande för en mycket bra presentation och en spegling av utskottets arbete. Riktigt bra! Jag vill speciellt tacka ordförande för betoningen...

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! I svåra tider så är det bra med samsyn och breda överenskommelser. Det försöker vi sträva till och därför finns det nu flera parlamentariska kommittéer föreslagna. Ledamot Holmberg diskuterade mycket ekonomi och det är intressant. Jag tycker att vi i stort sett har samma uppfattning när det gäller den ekonomiska situationen och problembeskrivningen....

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! Nu hörde jag inte riktig vad ledamot Holmberg sade på slutet. Jag tyckte att han pratade om den inre välfärdskärnan. Det är ett ganska stort och vitt begrepp. Jag skulle vara glad om ledamot Holmberg kan nämna tre områden där man måste fatta svåra beslut och hur de ser ut.

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jag håller med. Jag sade också det i mitt anförande att infrastrukturen är otroligt viktig. Och där ingår naturligtvis vatten och för en producent som producerar drycker så är naturligtvis vattnet det allra viktigaste. Men vad jag kan förstå så har vi bra vattenkvalitet på Åland ännu.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, fru talman! Jag håller med där också, men jag tycker när det gäller vatten att Ålands vatten är väldigt duktiga. De förser en stor del av Åland med vatten. När man tittar på avloppsfrågan, så bor jag exempelvis i Kvarnbo i Saltvik och vårt vatten förs hit till reningsverket i Mariehamn. Jag tycker att...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack fru talman och tack för det ledamot Holmström. Det har gått så långt i dag att man måste verkligen sätta sig ner och fundera på vad vi håller på med. Det är så. Jag är jätteorolig, inte för min egen del, men som jag sade i mitt anförande, för mina barnbarn och deras barn....

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Fru talman! I mitt förra anförande sade jag att jag skulle komma tillbaka och prata lite om tillväxt eftersom det inte rymdes inom de förra sju minuterna. På det här sättet skulle jag vilja stimulera oss till att diskutera motorn i vårt samhälle lite mera, näringslivet, och vad vi politiker kan göra för att förbättra...

Torbjörn Eliasson / Anförande / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack! Jag håller med. Vi ska hoppas att vi lyckas.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, fru talman! Ja, det är väl i första hand det som vi kallar för digitalisering. Det kommer att hjälpa oss med att förbättra servicenivån. Vi kan vara snabbare, vi kan vara mer exakta och vi kan informera. Vi blir helt enkelt bättre på service.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, fru talman! Båda är nog viktiga, helt klart, det håller jag med ledamot Holmberg om. Och vi vet ju att utvecklingskurvan för vårt BNP har varit rätt bekymmersam och är väl det fortfarande. Men som jag sade i mitt förra anförande framgår det av en ÅSUB-utredning att det som har hänt med sjöfarten...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, fru talman! Ledamot Silander har ju helt rätt och jag har heller aldrig sagt att vi ska säga hur företagen ska göra. Vi ska göra det vi kan politiskt för att optimera förutsättningarna för näringslivet. Det handlar om det. De är i varje fall beroende av lagstiftningen som vi sysslar med här. När det...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Alldeles rätt, ledamot Silander. Och jag säger bara ett ord till. Skattegränsen.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Näringsministern tog ordet ur mun på mig; skattegränsen. Det är ju precis såsom näringsministern sade, det är den absolut viktigaste frågan. Jag vet att hela regeringen har det som prio ett. Näringslivet är motorn för oss. Jag kommer i mitt anförande att prata mycket näringsliv. Jag vill passa på tillfälle att gratulera regeringen...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Apropå dessa 20 miljoner, jag blir lite nyfiken. Regeringen begär en fullmakt för att de ska få låna 20 miljoner ifall de behöver. Jag utgår nästan ifrån att de kommer att klara det utan detta banklån. Men ledamot Holmberg sade att banklån är inget alternativ för den liberala gruppen. Då undrar jag, om lagtinget...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! Bästa ledamot Måtar, den här debatten är ingen höjdare. Det är den verkligen inte! Vad ska folk tro att vi håller på med här i lagtinget? Hur ska vi få Åland på fötter igen genom att hålla på med en sådan här pseudodiskussion? Vi hörde just repliken från ledamot Silander. Fullmakten att...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! Eftersom jag har jobbat med det där så kan jag säga att det är inte så lätt att göra de där beräkningarna. Det är större länder än Åland som har gjort fel kalkyler. Men i det här fallet, när det går mycket bättre än vad man befarat, så tycker jag att det är...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! Det är en självklarhet att om landskapsregeringen inte har någon fullmakt så måste de komma hit till lagtinget och få en sådan i fall de kommer in i den situationen att pengarna i kassan är slut. Men frågan är, vad blir svaret här då från den liberala gruppen? Kommer man att få...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack så mycket, herr talman! Jag tycker att ledamot Eriksson hade ett intressant anförande. Jag håller definitivt med om detta med kommunerna och landskapsregeringen, han kanske inte sade att de är som kommunicerade kärl men jag brukar säga det. Man måste ha båda hela tiden i beaktande när man arbetar med den offentliga ekonomin. Det...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! Det sista som ledamot Eriksson sade så är jag den första att hålla med om. Det är jätteviktigt. Det finns en enorm potential i enmansföretagen. Om de anställer en så har de ökat med 100 procent. Det är inte så lätt i ett stort företag att öka med 100 procent. Tillbaka till förhållandet...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Tack, herr talman! Jag tycker faktiskt att det är en lite märklig diskussionen som vi har här nu. Jag tycker att det är en så viktig fråga och jag har stor respekt för revisionsarbetet. Det är ju egentligen demokratins sista utpost. Det är skattebetalarnas kontroll som revisorn utövar. Jag måste skriva ner några punkter som...

Torbjörn Eliasson / Anförande / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack, herr talman! Vicetalman Sjögren, jag sade ju att demokratin bygger på att oppositionen ska fungera som en blåslampa och att det är självklart att man ska ställa spörsmål. Jag tyckte att ni hade ställt fel spörsmål i fel ärende. Det var så jag sade, men det är ju självklart att ni ska fortsätta med...

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack, fru talman! Egentligen så tycker jag att man kunde ha avslutat det här efter att finansminister Höglund hade berättat om hur den här regeringen jobbar med den här frågan och vad man har gjort, men tydligen icke. Så det här blir ett gruppanförande från Centern som jag har blivit ombedd att hålla. Fru talman!...

Torbjörn Eliasson / Anförande / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack ledamot Holmberg. Jag försökte skriva upp de här sex punkterna. Den första punkten handlade om politisk diplomati och informella samtal. Det hade säkert den förra regeringen, precis som den här regeringen har informella samtal och dem kan man inte läsa om i tidningarna. Politisk diplomati, jag håller med om att det är jätteviktigt...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack, herr talman! Vi ska hålla oss till skattegränsen nu tycker jag, ledamot Holmberg. Att jag skulle ha sagt vid flera tillfällen till ledamot Holmberg att det där får följande finansminister Höglund berätta om, det känner jag inte igen. Punkt 3 på Holmbergs lista så där skrev jag;" barnslig politisk prestige". Personligen känner jag ingen politisk...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack, herr talman! Det är ju jättebra att oppositionen är en blåslampa. Precis som jag sade i ett anförande tidigare här så är det enormt viktigt att vi har duktiga revisorer, att de vågar säga och skriva precis det som de tycker och tänker och kommer fram till. Vår demokrati är ju uppbyggd på ett...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack så mycket, herr talman! Visst, så är det. Det är jätteviktigt att ha de rätta kontakterna. Det är en sak. Och det är jätteviktigt att man löser ett problem i tid. Det är jätteviktigt och inte när det liksom har sköljt över en. Vad gäller de politiska kontakterna så tycker jag att regeringen och...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, fru talman! I reservationen till betänkandet angående skattegränsen så sade ledamot Holmberg att vi ska optimera möjligheterna att minimera skattegränsens negativa påverkan och att det är något som ska gynna hela det åländska samhället. Det skriver ju alla under på. En sådan text är ju verkligen att slå in öppna dörrar. Det försöker vi...

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, fru talman! Här handlar det inte om bidrag nu, utan i den här reservationen så säger ledamot Holmberg att det ska användas för att uppnå gränsöverskridande överenskommelser och tekniska lösningar. Det är ju inte bidragspengar. Jag vet att den här regeringen, precis som tidigare regeringar, har arbetat fullt, "all in", för att hantera det...

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, herr talman! Det var inte alls så som jag sade. Det är faktiskt på det sättet att det är tjänstemännen som kontrollerar och levererar material till landskapsregeringen och till finansministern. Om de pliktskyldigast konstaterar att vi har inga mera pengar och det står i lagen att de måste meddela i en tilläggsbudget om pengarna...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, herr talman! Vi tycker nog alla här att budgetdisciplin är väldigt viktigt. Budgetdisciplin kommer nu och då upp på tal och speciellt så tycks man irritera sig över små belopp. Det är inte bra. Jag måste ju faktiskt säga att det skulle vara mycket värre om det var stora belopp. Då visar det på...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, herr talman! Det är jätteintressant det som ledamot Påvals framförde här. För mig känns det som att det här borde vara en parlamentarisk produkt som man får fram. Jag vet inte hur många år man kan se framåt, men kanske 20-30 år fram i tiden och man skulle få fram vision, mål och medel....

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, herr talman! Jovisst, men vi har väl hållit på sedan 60-talet med den här visionen. Vi har hållit på 50-60 år med den och den skulle absolut behöva komma fram. Så därför menar jag att det kanske är lite kort tid om man ska ha ett halvt eller ett år på sig. Jag tycker...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

Tack, herr talman! Det här är ju en diskussion som kommer upp med med jämna mellanrum. Jag har varit med nu sedan 2003, alltså snart 20 år, och det ganska många gånger som vi har diskuterat om det ska vara fulltextlag eller om vi kan acceptera en blankettlag. Ja, det blir aldrig något mera än...

Torbjörn Eliasson / Anförande / Första behandling / 2021-09-15

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

Tack, herr talman! Alla vill vi ju naturligtvis utveckla självstyrelsen. Det var därför jag steg upp i talarstolen här, därför att vi säger det, vi säger det många gånger. Men gör vi det? Det är en fråga. Sedan så tror jag faktiskt att det skulle vara intressant att få en analys på hur mycket mer...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-15

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

Tack, herr talman! Jag uppfattar det på det sätt att ledamot Holmberg anser att i det här fallet så borde man ha haft en fulltextlag. Det skulle vara intressant om ledamot Holmberg tar ett anförande och lite mer motiverar det. Det skulle vara intressant att höra.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-15

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

Tack, herr talman! Jo, jag håller med ledamot Gunell om det resonemanget. Jag var ju så kort tid med i den här regeringen, men när jag sitter ju med i regeringsblocket och jag tror att den här regeringens åsikt vad gäller förhållandet mellan fulltextlagar och blankettlagar så är lika som tidigare regeringens. Jag ser ingen...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-15

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

Tack, herr talman! Egentligen tycker jag inte om det här uttrycket "att trycka på kopiatorn." Det är ju inte det som det handlar om. Varje regering som kommer med ett förslag till en lag så tänker nog noga över hur man ska göra i respektive fall. Ibland blir det på det sättet, eller ganska ofta...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-15

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

Tack, herr talman! Jo, jag är beredd att hålla med ledamot Selander i det han sade. Det handlar alltid om fall till fall. Men det som skulle vara intressant att veta i varje fall, eftersom ekonomin alltid finns med i spelet - det är faktiskt på det sättet - så är hur resurskrävande en fulltextlag...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-15

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

Jag håller med till hundra procent, herr talman.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-15

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Tack, herr talman! Jag förstår mig inte på ledamot Holmberg och många med honom som på något sätt försöker göra ett motsatsförhållande mellan landskapet och kommunerna. Tvärtom, så är det ju så att de här två institutionerna jobbar ju ihop. Vi bor ju alla i en kommun, eller hur? Det är viktigt att alla kommuner...

Torbjörn Eliasson / Replik / Andra behandling / 2021-06-14

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Tack, herr talman! Det är att gå in på detaljer, men nu pratade jag bara om att man överhuvudtaget väljer att stöda kommunerna. Sedan kan man göra det på många olika sätt. Det här har vi ju diskuterat hela fjolåret flera gånger och jag vet vilka diskussioner man hade inom finans- och näringsutskott. Det finns...

Torbjörn Eliasson / Replik / Andra behandling / 2021-06-14

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Vi diskuterar en åtgärdsplan för den offentliga ekonomins återhämtning. Det är ett tufft läge nu. Det är stora utmaningar för det åländska samhället, både socialt och ekonomiskt, precis som i hela världen. Också för Åland har pandemin ställt till det med en historiskt hög arbetslöshet och orsakat stora problem i våra annars mycket...

Torbjörn Eliasson / Anförande / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Jag trodde att jag skulle slippa den andra repliken. Men vi vill absolut lika mycket som Obunden samling och då talar jag för Centern. Sedan får de andra partierna tala för sig.

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Jag tror egentligen att ledamot Zetterman och jag i varje fall har en samsyn när det gäller hur man ska spara. Nu säger ledamot Zetterman att det funkar inte med osthyveln. Men man måste liksom börja med den, man måste köra en osthyvel först, kalla det vad man vill, eller en ram....

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jo, så är det. Jag tycker i varje fall att man måste ta tillvara på den möjligheten att låta förvaltningen och myndigheterna göra sitt yttersta för att spara innan man går vidare med de tyngre alternativet artilleriet.

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack minister Röblom. Jag håller med och jag hoppas att ett resultat av den här diskussionen, som vi har nu när det gäller åtgärdsplan för offentliga sektorns ekonomiska återhämtning, ska leda vidare.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, minister Röblom, så är det. Vi politiker kan ju göra väldigt mycket när det gäller att skapa förutsättningar för företagsamhet. Vi måste vara med och modernisera och tänka nytt. Men, som jag sade, företagen och forskningen ligger ofta många år fram i tiden. De vet vad som kommer att hända om fem år. Så...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, herr talman! Ledamot Måtar konstaterade att tilläggsbudgeten inte är skriven med Obunden Samlings penna. Självklart inte när man är fem partier, man får vara beredd att kompromissa lite här och där och det har alla fått göra. Men det är ju bra i varje fall att ledamot Måtar konstaterade att man står bakom...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack ledamot Holmberg. Jag tror faktiskt inte att det viktigaste för företagen är att den offentliga ekonomin är i balans, men det är viktigt, men inte det viktigaste. Det viktigaste är nog deras egen förmåga och hur de själva åstadkommer en utveckling. Men när det gäller småföretagen så tycker jag att det finns flera fina...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, fru talman! Jo, det är jätteviktigt för företagen att vi har den offentliga ekonomin i balans. Men det är inte det viktigaste, faktiskt inte, för de ska ju vara med och skapa att det ska finnas möjligheter att få den offentliga ekonomin i balans. Det är ju så. Sedan när det gäller arbetsgivaravgiften och...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12