Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, herr talman! Utskottsordförande önskar att lagtinget ska ta till sig budskapet. Jag tycker verkligen att det är lätt att göra det. Det är ett inspirerande material. Både meddelandet och utskottsbetänkande omfattar allt men på ett relativt få antal sidor. Det är effektiv information. Man får en uppfattning om hur stort det här är, när...

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, herr talman! Jo, exakt så är det. Jag var ju själv också med i egenskap av ersättare i finans- och näringsutskottet upp till den finländska havsbaserade vindkraftverket. Det var ju jätteintressant. Jag tycker inte att de här detaljerna behövs i utskottsbetänkandet, men här framgår i varje fall vilka möjligheter man har, vilka verktyg som...

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, herr talman! Ja, exakt som ledamot Påvals sade. Det betyder enkelt sagt att vi måste komma ihåg alla människor, alla som finns i vårt samhälle, att de har samma möjligheter.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, herr talman! Jag ska fatta mig väldigt kort. För det första så jag är imponerad över det underlag vi har nu och det arbete som har gjorts för att ta fram det här underlaget. Jag är också imponerad över samsynen här i lagtinget. Alla är överens om hur vi ska fortsätta den här tuffa...

Torbjörn Eliasson / Anförande / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, herr talman! Vi är helt överens.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-16

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Tack, fru talman! Så är det ledamot Påvals.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-09

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Jo, så är det ledamot Påvals. Därför är det mångfalt svårare för dem att uppleva det här nu när man har fått smaka på friheten en gång. Det här bevisar också att man aldrig får ta demokrati och fri- och rättigheter för givna. Dem måste man alltid kämpa för.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-09

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Tack ledamot Mansén. Jag vet att vi alla står bakom det här.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-09

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Fru talman! Jag omfattar alla kloka ord som har sagts här idag. Att jag tar till orda är för att utnyttja min rätt att uttala mina åsikter från en demokratiskt garanterad talarstol. Här, fru talman, kan jag stå och säga det jag tänker, fritt. Jag är tacksam över att vi lever i ett demokratiskt samhälle...

Torbjörn Eliasson / Anförande / Enda behandling / 2022-03-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, fru talman! Jag förstår mig inte riktigt på den här diskussionen som vi har haft länge, länge, länge nu om tilläggsbudgetarnas vara eller icke vara. Ska en finansminister måste skämmas när han eller hon kommer fram med en tilläggsbudget? Det är ungefär så det känns. Ledamot Holmberg är en och det finns flera andra...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, fru talman! Ja, men inte det slentrianmässigt! Inte är det slentrianmässigt att man vet att man kan få det där, att vi tar en tilläggsbudget. Det funkar inte så. Om man är inne i de här korridorerna så vet man hur det fungerar, och det fungerar absolut inte på det sättet. Men ibland måste...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! I egenskap av ersättare i utskottet har jag möjlighet att sitta med under behandlingen, jag har tagit vara på den chansen och varit med på utskottets samtliga möten. Jag vill tacka utskottets ordförande för en mycket bra presentation och en spegling av utskottets arbete. Riktigt bra! Jag vill speciellt tacka ordförande för betoningen...

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! I svåra tider så är det bra med samsyn och breda överenskommelser. Det försöker vi sträva till och därför finns det nu flera parlamentariska kommittéer föreslagna. Ledamot Holmberg diskuterade mycket ekonomi och det är intressant. Jag tycker att vi i stort sett har samma uppfattning när det gäller den ekonomiska situationen och problembeskrivningen....

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! Nu hörde jag inte riktig vad ledamot Holmberg sade på slutet. Jag tyckte att han pratade om den inre välfärdskärnan. Det är ett ganska stort och vitt begrepp. Jag skulle vara glad om ledamot Holmberg kan nämna tre områden där man måste fatta svåra beslut och hur de ser ut.

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jag håller med. Jag sade också det i mitt anförande att infrastrukturen är otroligt viktig. Och där ingår naturligtvis vatten och för en producent som producerar drycker så är naturligtvis vattnet det allra viktigaste. Men vad jag kan förstå så har vi bra vattenkvalitet på Åland ännu.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, fru talman! Jag håller med där också, men jag tycker när det gäller vatten att Ålands vatten är väldigt duktiga. De förser en stor del av Åland med vatten. När man tittar på avloppsfrågan, så bor jag exempelvis i Kvarnbo i Saltvik och vårt vatten förs hit till reningsverket i Mariehamn. Jag tycker att...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack fru talman och tack för det ledamot Holmström. Det har gått så långt i dag att man måste verkligen sätta sig ner och fundera på vad vi håller på med. Det är så. Jag är jätteorolig, inte för min egen del, men som jag sade i mitt anförande, för mina barnbarn och deras barn....

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Fru talman! I mitt förra anförande sade jag att jag skulle komma tillbaka och prata lite om tillväxt eftersom det inte rymdes inom de förra sju minuterna. På det här sättet skulle jag vilja stimulera oss till att diskutera motorn i vårt samhälle lite mera, näringslivet, och vad vi politiker kan göra för att förbättra...

Torbjörn Eliasson / Anförande / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack! Jag håller med. Vi ska hoppas att vi lyckas.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, fru talman! Ja, det är väl i första hand det som vi kallar för digitalisering. Det kommer att hjälpa oss med att förbättra servicenivån. Vi kan vara snabbare, vi kan vara mer exakta och vi kan informera. Vi blir helt enkelt bättre på service.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, fru talman! Båda är nog viktiga, helt klart, det håller jag med ledamot Holmberg om. Och vi vet ju att utvecklingskurvan för vårt BNP har varit rätt bekymmersam och är väl det fortfarande. Men som jag sade i mitt förra anförande framgår det av en ÅSUB-utredning att det som har hänt med sjöfarten...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, fru talman! Ledamot Silander har ju helt rätt och jag har heller aldrig sagt att vi ska säga hur företagen ska göra. Vi ska göra det vi kan politiskt för att optimera förutsättningarna för näringslivet. Det handlar om det. De är i varje fall beroende av lagstiftningen som vi sysslar med här. När det...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Alldeles rätt, ledamot Silander. Och jag säger bara ett ord till. Skattegränsen.

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! Ja, visst, vi måste tänka i nya banor. Det handlar om det och det gör ju landskapsregeringen också. Jo, man tänker i nya banor, det gör man. När det gäller själva tillväxten så tror jag att man ännu ändå måste säga att det är viktigt att den är bärkraftig eller hållbar. Hållbar...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! När det gäller tillväxten så har jag pratar om näringslivet, inte den offentliga sektorn. Och tittar vi på näringslivet och deras möjligheter så visst, det gäller ju alltid att vara så effektiv som möjligt. Sedan beror det på inom vilka branscher man arbetar. I vissa branscher kanske man kan effektivisera bort största...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Digitaliseringen är en stor bit som vi har framför oss som kommer att kosta många, många miljoner. Det kommer den att göra. Där gäller det för oss att framförallt bygga upp en plattform för det hela. Det är det som vi kanske saknar mest idag. En stabil plattform för hela digitaliseringen. Jag skulle vilja säga...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! För ett år sedan försökte jag ha en massa siffror i huvudet. Det behöver jag inte ha på samma sätt i år. Så jag kommer inte att prata mycket siffror, men om saker som jag tycker är jätteviktiga i alla fall när det gäller budgeten. Det är bl a hur vi ska...

Torbjörn Eliasson / Anförande / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! Exakt precis så tänker jag. Jag klarade inte av det här på sju minuter ändå, fast jag tog bort den där biten, men jag återkommer till det. Men det är viktigt. Vi måste fortfarande ha tillväxt. I dag finns det filosofer och ekonomer som säger att vi inte får ha någon tillväxt,...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack så mycket, herr talman! Jo, nu börjar det kännas intressant alltså när vi diskuterar sådana här frågor. För historien den känner vi till, den behöver vi inte diskutera. Det är framtiden vi måste se hur vi hanterar. Och när det gäller tillväxt så visar ju det åländska samhället att det finns en tillväxt. Det...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! Jag försöker dra mig till minnes vad jag sade för ett år sedan. Det är inte så lätt men jag är övertygad om att jag även då betonade näringslivets stora betydelse som motor i vårt samhälle. Det är jag övertygad om att jag gjorde. För så är det ju. Sedan att jag...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Näringsministern tog ordet ur mun på mig; skattegränsen. Det är ju precis såsom näringsministern sade, det är den absolut viktigaste frågan. Jag vet att hela regeringen har det som prio ett. Näringslivet är motorn för oss. Jag kommer i mitt anförande att prata mycket näringsliv. Jag vill passa på tillfälle att gratulera regeringen...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Apropå dessa 20 miljoner, jag blir lite nyfiken. Regeringen begär en fullmakt för att de ska få låna 20 miljoner ifall de behöver. Jag utgår nästan ifrån att de kommer att klara det utan detta banklån. Men ledamot Holmberg sade att banklån är inget alternativ för den liberala gruppen. Då undrar jag, om lagtinget...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! Bästa ledamot Måtar, den här debatten är ingen höjdare. Det är den verkligen inte! Vad ska folk tro att vi håller på med här i lagtinget? Hur ska vi få Åland på fötter igen genom att hålla på med en sådan här pseudodiskussion? Vi hörde just repliken från ledamot Silander. Fullmakten att...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! Eftersom jag har jobbat med det där så kan jag säga att det är inte så lätt att göra de där beräkningarna. Det är större länder än Åland som har gjort fel kalkyler. Men i det här fallet, när det går mycket bättre än vad man befarat, så tycker jag att det är...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! Det är en självklarhet att om landskapsregeringen inte har någon fullmakt så måste de komma hit till lagtinget och få en sådan i fall de kommer in i den situationen att pengarna i kassan är slut. Men frågan är, vad blir svaret här då från den liberala gruppen? Kommer man att få...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack så mycket, herr talman! Jag tycker att ledamot Eriksson hade ett intressant anförande. Jag håller definitivt med om detta med kommunerna och landskapsregeringen, han kanske inte sade att de är som kommunicerade kärl men jag brukar säga det. Man måste ha båda hela tiden i beaktande när man arbetar med den offentliga ekonomin. Det...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! Det sista som ledamot Eriksson sade så är jag den första att hålla med om. Det är jätteviktigt. Det finns en enorm potential i enmansföretagen. Om de anställer en så har de ökat med 100 procent. Det är inte så lätt i ett stort företag att öka med 100 procent. Tillbaka till förhållandet...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Tack, herr talman! Jag tycker faktiskt att det är en lite märklig diskussionen som vi har här nu. Jag tycker att det är en så viktig fråga och jag har stor respekt för revisionsarbetet. Det är ju egentligen demokratins sista utpost. Det är skattebetalarnas kontroll som revisorn utövar. Jag måste skriva ner några punkter som...

Torbjörn Eliasson / Anförande / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack, herr talman! Vicetalman Sjögren, jag sade ju att demokratin bygger på att oppositionen ska fungera som en blåslampa och att det är självklart att man ska ställa spörsmål. Jag tyckte att ni hade ställt fel spörsmål i fel ärende. Det var så jag sade, men det är ju självklart att ni ska fortsätta med...

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack, fru talman! Egentligen så tycker jag att man kunde ha avslutat det här efter att finansminister Höglund hade berättat om hur den här regeringen jobbar med den här frågan och vad man har gjort, men tydligen icke. Så det här blir ett gruppanförande från Centern som jag har blivit ombedd att hålla. Fru talman!...

Torbjörn Eliasson / Anförande / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack ledamot Holmberg. Jag försökte skriva upp de här sex punkterna. Den första punkten handlade om politisk diplomati och informella samtal. Det hade säkert den förra regeringen, precis som den här regeringen har informella samtal och dem kan man inte läsa om i tidningarna. Politisk diplomati, jag håller med om att det är jätteviktigt...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack, herr talman! Vi ska hålla oss till skattegränsen nu tycker jag, ledamot Holmberg. Att jag skulle ha sagt vid flera tillfällen till ledamot Holmberg att det där får följande finansminister Höglund berätta om, det känner jag inte igen. Punkt 3 på Holmbergs lista så där skrev jag;" barnslig politisk prestige". Personligen känner jag ingen politisk...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack, herr talman! Det är ju jättebra att oppositionen är en blåslampa. Precis som jag sade i ett anförande tidigare här så är det enormt viktigt att vi har duktiga revisorer, att de vågar säga och skriva precis det som de tycker och tänker och kommer fram till. Vår demokrati är ju uppbyggd på ett...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack så mycket, herr talman! Visst, så är det. Det är jätteviktigt att ha de rätta kontakterna. Det är en sak. Och det är jätteviktigt att man löser ett problem i tid. Det är jätteviktigt och inte när det liksom har sköljt över en. Vad gäller de politiska kontakterna så tycker jag att regeringen och...

Torbjörn Eliasson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, fru talman! I reservationen till betänkandet angående skattegränsen så sade ledamot Holmberg att vi ska optimera möjligheterna att minimera skattegränsens negativa påverkan och att det är något som ska gynna hela det åländska samhället. Det skriver ju alla under på. En sådan text är ju verkligen att slå in öppna dörrar. Det försöker vi...

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, fru talman! Här handlar det inte om bidrag nu, utan i den här reservationen så säger ledamot Holmberg att det ska användas för att uppnå gränsöverskridande överenskommelser och tekniska lösningar. Det är ju inte bidragspengar. Jag vet att den här regeringen, precis som tidigare regeringar, har arbetat fullt, "all in", för att hantera det...

Torbjörn Eliasson / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, herr talman! Det var inte alls så som jag sade. Det är faktiskt på det sättet att det är tjänstemännen som kontrollerar och levererar material till landskapsregeringen och till finansministern. Om de pliktskyldigast konstaterar att vi har inga mera pengar och det står i lagen att de måste meddela i en tilläggsbudget om pengarna...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, herr talman! Vi tycker nog alla här att budgetdisciplin är väldigt viktigt. Budgetdisciplin kommer nu och då upp på tal och speciellt så tycks man irritera sig över små belopp. Det är inte bra. Jag måste ju faktiskt säga att det skulle vara mycket värre om det var stora belopp. Då visar det på...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, herr talman! Det är jätteintressant det som ledamot Påvals framförde här. För mig känns det som att det här borde vara en parlamentarisk produkt som man får fram. Jag vet inte hur många år man kan se framåt, men kanske 20-30 år fram i tiden och man skulle få fram vision, mål och medel....

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, herr talman! Jovisst, men vi har väl hållit på sedan 60-talet med den här visionen. Vi har hållit på 50-60 år med den och den skulle absolut behöva komma fram. Så därför menar jag att det kanske är lite kort tid om man ska ha ett halvt eller ett år på sig. Jag tycker...

Torbjörn Eliasson / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20