Sagt i salen

1 - 50 av totalt 154 tal

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Bästa lagting och övriga åhörare. Det har ju sagts en del riktigt bra saker. John Holmberg har sagt mycket bra och kloka saker här idag. Sedan har det sagts en del mera konstiga saker. Man refererar och kommenterar här. Jag vill börja med att säga att för Obunden Samlings del så var vi ju...

Marcus Måtar / Anförande / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Ledamot Zetterman, det enkla svaret är ja.

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Ja, lagtingsledamot Gunell har ju rätt, att just i den här enskilda frågan så stämmer ju den analysen som hon gör. Inte är vi inom Obunden Samling imponerade av det här, när vi ser att utvecklingen framåt är att vi ska börja förespråka trätak av 22 mm träpanel som dessutom är målat och...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Lagtingsledamot Gunell, nu har inte jag använt ordet vansinnesprojekt, men det är inte helt malplacerat i den här debatten. Det är inte heller jättesvårt att sätta sig in i det här faktiskt. Man tittar på ritningarna, man tittar på byggnadsbeskrivningen och då ser man det här. Man tittar på Sunds kommuns hemsida där...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Det stora leendet som kommer fram på Sjögrens läppar när hon tar bort ansiktsmasken är ju talande för att hon verkligen oroar sig för hur det står till med majoriteten. Det känns genuint. I enskilda frågor i en så här bred regeringsmajoritet så måste man tyvärr acceptera att vi inte kommer att vara...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, herr talman! Vicetalman Sjögren har ju själv personligen deltagit i finans- och näringsutskottets möten där man har fått detaljerad information om det här projektet. Det kanske känns lite väl ändå att stå här och säga att det här kommer som en överraskning, det som jag har framfört här om det här projektet. Det är...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Talman! Bästa lagting och övriga åhörare. För Obunden Samlings del har redan ett gruppanförande hållits. Jag påminner om att det är såklart det som lagtingsledamoten Stellan Egeland framförde där var alldeles utmärkt. För den som lyssnar på det lite noggrannare så ser att där fanns, eller man behöver inte lyssna på den mer noggrant heller,...

Marcus Måtar / Anförande / Remissdebatt / 2021-02-01

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Talman! Jag har en god insikt i det åländska samhället och klart att jag förstår att det finns folk som har det jättetufft och att varenda en utgift är betungande. Det ska vi se till att hjälpa till med, men det behövs inte den här typen av generell stödordning som nu framförs i den här...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-01

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Ledamoten Eckerman fokuserar nu så hårt på just den här kostnaden. Alltså det finns folk som inte har råd med mat på Åland och som går till matbanken. Det finns massor med bekymmer. De kan inte betala hyran så de blir utkastade ur sina hem. Men vi löser det inte med att skapa...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-01

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Det borde väl framgå tydligare i den här motionen vad den handlar om då. När det gäller Obunden Samling och orättvisor så vi tycker att en viktigare sak är att få hela samhället att fungera som det ska. Det ska finnas arbete, det ska finnas stadiga arbeten. Där har vi till exempel drivit...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-01

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Jag har inte talat någonting här om att man tar från någon annan. Jag har bara talat om att vad är vettigt. Jag vill också igen hänvisa till min kollega Stellan Egelands inlägg, vi ska inte bygga samhället utgående från att vi ska hitta olika offergrupper. När ni då, ledamot Fellman, talar om...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-01

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Ledamot Toivonen nämner då matbanken eller andra initiativ. Det är så att om man läser den här 18 sidors utredningen, som är som ett bakgrundsmaterial till den här skotska lagen, så kan man se att man tar exempel från Wales där man har haft ett system med att dela ut gratis menstruationsskydd av...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-01

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Fru talman! Bästa lag och övriga åhörare. För Obunden Samlings del så ställer vi oss väl lite frågande till den här åtgärdsmotionen. Alltså en åtgärdsmotion som föreslår att man från lagtingets sida ska fatta beslut om att ordna en särskild debatt om turismsektorns överlevnad på Åland. De bakomliggande motiven, duktig politiker som ledamot Holmberg så är...

Marcus Måtar / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-02-01

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Tack, talman! Ledamot Holmberg, ni och jag har olika uppfattningar om vilken nytta en diskussion i lagtinget gör. Min uppfattning är att lagtinget som sätter sig ner och ska börja ta någon allmän debatt med 30 människor där nog några kanske vet någonting om turismen i detalj. Vi börjar röra oss mot det området där...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-01

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Tack, fru talman! Att vi skulle få ett enigt lagting om de här frågorna. Det är klart att man kan alltid fundera och hoppas, jag tror inte att det är särskilt realistiskt. Så som jag uppfattar det, att lagtingsledamoten Holmberg önskar, att vi ska ha någon form av debatt här där vi ska hitta på...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-01

Ny offentlighetslagstiftning LF 8/2020-2021

Fru talman! Lagtingsledamot Fellman, beträffande huruvida det här löftet håller så kan jag försäkra er att det kommer det att göra. Det är en sådan sak som säger sig självt eftersom vi i det här lagtinget i varje fall är tre socialdemokrater, sex liberaler och fyra obundna och lite till som önskar ha den här...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2021-01-25

Ny offentlighetslagstiftning LF 8/2020-2021

I det betänkande som blev resultatet av det arbetet så konstaterade utredarna att man inte kunde reglera den här frågan, det ansågs inte höra till självstyrelsens behörighet, vilket jag anser att var ett helt felaktigt arbete och en helt felaktig slutsats. Så det var ju det som hände, ingenting mer konkret hände med insynen i...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2021-01-25

Nya EU-krav på laddinfrastruktur och energieffektivt byggande mm LF 24/2019-2020

Talman! Bästa lagting. Jag understöder bordläggningsförslaget och även tiden som var föreslagen av ledamoten Wille Valve. Tack!

Marcus Måtar / Anförande / Första behandling / 2021-01-20

Nya EU-krav på laddinfrastruktur och energieffektivt byggande mm LF 24/2019-2020

Tack, talman! Den här frågan som ledamoten Holmström ställde, så inte är det väl så dramatiskt som Holmström får det att låta. Det är helt enkelt vilken nivå man ska ha. Det här är en intressant generell fråga när det ska införlivas direktiv i vår lagstiftning. Ska vi alltid vara bäst i klassen, ska vi...

Marcus Måtar / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Herr talman! Bästa lagting. Några korta ord om det här. Jag kommer väl tyvärr inte att gjuta olja på vågorna utan kommer att säga några välvalda ord. Jag tror att det var år 1634 och Karl den nionde som införde indelningen av kyrksocken, 16 stycken socknar och det är dem vi har kvar. Jag är...

Marcus Måtar / Anförande / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Ledamoten Zetterman har väl säkert delvis varit medskyldig till den tradition av att sitta på händerna som uppenbarligen har funnits i Mariehamns stadsfullmäktige. Där får man inte satsningar gjorda förrän man har kniven på strupen eller när de helt enkelt försvinner som vi har exempel på, jag nämnde nu Eckeröhallen för att ta...

Marcus Måtar / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Ja, det är bra att vara tydlig. Det är min linje, det är Obunden Samlings linje. Det här är fakta som vi presenterar. Lagtingsledamoten Zetterman och den eventuella övriga oppositionen som är intresserade så vet ju att ni får det här också skriftligt, alltså det förs ju stenografiskt protokoll så jag känner mig...

Marcus Måtar / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Ledamoten Holmberg har stått här idag och först klagat över att det har gått för långsamt, sedan har ledamoten Holmberg stått här och sagt att det går för snabbt. Jag undrar hur det ska vara? När det sedan för övrigt gäller de utmaningar vi har med befolkningsstrukturer och de trender som finns med urbanisering...

Marcus Måtar / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Ja, jag har ett gott minne. Jag kan ÅSUB:s statistikbok mycket väl. Ni från oppositionen vill ha kvar en detaljstyrande lag som säger exakt hur kommunerna ska göra i en svår fråga. När ni förespråkar den typen av kollektivism och ställer den mot regeringsblockets förslag om större personligt ansvar och individuellt ansvarstagande, då ska inte...

Marcus Måtar / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, herr talman! Bästa lagting och vicelantrådet Jansson. Jag läser tredje paragrafen i landskapslag om reform av kommunstrukturen, alltså den lag som vi nu till all lycka upphäver. Där står: "Senast den 1 januari 2022 ska kommunerna gå samman i Norra, Södra och Skärgården". Tidtabellen den 1 januari 2022 - detta är en lite ledande...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, herr talman! Vicelantrådet Jansson, just detta att dels stadgar den här nu snart upphävda lagen vem som ska gå ihop med vem och på vilket sätt, men sedan lämnar man det ändå till kommunfullmäktige att bestämma det här. Gör detta den här tidtabellen mer eller mindre realistisk i ert tycke?

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, herr talman! Bästa ledamot Sjögren, jag konstaterar att det inte finns någon landskapslag om kriskommuner och någon sådan lag verkar överhuvudtaget inte ha varit aktuell under den föregående mandatperioden. Det förvånar mig något med tanke på hur man nu står och lägger texten angående det stora enorma behovet av den här lagstiftningen. Skulle ledamoten...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, herr talman! Skärgårdskommunen skulle det vara intressant att få en närmare redogörelse för. På vilket sätt skulle den vara bärkraftig?

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2021-01-20

Ny offentlighetslagstiftning LF 8/2020-2021

Fru talman! Obunden Samling är stor anhängare av offentlighet och vi anser att detta är ett steg i rätt riktning. Vi ser förstås att det har funnits ett moderniseringsbehov och att det är helt på sin plats att det stora lagpaketet som sjösattes under förra mandatperioden har fått gå i mål. Vi var såpass nära...

Marcus Måtar / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-01-18

Ny offentlighetslagstiftning LF 8/2020-2021

Tack, talman! Min erfarenhet att få ut handlingar från offentliga bolag är i grunden svårt, eftersom de uppfattar sig att de inte omfattas av de här bestämmelserna. Nu har jag nyligen inte haft, men som sagt jag när jag vände mig till stadens bolag där det står i bolagsordningen var det inga problem. Men jag har...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-18

Ny offentlighetslagstiftning LF 8/2020-2021

Tack, talman! Ledamot Zetterman är inne på en intressant fråga som snabbt besvarar hur man definierar en affärshemligheter, det är inte helt enkelt. Där finns det en fråga som lag- och kulturutskottet kommer att få titta på för det finns EU-regler som definierar affärsverksamhet och det är frågan om de EU-reglerna är tillräckligt beaktade i...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-18

Ny offentlighetslagstiftning LF 8/2020-2021

Tack, talman! Frågan är intressant på sitt sätt men den är lite väl akademisk och på det sättet problematiserar en sak som inte är ett så stort problem. Begrepp som utan dröjsmål, oskäligt, skäligt, massa juridiska begrepp använder man regelmässigt i lagstiftning och de får sedan sitt innehåll från rättspraxis. Min åsikt är att utan...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-18

Ny offentlighetslagstiftning LF 8/2020-2021

Tack, herr talman! Jag har kanske inte riktigt samma åsikt, det skulle vara för bra om vi tycker precis lika i allt om det här. Jag anser att det är tillräckligt med utan dröjsmål och det är en väldigt tydlig och ganska bestämd bestämmelse som är huvudregeln.

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-18

Ny offentlighetslagstiftning LF 8/2020-2021

Tack, herr talman! Tack ledamot Jansson. Det var av stor respekt för det enorma jobb som gjorts som gjorde att vi ändå inte stod på oss ännu mera och på något vis började bli som en pinne hjulet här att stoppa lagförslaget. Vet inte om vi haft den makten, men i varje fall så...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-18

Ny offentlighetslagstiftning LF 8/2020-2021

Tack, herr talman! Det låter som intressant färdkost, vi får titta på den frågan. Det är inte så att ger sig direkt bara utan man måste fundera lite.

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-18

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Bästa lagting och övriga åhörare. Den här budgetdebatten är såtillvida intressant att den böljar och det kommer upp alla möjliga åsikter. Det kryper även faktiskt fram alla möjliga experter, det är vi ganska bra på här i kammaren. Ibland är det bra på allvar att det förhåller sig på det sättet och ibland är...

Marcus Måtar / Anförande / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Ledamot Holmberg talade här om att det lät som att det var ett konstaterat faktum att både Ålands Radio och ÅMHM kommer att höja avgifterna, alltså en högre mediaskatt och sedan högre avgifter hos ÅMHM. Men vad är Liberalernas recept? Jag skulle tillbakavisa dessa påståenden förstås, men vad skulle vara Liberalernas recept på...

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Ledamot Holmberg, nu kanske inte alla hörde där på slutet, för de som inte är här och lyssnar så konstaterade ledamoten Holmberg att han verkar hålla med mig till vissa delar. Jag kan bara konstatera att i verkligheten, såsom jag upplever att Liberalerna har arbetat när det gäller organisationer där jag har varit...

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Jag förstår väl inte riktigt den här kommentaren, ledamot Påvals. Att Obunden Samling skulle vara ett utpräglat oppositionsparti när vi kritiserar den som de facto är i opposition, det blir väl dubbelfel det så att säga. Jag begriper inte riktigt kommentarerna. För övrigt så framkommer väl de förslag som Obunden Samling står bakom. Det framkommer...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Inte kan jag säga att jag har lyft fram några motsättningar i regeringen. Om vi tar traktorbilar så är det en ren lagstiftningsåtgärd som vi först måste börja med där. Det behöver jobbas med lagen, inte behövs det några särskilda budgetanslag för det. Jag kan väl konstatera att obunden politik har nog märkts här, även om...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Lagtingsledamot Fellman talade om föraktfullt retorik. Jag kan bara konstatera att det kom så mycket text där att jag tappade bort mig efter cirka tio sekunder. Men jag kan konstatera att när det gäller föraktfull retorik så kommer jag att förlora den tävlingen alla dagar i veckan när jag tävlar med lagtingsledamot Fellman.

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Ledamot Fellman, Obunden Samling tror på kommunerna. Obunden Samling tror på olika former av samarbeten. Vi tror inte på femårsplaner och tvångsåtgärder, vilket jag vet att lagtingsledamot Fellman förespråkar, men det är tyvärr ett exempel på hur den nya regeringen har lyckats ändra den inslagna linjen.

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Ledamot Gunell, jag kan konstatera att det behövdes inget särskilt lagtingsbeslut för att vidta de åtgärder som landskapsregeringen gjorde. Man har på det sättet haft full rätt att göra det. Jag kan konstatera att medan lagtingsledamot Gunell var minister så fanns det en fullmakt från det här lagtinget som omfattade ungefär 40 miljoner. Men...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Ledamot Gunell, det är nog att ge mig för stora skor att påstå att jag skulle vara inblandad på något vis i den här processen. Det jag däremot har sagt är att det inte passar sig i det här lagtinget att vi börjar uttala oss tvärsäkert om en pågående rättsprocess. Det har inte varit...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Ledamot Holmström, jag nämnde en rättsprocess som har förekommit i finska Högsta förvaltningsdomstolen gällande åländska fiskodlingstillstånd och där Weserdomen inte har getts den stora betydelse som de juridiska experterna här lägger fram. När det gäller de övriga sakerna så kan jag bara konstatera att jag följer också med intresse vad som händer i Höga...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Holmström är i allmänhet påläst och kan de här sakerna. Jag vill inte alls polemisera om de här sakerna. Det jag sade om fiskodling här i början så var att vi ska komma ihåg att det är en näring som många andra. Fiskodlingarna hade ett större miljöproblem i början, de har blivit bättre och...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Lagtingsledamot Eckerman, när det gäller veterinärjour så undrar jag om ni verkligen har läst det här betänkandet från utskottet? Där står ingenting om jouren. Frågan som väcks där är huruvida samhället ska konkurrera med privata veterinärkliniker som det finns två stycken av här på Åland.

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Lagtingsledamot Eckerman, jag måste nog bara varna er, om lagtingsledamot Eckerman inhämtar sin information från insändarsidorna, då blir det lätt fel. För i många fall så har de en väldigt bristfällig bild av fakta. Ett stort problem här har varit corona som har gjort att frilansande veterinärer inte har kunnat komma till Åland och...

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Fru talman! Bästa lagting. Det lät som att man var saknad här en stund. Jag hade väl egentligen tänkt hushålla med orden lite här, någonting som jag generellt tar mig friheten att uppmana många här i salen till med tanke på att vi har många, många, många viktigare saker än det här att diskutera. Vi...

Marcus Måtar / Gruppanförande / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Fru talman! Jag nämnde väl inte något exempel på några viktigare frågor just nu. Jag sade generellt att det talas väldigt mycket om saker som egentligen inte är för ärendena framåt. Det var väl närmast det som var min kommentar, så jag tänker inte desto mera gå in i den här debatten.

Marcus Måtar / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14