Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack talman! Jag har en fråga som går ut på att anser ledamoten att 7000 euro per månad är en tillräcklig lön för en minister. Jag tror att det blev obesvarat i den förra replikväxlingen.

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack talman! Lagtingsledamot Ekström var nog snudd på ovarsam med sanningen när han konstaterar att Bert Häggblom hade undertecknat kanslikommissionens framställning gällande höjningen av ministerlönerna rakt av med 30 %. Det stämmer ju i och för sig att han hade undertecknade det med anledning av den roll han hade. Men uppfattningen att han inte stödde...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack talman! Ja lagtingsledamot Nina Fellman när det gäller de här nivåerna som nu är föremål för debatt här i lagtinget. Alltså är inte 7 000 euro per månad i arvode tillräckligt, är det för lågt enligt socialdemokraterna?

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack, talman! Jag ber att få påminna ledamoten Fellman om att det är inget jobb. Detta är ett förtroendeuppdrag som vi erhåller arvode för, det är inte en tjänst eller ett jobb som vi erhåller någon lön för. Och när det gäller tillkomsten av att arvodeskommissionen fick fatta det här beslutet så måste jag säga...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2024-01-24

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, talman! Minister Josefsson sade att ungefär 20 % av Ålands BNP utgörs av turism. Jag och vi från Obunden Samling anser att man behöver ha koll på läget. En stor del av den procenten, 20 % - om ens den siffran är rätt, den låter väldigt hög - består av försäljning hos rederierna. Har vi...

Marcus Måtar / Replik / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, talman! Ja, minister Josefsson sedan kan vi väl säga så här att från Obunden Samlings del så är det klart att friskt vågat är hälften vunnet. Det är bra att vi får ha debatter. Men man måste komma ihåg lagtingets roll och det är att stifta lagar och att bestämma om budgeten främst. Där...

Marcus Måtar / Replik / Föredras / 2024-01-22

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Minister Josefsson var inne på riskkapital här på slutet. Jag tänkte bara begära ett förtydligande där, en ledande fråga. Inte tänker ni väl börja med riskkapital i landskapets regi igen?

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Från Obunden Samling konstaterar vi att man har ju gjort det här experimentet med riskkapital i landskapets regi och vi vet hur det slutade. Vi hoppas förstås att det aldrig ska börjas på nytt. Vi påminner om vad som är samhällets grunduppgifter och det är att skapa förutsättningar, dit möjligtvis någon form av...

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Talman! Bästa lagting. Jag ska försöka fatta mig kort. Jag tänker allmänt säga några ord om det här regeringsprogrammet och sen tänkte jag inrikta mig på några frågor, kommunerna närmast och sedan några specialare. Allmänt så brukar man ju säga att det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Lite dunkelt måste jag väl säga att...

Marcus Måtar / Anförande / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Jo, lagtingsledamot Ekström, innan vi börjar tala om lånefullmakter så borde vi på allvar kunna tala om prioriteringar. Ska vi faktiskt behöva låna till det här? Är den här saken så viktig så att vi måste låna till den? Där tror jag att vi förhoppningsvis ska hinna ha ett val emellan ifall det...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Civilminister Zetterman talade om problem med att lita på samhällsstrukturer. I regeringsprogrammet nämns också att man avser att uppdatera korruptionspolicyn. Om man tittar runt i länderna här omkring, både Sverige och Finland men varför inte USA, så finns det regler om regeringsmedlemmar och regeringsmedarbetarnas rörelser från t.ex. privat till offentligt eller från offentligt...

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Är det civilministern uppfattning att det ökar eller minskar sannolikheten för att folk ska har förtroende för samhällsstrukturerna när man fritt kan färdas mellan de här olika rollerna utan någon som helst karantän till exempel?

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Ja, lagtingsledamot Ekström, förra gången när vi diskuterade en lånefullmakt så var man fullt medveten om puckelpengar som är ett populärt sätt att förklara att vi har haft för mycket pengar den gångna perioden. Allt detta var helt känt. Det som man blir bedragen av, det som man inte hade förmågan att uppskatta,...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Lantrådet Sjögren talade om en resultatförbättring eller inbesparingar på kanske 4-5 miljoner per år, att det är någonting som det strävas efter. Om man tittar på den gångna tiden så talas det ju alltid om att det finns ett budgeterat underskott, men sedan de facto brukar ju bokslutet reda upp sig. Under de...

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2023-12-18

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Begreppet strukturellt underskott är en abstraktion som i verkligheten inte säger någonting konkret. Tittar man på bokslutssiffrorna så förhåller vi oss i Obunden Samling lite skeptiska till detta. Den andra saken som togs upp i lantrådets redogörelse var offentlighet för bolag. Jag byter lite ämne. Det lät som morgonluft i mina öron...

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2023-12-18

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Jag fortsätter på paragrafuppräckningen. Det finns en 26:e paragraf i lagtingsordningen som handlar om ministrarnas bindningar. Hur känns det om vi skulle ha en regering som skulle bestå av en majoritet av till exempel före detta fiskodlingslobbyister? Hur ser ni på en sådan sak, lagtingsledamot Röblom?

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2023-12-18

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Lagtingsledamot Röblom, känner han sig bekväm med den situation som vi har för närvarande när det gäller regeringens arbete med vattenlag, fiskodlingstillstånd och det som beskrivs i regeringsprogrammet?

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2023-12-18

Ändring av fastighetsskattelagen LF 4/2023-2024

Tack, talman! Lagtingsledamot Höglund talade om att det är svårt att avskaffa eller upphäva beslut som gäller fredning av områden. Det här är ju ett ämne som är väldigt aktuellt och man kan ju inte låta bli att ha åsikter om att det inte verkar vara särskilt svårt. Men är det så att ledamoten Höglund...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2023-12-13

Ändring av fastighetsskattelagen LF 4/2023-2024

Talman! Då drar jag slutsatsen att ledamoten på basen av den juridiken har dragit slutsatsen att det skulle vara svårt. Man kanske inte bara kan fatta ett beslut från den ena dagen till den andra och upphäva naturreservat. Har vi samma uppfattning undrar jag?

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2023-12-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Lagtingsledamot Påvals, ni talade här om att det kanske kommer att behövas hårda tag och budget i balans och så vidare. Men som så ofta från talarstolen så kommer det ganska mycket abstrakt information och avsaknaden av konkreta exempel är slående för den som lyssnar med de öronen. Om ni skulle få säga...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Ja, ledamot Påvals, ni talade om smarta investeringar, vilket fortfarande är ett abstrakt uttryck för ingen vet ju vad det betyder i verkligheten. Men om jag exemplifierar med en bro över Töftösund, är det är en smart investering?

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Jo, lantrådet, ni talade inte så mycket, det är helt förståeligt, man hinner inte gå igenom en massa olika saker. Jag noterade i budgeten att det är tal om en bro över Prästösund eller egentligen en ersättning för Töftöfärjan. Vill ni utveckla lite kring den frågan?

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Ja, lantrådet, hur har man resonerat? Det kunde vara intressant att utveckla de tankarna när man har föreslagit anslag till den här förstudien.

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Talmansval V 1/2023-2024

Jag, Marcus Gunnar Måtar, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

Marcus Måtar / Anförande / Föredras / 2023-11-03

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! Lagtingsledamot Sjögren talar här om att det skulle ha blivit någon form av kompromiss. Det som har hänt är ju att ni har accepterat exakt det förslag som kom. Är det en kompromiss? Det undrar jag. Ni gick ut jättehårt i ert gruppanförande och sade att det här som ni nu accepterar var...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! Jag ville bara förtydliga att inte ordet kompromiss har fått en helt ny betydelse. Det verkar ibland svårt med betydelsen av ord. För en kompromiss innebär ju att någon har gett sig och det har skett på båda sidor. Om man bara tar det förslag som har kommit så är det ju ingen...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! Man kan väl kanske sammanfatta lagtingsledamot Holmbergs anförande här med ordet scenförändring. Det blev en ganska drastisk scenförändring, ni stod och höll Liberalernas gruppordförande och ondgjorde er över att det överhuvudtaget finns representanter från fackföreningarna att sköta arbetstagarnas pengar. Men nu står ni bakom ett enigt utskott och konstaterar att det ändå är...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Men jag ska ändå uppfatta Liberalernas gruppanförande som sådant att ni vill ju inte ha fackföreningsrepresentanter i styrelsen för pensionsfonden. Det är väl ändå korrekt uppfattat?

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-20

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, talman! Jag ber att få understöda lagtingsledamot Egelands förslag.

Marcus Måtar / Replik / Andra behandling / 2023-09-20

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, talman! Ja, lagtingsledamot Nordberg, ni har fullständigt rätt. Det här är ideologi. Det är intressant när det förs fram här från andra partier; oj, Finland har stiftat en lag om det här. Om Finland skulle stifta en lag som säger att okunnighet är styrka, frihet är slaveri, krig är fred och upp är ned...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, talman! Lagtingsledamot Valve, det finns ju många olika lagstiftningar ännu och även landskapsförordningar som innehåller ordet kvinna. Var det någonsin upp i utskottet? Diskuterades det att man borde ta ett helhetsgrepp på detta och ta bort ordet kvinna, och man också för den delen, ur alla olika hälsovårdsrelaterade lagstiftningar, har det resonerats kring det...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor M 5/2022-2023

Tack, talman! Ja, vi har samma uppfattning i den här frågan. Det är jättebra. Som sagt, kan man ta goda idéer både härifrån och därifrån så är det ju bra. Att börja från början, börja med barnen så är jätteviktigt, men nog också över hela fältet. Även äldre personer kan börja med fysisk aktivitet. Det...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, talman! Jag ber att få understöda lagtingsledamot Egelands reservation.

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, talman! Ja, lagtingsledamot Nordberg, ni har ju helt fullständigt rätt i det ni står här och säger. Jag vill nu bara så här som ett inlägg i debatten konstatera att den här lagen från 1994 säger att en kvinna som har fött ett barn är berättigad till moderskapsunderstödet. Och nu vill vi ändra den...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, talman! Lagtingsledamot Fellman, jag vill påminna om att från Obunden Samlings håll så det vi efterlyser är lagstiftning som är baserad på fakta, lagstiftning som inte är färgad av ideologi. Vi är för att folk får definiera sig på olika sätt och vis. Vi anser att det som står i grundlagen och det som...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, talman! Fakta är att i lagen från 1994 så står det att en gravid kvinna som har fött ett barn har rätt till den här förmånen och det är alldeles tillräckligt. Det kommer att göra att den person som har fött det här barnet kommer att få den här förmånen. Det är 100 % säkert....

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, talman! Jag finner det lite speciellt att ni även som ÅHS-ordförande till exempel vurmar för de här sakerna. Det är en väldigt liten grupp. Det finns mycket större grupper där vi har brister i lagstiftningarna och där jag upplever en ganska stor passivitet från er sida. Logiken i det här i den här...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor M 5/2022-2023

Talman! Bästa lagting och övriga åhörare. Det här är ju ett mycket viktigt ämne. Jag brukar roa mig ibland med att läsa Finlands regeringsprogram. Den näst sista punkten, nummer elva, i regeringsprogrammet för hela landet har som rubrik Att sätta Finland i rörelse. Där går man igenom vissa fakta som är intressanta för oss också....

Marcus Måtar / Gruppanförande / Enda behandling / 2023-09-15

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Tack, talman! Lagtingsledamot Gunell, ni talade om att man kanske behöver föra över ännu mera verksamheter till bolag, alltså bolagisera samhälleliga verksamheter. Då vill jag påminna om att vi behöver ändra lagen så att vi får full insyn, allmänheten ska ha full insyn i de här bolagen. Håller ni med mig på den punkten att...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Tack, talman! Det var bra att höra. Då har vi samma åsikt.

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! När det gäller just organiseringen av avfallssystemet för stora delar av Åland så påpekar jag att det är väldigt ineffektivt organiserat. Om man skulle låta bli att samla in bioavfallet som man gör nu helt i onödan, när man hämtar tomma tunnor överallt runt landsbygden, så skulle det inte bli flera bilar utan...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Och det har jag ju aldrig sagt. Jag har sagt att samhället ska generellt hålla sig borta från områden där det är helt uppenbart att de privata gör det bättre. Att sköta soptransporterna på Åland, det har skötts av sopåkare i 100 år, tänkte jag säga men det börja väl bli det sedan...

Marcus Måtar / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-13

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Givetvis har kommunerna valt sina olika vägar. Jag kan konstatera att Jomala och Mariehamn, som huvudmän för det påtalade kommunförbundet Mise, har ju valt att låta Mise leva sitt eget liv och sköta även sådant som det inte ens funnits ett uppdrag i lag att de ska sköta. Mise har påtagit sig producentansvaret....

Marcus Måtar / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-13

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Ja, lagtingsledamot Nordberg, jag hoppas att de river allt och låter privata sköta det här. Det är väldigt enkelt att titta på prislistorna för de privata transportörerna och titta på prislistorna för dem som är gemensamt upphandlade. Då får vi igen bevis på att de privata gör det här bättre och billigare. Jag...

Marcus Måtar / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-13

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Lagtingsledamot Mansén, som sagt, vi har samma åsikt om biogas. När det gäller politik, jo kompromisser, men man skulle också önska sig lite logik. Det är för mig obegripligt hur övriga i regeringssamarbetet tycker att folk kan sköta sin slamtömning själva, men de kan inte få sköta sin soptömning själva. Den logiken förstår...

Marcus Måtar / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-13

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Bästa lagting och övriga åhörare! Det här förslaget är ett fall framåt jämfört med alternativet. Alternativet och det som gäller idag är en finsk lag. Det är en produkt av en numera avslutad regeringen som inte längre finns, en vänsterregering som talar för socialisering och som hyllar planekonomi som det är frågan om...

Marcus Måtar / Anförande / Första behandling / 2023-09-13

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Lagtingsledamot Holmström, vi har nog väldigt olika åsikter om hur man gör ett bra avfallshanteringssystem. Vi har ett grundproblem på Åland som gör att det blir dyrt och det är för att det finns för lite avfall på Åland. Det här är en stor driftsbusiness. Och hur mycket vi än försöker slå ihop...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Det är en väldigt lätt matematisk operation. Om vi i teorin ska samla in allt bioavfall så räcker det fortfarande inte till för att få en vettig biogasanläggning på Åland. Sen har vi det praktiska problemet att det är inte så lätt att uppfylla den där teorin. Vi har ju redan nu haft...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Det är intressant hur svårt man kan tänka ut system när ni talade om att det behövs larm för att man ska kunna tömma fulla soptunnor. Det enda larmet som behövs är att du lämnar det till den som har soptunnan på sin gård. Den personen kommer nog att larma när man vill...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Lagtingsledamot Eriksson tar nog verkligen till direkta felaktigheter när han på något sätt försöker komma åt Obunden Samling i den här frågan. Skulle ni vara insatt i denna fråga, vilket ni uppenbart uppenbarligen inte är, så skulle ni veta att om vi förkastar det här lagförslaget så har vi den finska lagen gällande....

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-13