Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Ändring av tjänstemannalagen LF 14/2022-2023

Tack, talman! Ledamot Söderlund, håller ni med om att personalen är väl ändå den största tillgången som till exempel ÅHS har? Man kan ju säga samma sak om landskapsregeringens allmänna förvaltning, där det finns massor med sådana exempel. Kan man inte också se att det här blir en inbesparing för att man får mer motiverade...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2023-03-06

Ändring av tjänstemannalagen LF 14/2022-2023

Talman! Om vi nu är fyra obundna ledamöter som behövs för att få det här fixat, så varför har inte åtta, nio, tio eller hur många ni har varit i den liberala gruppen, drivit igenom det här? Ni hade ju regeringsmakt till exempel förra mandatperioden. Hur har ni resonerat i gruppen? Det skulle vara intressant...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2023-03-06

Ändring av tjänstemannalagen LF 14/2022-2023

Ja, jag undrar egentligen var intresset har legat? Vi har inte suttit i regeringsställning och bestämt över de här sakerna. Vi har inte disponerat den här frågan förrän den här mandatperioden. Vi gillar inte den här plakatpolitiken, att säga att vi är för jämställdhet samtidigt som man inte gör någonting. Vi gör någonting för jämställdheten....

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-03-06

Ändring av tjänstemannalagen LF 14/2022-2023

Tack, talman! Som sagt, när vi kan påverka, när vi har verklig makt så gör vi det och vi driver jämställdhetsfrågor när de är vettiga, konkreta och gynnar många. Att till exempel nu tala om att det är någon absolut sanning de här löneskillnaderna och det är någonting som man bara ändrar på det här...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-03-06

Ändring av tjänstemannalagen LF 14/2022-2023

Tack, talman! För det första så undrar man hur man definierar nyvaknat intresse? Som sagt, det var mina kollegor Lasse Häggblom och talman Bert Häggblom som drev det här redan som en åtgärdsmotion under förra mandatperioden. Vad jag kunde se så tog ni inte så väl emot det här då fast ni var i regeringsställning...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-03-06

Ändring av tjänstemannalagen LF 14/2022-2023

Vi ska komma ihåg att den här lagen och de redan gällande EU-reglerna förbjuder inte på något sätt visstidsanställningar. Visstidsanställningar med en orsak är fortsättningsvis tillåtna. Inom ÅHS, en kvinnodominerad organisation, kommer det att finnas många föräldralediga och moderskapslediga anställda och där har man givetvis en god grund för att ha vikarier. När det för övrigt...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-03-06

Ändring av tjänstemannalagen LF 14/2022-2023

Som sagt, det måste ju kännas lite surt ändå att det är vi som driver igenom det här. Jag tycker att jag anar det på de här replikerna att det skulle vara 500 tjänster. Det handlar ju egentligen inte om några nya tjänster överhuvudtaget. Det är ju fortfarande samma arbete som ska göras inom ÅHS...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-03-06

Ändring av tjänstemannalagen LF 14/2022-2023

Ja, det är ingen hemlighet, om vi börjar från slutet där angående en professionell styrelse för ÅHS. Vi har ju redan sagt här, ta bort hela den där styrelsen. Det är ju i praktiken ledningsgruppen som styr ÅHS, om vi nu tar ett rakt svar på den frågan. Sen håller jag med lagtingsledamot Holmberg, en...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-03-06

Ändring av tjänstemannalagen LF 14/2022-2023

Talman! Bästa lagting och övriga åhörare. Förutom att vi måste göra någonting åt skattegränsen och få bort den så är utmaningen att se till att vi har vård- och omsorgspersonal för framtiden. Det är en av de absolut största politiska utmaningar vi har. Det här lagförslaget handlar om att göra bättre arbetsvillkor åt främst personal...

Marcus Måtar / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-03-06

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Tack, talman! Ja, minister Jansson, jag anser som sagt att ni kan identifiera många olika näringsgrenar på Åland där man säger "okej, nu hittar vi på en skatt som riktar sig mot den här näringen" och det är en näringsskatt av samma skäl som resandeavgiften ansågs vara, en näringsskatt. Det skulle vi testa. Det anser...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Tack, talman! Bästa lagting och övriga åhörare. Det är egentligen bara en enda bra sak med det här lagförslaget och det är att vi testar den här behörighetsfrågan. Det är bra. Inom Obunden Samling slår vi vakt om självstyrelsen och vi tycker att det är viktigt att testa var gränserna går för vår behörighet. Men...

Marcus Måtar / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Tack, talman! Ja, ordvalen må nu vara vad de är. Det jag talade om är att veta, var går gränsen? Vad kan vi lagstifta om när det gäller inkomstbeskattning och vad kan vi inte lagstifta om? I det här fallet gäller den här EU-förordningen vare sig vi vill eller inte. Den inför vissa obligatoriska system...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Tack, talman! Ja, generellt förhåller jag mig lite skeptisk till att börja mixtra med samfundsskatten. Det är för det första ingenting vi kan göra någonting åt. Men okej, om vi skulle ändra självstyrelselagen att vi skulle få bestämma över samfundsskatten, ja, men ett skattesystem som består av många olika och där man behandlar olika skattesubjekt...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Tack, talman! Ja, ledamot Holmberg, det där var ju en utmärkt fråga. Om jag skulle få bestämma helt själv så skulle jag kanske inte just nu driva den här saken så här hårt och stressat. Jag skulle istället göra det jag sade i mitt huvudanförande, det vill säga reda ut ordentligt vad vi anser att...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Tack, talman! Det kan bli en lång diskussion det här. Först har ju EU och vi medlemsländer infört ett system som gör att vi får de här galna elpriserna och sedan har näringsverksamhetsidkarna rättat sig enligt det här. Tack vare hur de har organiserat sin verksamhet och tack vare de här enormt höga priserna så...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Tack, talman! Minister Jansson, ja man har jobbat med olika skattefrågor tidigare, men det har varit den här ad hoc karaktären. Jag tycker att vi nu skulle ta ett samlat grepp på det här. Det här kör vi nu, det är lämpligt att testa vad det här är liksom. Nu har vi lite speciella bakgrundsomständigheter...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-25

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Tack, talman! Lagtingsledamot Holmberg kom med en liten känga. Det var på något vis att ge upp eller att det var fel att säga att för tillväxten på Åland är beslut från till exempel en amerikanska centralbanken och även den allmänna utvecklingen av ekonomin i Finland viktigare än den näringspolitik som Ålands landskapsregering bedriver. Jag...

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2023-01-23

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Jag vill påminna om att till exempel när amerikanska centralbanken vidtar åtgärder, vilket får konsekvenser för räntorna i hela världen och för valutakurserna och så vidare, så är de effekterna mångfaldigt mycket större än vad det är om vi bestämmer att det är A som ska producera någonting i stället för B. Jag håller generellt...

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2023-01-23

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Ja, som sagt, för det första så får vi ju facit från riket när det gäller förlängningen av läroplikten, hur lyckat det är och vad det kostar. Det är en väldigt enkel operation och man kan se att det blir att kosta pengar. När det sedan gäller framgången, vi mäter väl ändå det nu i...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Tack, talman! Ja, ledamot Holmström, det skulle då vara intressant för det är så att ni lite står med en viss anklagande ton att det inte görs tillräckligt mycket. Det vore ju intressant om ni konkret kunde presentera hur ni ser på denna omställningsplanen. Jag är relativt säker på att från det här hållet så...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Tack, talman! Bästa talman, lagtingsledamöter och övriga åhörare. Det här är Obunden Samlings lilla gruppanförande med anledning av den här tilläggsbudgeten, städarbudgeten. Till att börja med så måste jag väl ansluta mig till några övriga här som har påmint oss om att det här är en städarbudget, en tilläggsbudget. Det låter ju som att det skulle...

Marcus Måtar / Anförande / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Tack, talman! Ledamot Gunell, det känns som att ni är lite faktaresistent. Fakta här idag är att vi har en städarbudget som visar att för hela 2022 så blev 2,5 miljoner över när allt är betalt, avskrivningar och allt är draget. Vi vet att en budget är i allmänhet så uppbyggd att inkomsterna är för...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Tack, talman! Ledamoten Holmström, ni sade ju på det här sättet, oj, nu ser vi verkligen den finansiella risken med att vara fossilberoende. Men man måste ju ändå lite jämföra, vad hade hänt om vi hade varit elberoende? Vi hade ju haft precis samma risk. Det är ändå en råvara som på något sätt användas...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack, talman! Ja, ledamot Egeland, jag brukar inte så ofta ta replik på mina egna så att säga. Men jag måste också säga att jag gör den här reflektionen. Jag har upplevt det många gånger att om man börjar tala emot, om man håller sig till sak, man berättar att så här är statistiken, det...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack, talman! Jag håller med. Man tar snabbt till det här när sakargumenten tryter. Jag brukar alltid gå tillbaka till statistiken. Här har vi det vanligaste yrke på Åland och det här är siffror från 2018 som är de färskaste. Det fanns 1 064 närvårdare och 942 eller 88,5 % av dem var kvinnor. Vad ska...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Tack, talman! Ja, ledamoten Eriksson, jag håller med er till viss del. Men samtidigt vill jag påpeka att när man pekar finger så pekar trät tillbaka. Lite den känslan får man när ni står här och ondgör över att man till exempel inte har konkurrensutsatt väghållningen, vilket säkerligen kan vara en god idé. Men er...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Sen är det ju ibland så att när det ska verkställas i förvaltningen t.ex. olika konkurrensutsättningar som ändå inte hör till den dagliga verksamheten så är det problematiskt. Och när man sitter i maktposition så kanske den saken blir klarare än när man är i opposition. Sen vill jag gå till den här vindkraftsbeskattningen. Jag...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Kompensation till kommunerna för resekostnadsavdraget och grundavdraget LF 11/2022-2023

Tack, talman! Där känns det lite, lagtingsledamot Holmberg, som att lagtingsordningen gömdes bort och ämnet tappades bort samtidigt. Det handlade ju nu om resekostnadsavdraget och grundavdraget. Ni framförde en massa åsikter om att kanske främst grundavdraget skulle vara någon form av light jobbskatteavdrag. Ni talade väldigt abstrakt. Jag tror att den som lyssnar på det...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-01-09

Kompensation till kommunerna för resekostnadsavdraget och grundavdraget LF 11/2022-2023

Tack, talman! Det är fortfarande två saker som förbryllar mig i detta resonemang. För det första har vi en arbetslöshet som är i princip så låg som den kan bli. Vi har i praktiken brist på arbetskraft inom väldigt många områden. Så det där resonemanget att skatteintäkterna ökar för att det blir fler människor som...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-01-09

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! I enlighet med det jag framförde i plenum förra veckan så föreslår jag att den här klämmen ska strykas.

Marcus Måtar / Anförande / Enda behandling / 2022-12-19

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Ledamot Fellman uttrycker Socialdemokraternas, vad ska vi kalla det nu då, missnöje med att gymnasieskolan nu blir avgiftsfri. Det är för mig lite svårt att förstå. Är det just det att det enda ni kan godkänna när det gäller kostnadsfrihet är om man samtidigt tvingar de här ungdomarna att gå tre år till...

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Jag har alltså missförstått att skolplikten har förlängts i övriga delen av det här landet? Det tror jag inte är korrekt överhuvudtaget. Jag undrar också har ni faktiskt räknat på vad skulle det kosta om vi skulle införa tre års skoltvång till på Åland? Har ni sett vilka utvärderingar som har gjorts i...

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Lagtingsledamot Zetterman, angående Svinö holme verkar vi ha ungefär samma uppfattning. Det är bra. När det gäller ersättarsystemet har vi också samma uppfattning. Nu lades den där rösten ned av orsaker som jag inte tänker redogöra för just här och nu. Obunden Samling står annars bakom att ta bort ersättarsystemet och det är...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Jag uppfattar det också som man kanske ger ett samtycke. Vilket jag sedan säger att den typen av samtycke står i strid med lagtingsordningen och finansförvaltningslagen, i mitt tycke, för det är inte tillräckligt specificerat. Man fattar inte vad det är som riktigt ska ske i detalj. Det i kombination med hur det...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Det är jag helt övertygad om att det jobbas med det här. Jag tror bara att man kan jobba ännu mera med det. Man kan sätta ännu mera fokus på att vi måste få skattemuren fixad. Skattemuren gör idag att vårt landbaserade näringsliv ligger på akuten och då gäller det att vi kommer...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Jag är inte i detalj insatt i EU, vilken detaljkoll de har på de finländska reglerna som har byggt upp vår skattemur. Det är min uppfattning att vi i första hand ska få finska lagstiftaren och finska myndigheterna att inse att det går att göra det här enklare utan att EU säger någonting....

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Det är Obunden Samlings uppfattning att den här att-satsen borde komma dit. Att lagtinget ger sitt samtycke till utarrendering, men att det är med villkoret att lagtinget fortlöpande hålls informerat och slutligen godkänner. Så det är ett tydligt villkorat samtycke så som ett enigt finans- och näringsutskottet har skrivit redan, så det kan...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Jag kritiserar inte det som är skrivet i det här betänkandet angående skattemuren, men jag påpekar samtidigt att vi kan göra mer och mer och mer när det gäller att få det här problemet löst.

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Det är min uppfattning att den här att-satsen har funnits med och förekommit länge. Vi har diskuterat hur det kom sig att den sedan försvann den här att-satsen. Jag tänker inte gå in i detalj hur ni kan tänkas ha resonerat, men ibland kan man vara politisk enig om någonting som är juridiskt...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Jag försökte att jag inte skulle gå in i detalj om vad som har sagts och varit och så vidare. Jag försöker bara säga att det saknas en att-sats i förslaget i det här betänkandet. Det är juridiskt fel att den att-satsen är borta. Eller så ska man i så fall annars ändra...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Det är ju så här att när den här lagförändringen kom så var vi inte direkt imponerade och vi hörde till dem som påpekade att det här kommer att bli dyrt för kommunerna, och det blev också dyrt för kommunerna. Det utlovades i samband med att den här lagen kom att kommuner ska...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Lagtingsledamot Holmberg talade om någon skattgräns, jag antar att ni avser den här skattemuren som jag nämnde tidigare. I grund och botten så har vi nog samma uppfattning. Vi borde samla trupperna nu och ta det här som en ensaksfråga som vi driver stenhårt och kanske glömmer många andra frågor, eller lägger dem...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Jag är egentligen ingen anhängare av silkesvantar överhuvudtaget. När det gäller den här skattemuren så visst jag kan ha en viss förståelse för att man behöver ha förankringar hit och dit, men vi behöver nog vara ganska tydliga med vad vi vill. Vi behöver också sätta oss in i andra liknande situationer. Personligen...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Bästa lagting och övriga åhörare. För Obunden Samlings del har jag egentligen bara ett par större frågor som jag tänkte prata kring och koncentrera mig på. När det gäller finans- och näringsutskottets betänkande med anledning av det här budgetförslaget så är det en sak som vi nu ser som problematisk och som vi...

Marcus Måtar / Gruppanförande / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! När det gäller hur det är formulerat i finans- och näringsutskottets betänkande nu så lagtingsledamot Holmström har helt rätt. Alltså att jag sätter fingret på att det hänger inte ihop. Det står i texten att man inte ger det här samtycket. Det står i själen, eller i motiveringarna, att det här samtycket ger...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Det är mycket citerande här i dag, jag glömde Bertrand Russell tidigare. Han sade att i politiken så är det många som utger sig för att vara brandmän, men samtidigt sprutar de en massa bensin på elden. Det är det vi ser här idag. Det är beklagligt som det kommer här från alla...

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Det är så här att om det här fortsätter med skattemurens problemutveckling som vi ser så kommer vi att få många i den här lagförsamlingen som blir invalda för att fixa den saken. Det är bara en tidsfråga. Det jag säger är att vi måste kunna börja förhandla om den här saken. Vi...

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2022-12-14

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Jag talade om ett konkret domstolsbeslut som gäller skyddandet av de områden som ligger runt Markusbölefjärden och Långsjön. Det är ett beslut som har tillkommit i korrekt juridisk ordning som har vunnit laga kraft och det har betalats ersättningar. Saken är klar. Det gäller att man sedan bara använder det här beslutet, känner...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-12-07

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Lagtingsledamot Zetterman, jag tog upp ett konkret exempel där jag anser att det redan har hänt, där det redan är löst till stora delar. Det har skapats ett vattenskyddsområde kring två viktiga sötvattentäkter på Åland. Och då gäller det bara att vi ska förvalta det och sköta om det och inte hålla på...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-12-07

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Bästa lagting och övriga åhörare. För Obunden Samlings del ska jag säga några ord om det här hållbarhetsmeddelandet och hållbarhetsagendan generellt. Inom Obunden samling så förhåller vi oss kanske lite svala till den här hållbarhetsagendan på det sättet att vi gillar mera konkret tal och sakpolitik, att peka på konkreta problem och att göra...

Marcus Måtar / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-12-07