Sagt i salen

51 - 100 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack, talman! Jag ber att få påminna ledamoten Fellman om att det är inget jobb. Detta är ett förtroendeuppdrag som vi erhåller arvode för, det är inte en tjänst eller ett jobb som vi erhåller någon lön för. Och när det gäller tillkomsten av att arvodeskommissionen fick fatta det här beslutet så måste jag säga...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack, talman! Lagtingsledamot Nordberg går in på att om man träffar folk ute på stan eller folk i samhället så kanske de till och med skulle tycka att politiker ska arbeta bara av kärlek till konsten och så vidare. Vi inom Obunden Samling upplever inte samma sak. Upplever en ganska stor respekt bland folk för...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack, talman! Oavsett, alldeles oavsett uteblivna höjningar och så vidare, så kan man konstatera från Obunden Samlings sida, 30 % på ett bräde är för mycket, det är stötande för vanligt folk. Sådana beslut ska vi undvika och vi ska rätta till dem om det går. Jag undrar slutligen, 7 000 euro i månaden, är inte det ett...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack, talman! Lagtingsledamot Röblom redogör för hur han tycker att det borde se ut så är det ju i princip en beskrivning av det som står i Obunden Samlings motionen. Det vill säga man kopplar med en rimlig faktor landskapsregeringens arvoden till lagtingsledamöternas arvoden. Så i princip borde lagtingsledamoten att vara med och underteckna den...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack, talman! Lagtingsledamot Röblom, det har varit så att en minister Ålands landskapsregering har fått ungefär 7000 i månadslön och nu höjdes det till ungefär 9 000, är en sådan höjning rimlig enligt Hållbart Initiativs syn? Är 7 000 för låg lön för det här ministerarbetet.

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack, talman! Något sådant vill jag absolut inte påstå. Som sagt har vi största respekt för lagtingsledamot Lindbäcks erfarenheter av olika sort. Om vi går över till huruvida det ska finnas någon form av fråga i en replik så kan man läsa i lagtingsordningen att så är inte fallet. Att det behöver var någon fråga....

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2024-01-24

Ändring av lagtingsordningen för Åland LM 2/2023-2024

Tack, talman! I korthet lagtingsledamot Påvals, så var det ju prima att höra er röst och de åsikter som framfördes. Jag har inget att tillägga till detta.

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Talman! Jag tänkte avsluta med ett kort anförande där jag kanske lite på en gammal politisk rävs manér sammanfattar. Kan inte lova, jag brukar alltid skoja om att gjuta olja på vågorna. Jag kan inte lova någon olja på vågorna. Men däremot så ska jag försöka sammanfatta och göra några iakttagelser. Det är en...

Marcus Måtar / Anförande / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack, talman! Lagtingsledamot Lindbäck kanske lite missuppfattar kollegan Wikströms kommentar här. Det var en kommentar som bekräfta den stora kunskap och långa erfarenhet som lagtingsledamot Lindbäck besitter och som Obunden Samling har största respekt för, det var det han sa. Och jag kan väl bara tillägga att när det gäller erfarenhet så har ändå ledamoten...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack, talman! När jag ger mig in i den matchen. Tack för för kommentaren ledamot Egeland. Det är precis som Egeland konstaterar. Det här är stötande och där tycker folk flest. Det är obegripligt hur man har kommit fram till en 30 % förhöjning på ett bräde. Det spelar ingen roll om det skulle stämma att...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-24

Ändring av lagtingsordningen för Åland LM 2/2023-2024

Tack, talman! När det gäller det som nu föreslås från Obunden Samlings sida så är det ju det systemet som gällde fram tills vi fick 1972 års lagtingsordning. Vi har en förträfflig hemsida här i vårt lagting. Går man in på den och söker på gamla lagtingsordningar så hittar man de enkelt och kan...

Marcus Måtar / Anförande / Remissdebatt / 2024-01-24

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, talman! Minister Josefsson sade att ungefär 20 % av Ålands BNP utgörs av turism. Jag och vi från Obunden Samling anser att man behöver ha koll på läget. En stor del av den procenten, 20 % - om ens den siffran är rätt, den låter väldigt hög - består av försäljning hos rederierna. Har vi...

Marcus Måtar / Replik / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, talman! Ja, minister Josefsson sedan kan vi väl säga så här att från Obunden Samlings del så är det klart att friskt vågat är hälften vunnet. Det är bra att vi får ha debatter. Men man måste komma ihåg lagtingets roll och det är att stifta lagar och att bestämma om budgeten främst. Där...

Marcus Måtar / Replik / Föredras / 2024-01-22

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Minister Josefsson var inne på riskkapital här på slutet. Jag tänkte bara begära ett förtydligande där, en ledande fråga. Inte tänker ni väl börja med riskkapital i landskapets regi igen?

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Från Obunden Samling konstaterar vi att man har ju gjort det här experimentet med riskkapital i landskapets regi och vi vet hur det slutade. Vi hoppas förstås att det aldrig ska börjas på nytt. Vi påminner om vad som är samhällets grunduppgifter och det är att skapa förutsättningar, dit möjligtvis någon form av...

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Talman! Bästa lagting. Jag ska försöka fatta mig kort. Jag tänker allmänt säga några ord om det här regeringsprogrammet och sen tänkte jag inrikta mig på några frågor, kommunerna närmast och sedan några specialare. Allmänt så brukar man ju säga att det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Lite dunkelt måste jag väl säga att...

Marcus Måtar / Anförande / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Jo, lagtingsledamot Ekström, innan vi börjar tala om lånefullmakter så borde vi på allvar kunna tala om prioriteringar. Ska vi faktiskt behöva låna till det här? Är den här saken så viktig så att vi måste låna till den? Där tror jag att vi förhoppningsvis ska hinna ha ett val emellan ifall det...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Civilminister Zetterman talade om problem med att lita på samhällsstrukturer. I regeringsprogrammet nämns också att man avser att uppdatera korruptionspolicyn. Om man tittar runt i länderna här omkring, både Sverige och Finland men varför inte USA, så finns det regler om regeringsmedlemmar och regeringsmedarbetarnas rörelser från t.ex. privat till offentligt eller från offentligt...

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Är det civilministern uppfattning att det ökar eller minskar sannolikheten för att folk ska har förtroende för samhällsstrukturerna när man fritt kan färdas mellan de här olika rollerna utan någon som helst karantän till exempel?

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Ja, lagtingsledamot Ekström, förra gången när vi diskuterade en lånefullmakt så var man fullt medveten om puckelpengar som är ett populärt sätt att förklara att vi har haft för mycket pengar den gångna perioden. Allt detta var helt känt. Det som man blir bedragen av, det som man inte hade förmågan att uppskatta,...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Lantrådet Sjögren talade om en resultatförbättring eller inbesparingar på kanske 4-5 miljoner per år, att det är någonting som det strävas efter. Om man tittar på den gångna tiden så talas det ju alltid om att det finns ett budgeterat underskott, men sedan de facto brukar ju bokslutet reda upp sig. Under de...

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2023-12-18

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Begreppet strukturellt underskott är en abstraktion som i verkligheten inte säger någonting konkret. Tittar man på bokslutssiffrorna så förhåller vi oss i Obunden Samling lite skeptiska till detta. Den andra saken som togs upp i lantrådets redogörelse var offentlighet för bolag. Jag byter lite ämne. Det lät som morgonluft i mina öron...

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2023-12-18

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Jag fortsätter på paragrafuppräckningen. Det finns en 26:e paragraf i lagtingsordningen som handlar om ministrarnas bindningar. Hur känns det om vi skulle ha en regering som skulle bestå av en majoritet av till exempel före detta fiskodlingslobbyister? Hur ser ni på en sådan sak, lagtingsledamot Röblom?

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2023-12-18

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Lagtingsledamot Röblom, känner han sig bekväm med den situation som vi har för närvarande när det gäller regeringens arbete med vattenlag, fiskodlingstillstånd och det som beskrivs i regeringsprogrammet?

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2023-12-18

Ändring av fastighetsskattelagen LF 4/2023-2024

Tack, talman! Lagtingsledamot Höglund talade om att det är svårt att avskaffa eller upphäva beslut som gäller fredning av områden. Det här är ju ett ämne som är väldigt aktuellt och man kan ju inte låta bli att ha åsikter om att det inte verkar vara särskilt svårt. Men är det så att ledamoten Höglund...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2023-12-13

Ändring av fastighetsskattelagen LF 4/2023-2024

Talman! Då drar jag slutsatsen att ledamoten på basen av den juridiken har dragit slutsatsen att det skulle vara svårt. Man kanske inte bara kan fatta ett beslut från den ena dagen till den andra och upphäva naturreservat. Har vi samma uppfattning undrar jag?

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2023-12-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Lagtingsledamot Påvals, ni talade här om att det kanske kommer att behövas hårda tag och budget i balans och så vidare. Men som så ofta från talarstolen så kommer det ganska mycket abstrakt information och avsaknaden av konkreta exempel är slående för den som lyssnar med de öronen. Om ni skulle få säga...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Ja, ledamot Påvals, ni talade om smarta investeringar, vilket fortfarande är ett abstrakt uttryck för ingen vet ju vad det betyder i verkligheten. Men om jag exemplifierar med en bro över Töftösund, är det är en smart investering?

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Jo, lantrådet, ni talade inte så mycket, det är helt förståeligt, man hinner inte gå igenom en massa olika saker. Jag noterade i budgeten att det är tal om en bro över Prästösund eller egentligen en ersättning för Töftöfärjan. Vill ni utveckla lite kring den frågan?

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Ja, lantrådet, hur har man resonerat? Det kunde vara intressant att utveckla de tankarna när man har föreslagit anslag till den här förstudien.

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Talmansval V 1/2023-2024

Jag, Marcus Gunnar Måtar, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

Marcus Måtar / Anförande / Föredras / 2023-11-03

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! Lagtingsledamot Sjögren talar här om att det skulle ha blivit någon form av kompromiss. Det som har hänt är ju att ni har accepterat exakt det förslag som kom. Är det en kompromiss? Det undrar jag. Ni gick ut jättehårt i ert gruppanförande och sade att det här som ni nu accepterar var...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! Jag ville bara förtydliga att inte ordet kompromiss har fått en helt ny betydelse. Det verkar ibland svårt med betydelsen av ord. För en kompromiss innebär ju att någon har gett sig och det har skett på båda sidor. Om man bara tar det förslag som har kommit så är det ju ingen...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! Man kan väl kanske sammanfatta lagtingsledamot Holmbergs anförande här med ordet scenförändring. Det blev en ganska drastisk scenförändring, ni stod och höll Liberalernas gruppordförande och ondgjorde er över att det överhuvudtaget finns representanter från fackföreningarna att sköta arbetstagarnas pengar. Men nu står ni bakom ett enigt utskott och konstaterar att det ändå är...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Men jag ska ändå uppfatta Liberalernas gruppanförande som sådant att ni vill ju inte ha fackföreningsrepresentanter i styrelsen för pensionsfonden. Det är väl ändå korrekt uppfattat?

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-20

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, talman! Jag ber att få understöda lagtingsledamot Egelands förslag.

Marcus Måtar / Replik / Andra behandling / 2023-09-20

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, talman! Ja, lagtingsledamot Nordberg, ni har fullständigt rätt. Det här är ideologi. Det är intressant när det förs fram här från andra partier; oj, Finland har stiftat en lag om det här. Om Finland skulle stifta en lag som säger att okunnighet är styrka, frihet är slaveri, krig är fred och upp är ned...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, talman! Lagtingsledamot Valve, det finns ju många olika lagstiftningar ännu och även landskapsförordningar som innehåller ordet kvinna. Var det någonsin upp i utskottet? Diskuterades det att man borde ta ett helhetsgrepp på detta och ta bort ordet kvinna, och man också för den delen, ur alla olika hälsovårdsrelaterade lagstiftningar, har det resonerats kring det...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor M 5/2022-2023

Tack, talman! Ja, vi har samma uppfattning i den här frågan. Det är jättebra. Som sagt, kan man ta goda idéer både härifrån och därifrån så är det ju bra. Att börja från början, börja med barnen så är jätteviktigt, men nog också över hela fältet. Även äldre personer kan börja med fysisk aktivitet. Det...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, talman! Jag ber att få understöda lagtingsledamot Egelands reservation.

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, talman! Ja, lagtingsledamot Nordberg, ni har ju helt fullständigt rätt i det ni står här och säger. Jag vill nu bara så här som ett inlägg i debatten konstatera att den här lagen från 1994 säger att en kvinna som har fött ett barn är berättigad till moderskapsunderstödet. Och nu vill vi ändra den...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, talman! Lagtingsledamot Fellman, jag vill påminna om att från Obunden Samlings håll så det vi efterlyser är lagstiftning som är baserad på fakta, lagstiftning som inte är färgad av ideologi. Vi är för att folk får definiera sig på olika sätt och vis. Vi anser att det som står i grundlagen och det som...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, talman! Fakta är att i lagen från 1994 så står det att en gravid kvinna som har fött ett barn har rätt till den här förmånen och det är alldeles tillräckligt. Det kommer att göra att den person som har fött det här barnet kommer att få den här förmånen. Det är 100 % säkert....

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, talman! Jag finner det lite speciellt att ni även som ÅHS-ordförande till exempel vurmar för de här sakerna. Det är en väldigt liten grupp. Det finns mycket större grupper där vi har brister i lagstiftningarna och där jag upplever en ganska stor passivitet från er sida. Logiken i det här i den här...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor M 5/2022-2023

Talman! Bästa lagting och övriga åhörare. Det här är ju ett mycket viktigt ämne. Jag brukar roa mig ibland med att läsa Finlands regeringsprogram. Den näst sista punkten, nummer elva, i regeringsprogrammet för hela landet har som rubrik Att sätta Finland i rörelse. Där går man igenom vissa fakta som är intressanta för oss också....

Marcus Måtar / Gruppanförande / Enda behandling / 2023-09-15

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Tack, talman! Lagtingsledamot Gunell, ni talade om att man kanske behöver föra över ännu mera verksamheter till bolag, alltså bolagisera samhälleliga verksamheter. Då vill jag påminna om att vi behöver ändra lagen så att vi får full insyn, allmänheten ska ha full insyn i de här bolagen. Håller ni med mig på den punkten att...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Tack, talman! Det var bra att höra. Då har vi samma åsikt.

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! När det gäller just organiseringen av avfallssystemet för stora delar av Åland så påpekar jag att det är väldigt ineffektivt organiserat. Om man skulle låta bli att samla in bioavfallet som man gör nu helt i onödan, när man hämtar tomma tunnor överallt runt landsbygden, så skulle det inte bli flera bilar utan...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Och det har jag ju aldrig sagt. Jag har sagt att samhället ska generellt hålla sig borta från områden där det är helt uppenbart att de privata gör det bättre. Att sköta soptransporterna på Åland, det har skötts av sopåkare i 100 år, tänkte jag säga men det börja väl bli det sedan...

Marcus Måtar / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-13

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Givetvis har kommunerna valt sina olika vägar. Jag kan konstatera att Jomala och Mariehamn, som huvudmän för det påtalade kommunförbundet Mise, har ju valt att låta Mise leva sitt eget liv och sköta även sådant som det inte ens funnits ett uppdrag i lag att de ska sköta. Mise har påtagit sig producentansvaret....

Marcus Måtar / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-13