Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, fru talman! Jag förstår resonemanget. Har finansministern några tankar kring om och hur den nya regeringen bör se på det här systemet? Finns det förändringar som behöver göras i kriterierna för sådana här räntestöd och borgensförbindelser när det gäller bostadsbyggandet? Finns det behov av att strängera det på något vänster för att vara lite...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, herr talman! Jag tänker ställa lite frågor till ministern gällande den text som finns i budgeten om Ålands sjösäkerhetscentrum. Det står att man under 2024 ska utreda strukturen, organiseringen och inriktningen och möjliga samarbeten vad gäller verksamheten vid Ålands sjösäkerhetscentrum. Kan ministern ge lite mera information om vad det handlar om?

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Ja, jag motionerade i våras om att Ålands sjösäkerhetscentrum skulle vara en naturlig plats för att ordna certifieringskurser kopplat till vindkraftens behov vad gäller säkerhetsutbildning för vindkraftsbranschen. Jag hade hoppats att höra lite sådant från ministrars håll att det finns i planen och i röret, för så lät det i alla fall i...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Som finansministern nämnde så är ju budgetarbetet prognostiserade också över risker. Jag identifierar en risk som regeringen själv tar upp här och det är de här stigande räntenivåerna och att landskapets kostnader för räntestöd för bostäder, både för privatpersoner och hyresbolag, märkbart har börjat öka. Man skriver också att landskapet snart når tröskeln och går...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, fru talman! Tack vicelantrådet! Jag delar vicelantrådets oro om det behörighetsläckage som vicelantrådet talade om här, både gällande grundlagen men också i relation till EU-rätten. I den utveckling som sker så dyker det upp nya frågeställningar där det blir en intressant diskussion vem som har behörighet och vem som ska få pengarna, och då...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Jag tilltalar vicelantrådet som ansvarar för klimatfrågorna. Klimatpolitiken är ett sådant område där det också finns väldigt intressanta och heta frågor kopplat till behörighet. Att ge klimatpolitiken åländsk behörighet, eftersom miljöpolitiken är det, så borde vara naturligt, att det är som det har varit hittills idag, dvs. att Åland har rätt att ta...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, talman! Nej, jag ifrågasätter inte att det behövs. Det är fullt möjligt att detta måste finnas för att kunna göra en fullgod inspektion. Men jag tror att just den paragrafen som ministern hänvisade till så fortsätter, om jag inte minns fel, med någonting i stil med "eller om inte inspektionen kräver det". Det är...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, talman! Det där är redan en av de stora utmaningarna vi har här naturligtvis, att Ålands som självstyrelse ska hänga med i digitaliseringen. Därför tycker jag att när vi tittar på de här sakerna så är det viktigt att hålla åtskillnad på det tekniska, infrastrukturen och sen själva innehållet. För det är viktigt att...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Jag tror, som jag var inne på tidigare, att det är väldigt mycket värdefullt om utskottet just tar fasta på till exempel remissvaret från Datainspektionen och ser att det inte finns några glapp eller konstigheter i informationshanteringen i alla steg som nämns i den här lagstiftningen.

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, talman! Rent generellt så kan jag hålla med om att det kommer ju snabbt på nu för det nya lagtinget, men det är samtidigt en möjlighet att lära sig de olika sätten att intresserat angripa ett sådant här förslag. Vad gäller remisser och sådant som inkommer på olika lagförslag så har jag förstått att...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, fru talman! Inledningsvis kan jag säga att Hållbart Initiativ stöder den här lagstiftningen och välkomnar också Mogens Lindén till salen som en av de nya som höll det första anförandet som berörde att vi högst troligt kommer att ha många orsaker att återkomma till hälso- och sjukvårdsfrågor under den här mandatperioden. Det finns många...

Alfons Röblom / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, fru talman! Tack ministern för presentationen. Det är förstås välkommet att vi får en egen lag som grund för det här verksamhetsområde och den här delsektorn, om man säger så. En frågeställning som slog mig ganska kraftigt när jag läste den här gäller de här inspektionerna som ÅMHM ska ha möjligheten att företa sig...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, talman! Ja, jag håller med om att det ska vara strängt och det är viktigt att det är glasklart. Jag säger inte att det är något fel i det som är skrivet här, det är bara det att det måste vara vattentätt vem det är som har rätt att komma åt de här handlingarna...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, fru talman! Jag tycker att det är ett intressant resonemang som ledamoten Holmberg öppnar upp när det gäller vad vi ska lagstifta om. Här har vi ju nu fått en möjlighet att lagstifta om ett område som ju är människonära och det berör också verksamheter som finns på Åland. Enligt vissa kriterier så är...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, talman! Jag tycker att det är en intressant tanke att vi borde diskutera kriterier kanske på ett annat sätt. När är det blankettlag och när ska vi göra det själva? Är det t.ex. viktigare för oss att lagstifta när det är människonära frågor som direkt berör ålänningarna eller direkt berör det åländska näringslivet? Det...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2023-11-08

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Talman! Jag har flera gånger i den här salen upprepat att det är viktigt med en aktiv och sammanhållen åländsk externpolitik. Anledningen till det är naturligtvis att om man är en liten spelare på en stor arena så måste man spela smart. Och smart spelar man troligtvis bäst som åländsk politiker genom att ha goda...

Alfons Röblom / Anförande / Enda behandling / 2023-09-25

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Tack, herr talman! Tack, vicetalman Sjögren. Det slog mig en reflektion när jag lyssnade på vicetalman Sjögrens anförande att vi faktiskt nu pratar om sådant som händer i vårt samhälle nu. De som utsätts för våld i olika former är ju oftast de som inte har en röst. Det är inte de som ringer till...

Alfons Röblom / Replik / Första behandling / 2023-09-22

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Tack, talman! Så är det absolut. Jag vill nämna det att våldet tar sig olika former och en sak som vi måste lyssna lite extra på i det åländska samhället idag är det digitala våldet. Alltså när man blir utsatt på olika sätt via nätet för våldshandlingar.

Alfons Röblom / Replik / Första behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, fru talman! Samförståndsavtal har ju också från Obunden Samlings sida kallats demokratifientligt. Eftersom vi går ut som politiska partier och säger att det här tror vi på sikt, det här vill vi jobba för ansvarsfullt. Det kan man tydligen inte göra i åländsk politik, utan det är liksom det här året eller de kommande...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Det är ett hot mot demokratin därför att ni gör det till ett val där medborgarna omöjligen kan ha fakta på bordet för att ta ställning till frågan som ni ställer. Det tycker jag är ansvarslöst. Vad är det då som folk ska ta ställning till? Vad är det som ska styra deras val?...

Alfons Röblom / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Herr talman! Det är kännetecknande för opportunistiska politiska företrädare att ta på sig offerkoftan och säga att man förespråkar någon slags vanligt folk och säga att jag säger att folk inte förstår. Det är ju precis tvärtom. Jag säger att folk vill ha mer information om detta och vill ha tid och möjlighet att sätta...

Alfons Röblom / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Det stämmer det som ledamoten Valve sade. Grejen är ju den, det som obundna brukar vara viktiga med att påpeka själva, att vad man lovar nu så vad säger det om kommande lagting? Makten ligger fortsättningsvis i detta rum, om vi ska arrendera ut de här områdena eller inte. Visst, men det som...

Alfons Röblom / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Tack för den repliken, ledamot Eckerman. Det är ju det, vi har ju suttit här nu i snart fyra år i det här lagtinget med en överväldigande majoritet och sagt ja till att utreda de här grejerna. Obunden Samling har varit med i finans- och näringsutskottet, man har suttit i regeringen, man har...

Alfons Röblom / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Jag tar det här tillfället i akt som svar på ledamotens replik att säga att den oro som finns bland ålänningarna för vad det här skulle innebära för miljön, för havshorisonten och för havsmiljön och allting så måste vi ta på allvar. Det är ingen som inte tar det på allvar här. Det...

Alfons Röblom / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Toivonen som poängterar det att under hela mandatperioden så har det varit två som har sagt nej från början, inklusive ledamoten själv. Sedan har det ju i och med Obunden Samlings besked att man är emot det så har det ju ökat. Jag kanske räknade fel i hastigheten att det inte...

Alfons Röblom / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, herr talman! Tack lantrådet för tydligheten. Jag fick kommentarer om att jag var känslosam när jag höll mitt anförande, ungefär som att det skulle vara något dåligt. Det jag försökte få fram var just det, som lantrådet säger, att kontrollen över detta finns ju fortsättningsvis i den här salen. Det är ingen som har...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Man behöver ju inte alltid ställa frågor i en replik, tvärtom. Jag ville både stöda lantrådets resonemang och också upplever lantrådets resonemang som stöd för mitt resonemang. Sedan kan jag säga att jag gör mitt bästa också för att inte bidra till en onödig polarisering och försöker vara saklig i debatten.

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Fru talman! Jag ber att få understöda kollegan Holmströms förslag.

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! Jag vill börja med att säga att jag hade äran och glädjen att få inleda min politiska bana med att sitta som minister i en regering där ledamot Torbjörn Eliasson var finansminister. Jag tycker att han är en officer och en gentleman. Mycket kunnig, lyhörd person som jag har jättestor respekt för. Jag...

Alfons Röblom / Replik / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! Tack för det beskedet. Det är ju som sagt oerhört viktigt. Jag tror att ingen ålänning som har betalat in pengar till den där fonden vill att det används till sådant som drabbar människor i andra länder eller drabbar miljön eller klimatet på fel sätt. Det där är något som är oerhört viktigt...

Alfons Röblom / Replik / Första behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, fru talman! Jag håller helt med ledamot Fellman om att det är oansvarigt och demokratividrigt av Obunden Samling att några veckor före ett val kräva att ålänningarna ska fatta beslut i den här viktiga fråga. Alla vi som säger ja till vindkraft i det här skedet gör det, precis som ledamoten säger, med öppna...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Tack utskottsordförande Pettersson för att ni kommer upp i stolen och tar ansvar för det här betänkandet och också understryker att det är ett ansvar man har haft under hela mandatperioden. Alla partier som har uttryckt sig så som man uttryckt sig och stått bakom den politik som har förts har ett ansvar...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Tack för det beskedet, ledamot Pettersson, det är bra. Tack också för användningen av ordet dieselmaskulin, det säger ganska mycket. Det är ju alltid lättare att säga nej än ja och så vidare. Men det som utskottsordförande är inne på så ordet hållbarhet har ju blivit ganska misshandlat genom åren. Om någonting verkligen...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Varför är det så bråttom? Frågar minister Wikström. Det är ju precis då följdfrågan blir att varför är det så bråttom att säga nej. Varför har ni så bråttom att säga nej? Det är klart att havsområdena finns kvar om fyra år, men varför ska vi då säga nej nu då? Varför kan...

Alfons Röblom / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Jag hade hoppats att Obunden Samling skulle ha tagit den inriktningen och det ställningstagandet som minister Wikström företräder, alltså han pratar ju om försiktighetsprincipen. Det tycker vi alla är viktigt när det handlar om etablering av havsbaserad vindkraft. Inte är det bara att tuta och köra, rock and roll och skit samma för...

Alfons Röblom / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, herr talman! Bästa kollegor och åhörare. Vi beträder ju lite minerad mark när det gäller att diskutera den havsbaserade vindkraften just nu. Eftersom att det är väldigt mycket känslor satta i rullning. Jag ska försöka att hålla mig saklig och inte ta till några övertoner. Jag vill inleda mitt anförande med att säga en...

Alfons Röblom / Anförande / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Jag håller med om det. Det är just det där, det är ett väldigt känt knep i desinformationsspridningen att man tar en sak och så bygger man en rosa gris av det. Det är inte schysst. Vi har ju från Hållbart Initiativs sida fört fram att de pengar som vi eventuellt får in...

Alfons Röblom / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! 12 miljarder, vad är det för siffra? Vad kommer att kosta 12 miljarder? Vi vet inte vad det kommer att kosta. Vi vet inte hur höga de här vindmöllorna ska bli eller hur många de blir. Vissa vill kanske bygga färre men med större turbiner eller fler med mindre turbiner. Vi vet ingenting. Det är...

Alfons Röblom / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Det som Hållbart Initiativ jobbar hårt för är att den här utvecklingen som vi driver på också ska vara trygg förstås för ålänningarna. Ska det göras på ett tryggt och kontrollerat sätt så måste det göras med ett strategiskt arbete och inte med "hipp och hattifnattande"och att släppa ansvaret för skärgårdstrafiken mitt i...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Inrättande av en parlamentarisk vänskapsgrupp med Sveriges riksdag MOT 7/2022-2023

Tack, talman! Det var roligt att höra det och viktigt att ni gjorde det arbetet i så fall på det viset som ni beskriver. Sen vill jag nog bara lägga till att vi är ju faktiskt påtagligt bra här på Åland att vara värdar för olika saker. Folk som har varit här och låtit sig underhållas...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Ledamoten inledde med att säga att utskottet inte har haft tid att ta sig an ärendet med utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Det är ju på något vis beklämmande därför att det syns ganska bra i det här betänkandet också. Det blir som att man drar lite här och lite där. Det är...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Det är bra att utskotten kan samverka på det sättet, även fast jag inte tycker att det är optimalt. För vi ska komma ihåg att arbetet med utvecklings- och hållbarhetsagendan sker ju runt om i samhället hela tiden med olika nätverk och sammanslutningar. Det ordnas evenemang och folk tar det på allvar och...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamoten Lindholm för ett bra anförande. Social- och miljöutskottet verkar ha arbetat bra med den här frågan. Jag fäste mig specifikt vid diskussionen om klimatpolitiken där ledamoten och utskottet slår fast att det är viktigt att landskapsregeringen och lagtinget har ett tydligt strategiskt grepp på hur man bedriver klimatpolitik. Vi från...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Vi trycker hårt på klimatlagen därför att vi trycker på att det är viktigt att spelreglerna är klara och att spelreglerna håller över tid. De som frustar och skrockar att det spelar ingen roll med klimatlag eller det spelar ingen roll med strategier så glömmer ju att vi har ju ett politiskt ansvar...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, herr talman! Det var faktiskt intressant. Mina två punkter som jag vill lyfta är lite kopplat till den här replikväxlingarna men det är riktat till anförandet. Det första är att påminna om att det här är inte high fly drömmar till höger och vänster. Det handlar å ena sidan om självstyrelsen, vilket är någonting...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Inrättande av en parlamentarisk vänskapsgrupp med Sveriges riksdag MOT 7/2022-2023

Tack, herr talman! Jag håller helt med om det som ledamoten Eckerman sade. Det är viktigt att också använda sina kanaler inom sina partifamiljer. Även ledamoten Anders Eriksson har understrukit att det är viktigt att odla de kontakterna. Det kan ge konkreta vinster tillbaka som är bra för Åland. Ledamoten nämnde ju också pandemin.När vi...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Talman! Jag ber att få understöda lagtingsledamot Holmströms förslag.

Alfons Röblom / Replik / Andra behandling / 2023-09-18

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Herr talman! Jag ber att få understöda lagtingsledamot Holmströms förslag.

Alfons Röblom / Replik / Första behandling / 2023-09-18

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Tack, fru talman! Det ser vi från Hållbart Initiativ som en bra förstärkning i utskottets betänkande. Därför tycker vi också att nästa mandatperiods frågor skulle behöva vara att se över huvudmannaskapet över vatten- och avloppsfrågor på Åland. När det gäller utvecklingsarbetet, som ledamoten var inne på, och att nå den cirkulära ekonomin också när det...

Alfons Röblom / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, fru talman! Jag tycker att det är intressanta ordval från ledamoten Stellan Egeland, det här med att per definition vara kvinna. Då tolkar jag ledamotens inlägg som att det är den biologiska definitionen av att vara kvinna. För det här handlar om den juridiska definitionen av att vara gravid och den rätt man har...

Alfons Röblom / Replik / Första behandling / 2023-09-15