Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Ändring av landskapslagen om ekologisk produktion LF 27/2021-2022

Tack, talman! Min syn är oomkullrunkeligt så att jordbrukarna ska vara miljöhjältar. De ska anses vara miljöhjältar. Det har aldrig varit min mening att på något vis uttala mig negativt eller respektlöst om någon.

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2022-09-14

Ändring av landskapslagen om ekologisk produktion LF 27/2021-2022

Tack, talman! Landskapsregeringen föreslår med detta lagförslag att lagtinget antar en ändring av landskapslagarna om ekologisk produktion. Orsaken till det är att Europaparlamentet och rådet har godkänt en ny förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Eftersom alla nya EU-förordningar utgör direkt tillämpbar rätt till medlemsstaterna ger de tämligen begränsat utrymme för bedömning....

Alfons Röblom / Anförande / Remissdebatt / 2022-09-14

Ändring av landskapslagen om ekologisk produktion LF 27/2021-2022

Talman! Jag valde som svar på Gunells fråga att föra ett generellt resonemang om att medvetandegraden kring behovet av att stärka biologisk mångfald har ökat, bland annat därför att diskussionen kring hotet mot biologisk mångfald har vuxit i engagemang efter att ha legat i skugga bakom klimatdiskussioner under en längre tid. Jag förde också ett...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2022-09-14

Landskapets åtgärder med anledning av skyhöga energipriser SF 27/2021-2022

Tack, talman! Om jag tar det sistnämnda först så det är klart att vi i sådana här lägen när priserna börjar stiga på det här viset som vi nu förutspår att de kommer att göra, så ser vi över vad vi kan göra här på Åland för att minska kostnadstrycket för ålänningarna. Om vi tar...

Alfons Röblom / Tilläggssvar / Föredras / 2022-09-14

Landskapets åtgärder med anledning av skyhöga energipriser SF 27/2021-2022

Tack, talman! Rysslands krig i Ukraina har på ett brutalt sätt visat vad ett osunt beroende av fossila bränslen kan innebära när energikranarna nu vrids av och på av geopolitiska orsaker. Det här är risker som bland annat förespråkarna för förnybar lokalt producerad energi har flaggat för i många år och som vi nu får...

Alfons Röblom / Svar / Föredras / 2022-09-14

Landskapets åtgärder med anledning av skyhöga energipriser SF 27/2021-2022

Jo, det är klart att vi för diskussioner med kommunerna med tanke på den viktiga funktion som kommunerna har i välfärdsservice och den närhet och direkthet som finns mellan medborgarna och kommunerna. När det gäller att göra bedömningen om ålänningarna har tillträde till och tillgång till motsvarande stöd och hjälp som man har i riket, så...

Alfons Röblom / Tilläggssvar / Föredras / 2022-09-14

Ändring av landskapslagen om ekologisk produktion LF 27/2021-2022

Tack, talman! Det här är, som ledamoten själv nämnde, en förbättring sett till de administrativa formerna. Det kan säkert utskottet fördjupa sig i ytterligare om så önskas. När det gäller frågan om statusen för den ekologiska odlingen på Åland så skulle jag väl säga att den är på många sätt god, men kan naturligtvis bli...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-14

Ändring av landskapslagen om ekologisk produktion LF 27/2021-2022

Tack, talman! Det här är ju en diskussion som kan bli hur bred och stor som helst. Men i det här sammanhanget så ser jag det som viktigt att vi förenklar från landskapsregeringens sida där vi kan förenkla. Vi stöder där vi behöver stöda. Jag vill också återigen lyfta det här medvetandegörandet som nu har...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-14

Transitering av el SF 26/2021-2022

Tack, talman! I huvudsak så är det Kraftnät Åland som arbetar med detta. Det går inte att säga eller ge någon exakt tidsplan för när detta ska inledas. Det beror delvis på att Kraftnät Åland är beroende av sina samarbetspartners både österut och västerut, Fingrid på den finska sidan och svenska Kraftnät i Sverige. Det...

Alfons Röblom / Tilläggssvar / Föredras / 2022-09-07

Transitering av el SF 26/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamoten för frågan. Det här är en fråga som kommer helt naturligt med tanke på den turbulens som råder på elmarknaden just nu. Vi behöver alla tänka efter hur vi ska hantera kostnaderna, t.ex. genom att se över vår förbrukning och energieffektivisera. Men ledamotens fråga handlar om möjliga intäkter. Det korta svaret...

Alfons Röblom / Svar / Föredras / 2022-09-07

Transitering av el SF 26/2021-2022

Tack, talman! I den här transiteringen finns många stora frågor som vi kommer att behöva behandla under de kommande åren. Vad är framtiden för Sverigekabeln? Hur ska den dras? Den har också en användningstid som närmar sig relativt och vi kommer att behöva ta ställning till det. Hur kommer den här transiteringarna att förändras av...

Alfons Röblom / Tilläggssvar / Föredras / 2022-09-07

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, talman! Tack Påvals för det. Det är därför som jag tycker att det är bra att vi under den gångna perioden också har kunnat visa på sammanhang där regeringen och oppositionen är eniga. Vi behöver inte hålla liv i konstlade konflikter, utan vi tar konflikterna när de finns och sedan står vi eniga när...

Alfons Röblom / Repliksvar / Enda behandling / 2022-06-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, herr talman! Låt mig först konstatera med glädje hur överväldigande stort stödet för storskalig havsbaserad vindkraft är i detta lagting, och för de åtgärder som landskapsregeringen vidtar för att förverkliga denna episka satsning som har så många goda synergieffekter för det åländska samhället. Vi arbetar naturligtvis så snabbt och så kostnadseffektivt som vi kan,...

Alfons Röblom / Anförande / Enda behandling / 2022-06-15

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack för det. Det trevligt att det är sympatiskt. Men jag vill bara understryka att upplevelsen i går i solskenet ute på Långnabba när vindmöllorna snurrade och gänget bakom var så otroligt glada, då insåg man att här har det hänt någonting väldigt viktigt. Det är ju klart att det är tidigare händer som har...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Försäljning av viltkött till restaurang och butik SF 17/2021-2022

Tack, talman! Det är goda tankar som ledamoten Påvals kommer med. Jag kommer absolut att ta dem med mig i den fortsatta processen. Också det här exemplet som ledamoten nämnde om att jägare måste skicka bort kött för att få de nödvändiga labbtesterna, så finns det någon möjlighet att vi kan göra det här på...

Alfons Röblom / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Bästa lagting. Det är märkliga tider vi lever i. Först har vi varit i pandemi med hot mot liv och hälsa, stängda gränser och ett slag rätt i solarplexus på den åländska ekonomin. Därefter när vi vågade börja glädja oss åt att kunna slopa munskyddsrekommendationen så går Ryssland in i Ukraina och ett...

Alfons Röblom / Anförande / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Det är förstås en aktuell och viktig fråga när samhället ska dra sig ur. Alltså, när är det självflytande? Vi vet ju att det är väldigt populärt med solceller på Åland. Vi vet att vi börjar närma oss att vi uppnår den här gränsen. Alla säger att det klart att vi ska ha...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Det här ju gravt irriterande att det är såsom vi har kunnat förstå och läst i tidningarna. Det finns en orättvisa i det och det är gravt irriterande. Så ska det naturligtvis inte få vara. Exakt hur vi ska komma bort från det läget återstår att se. Som jag också sade till medierna...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Egentligen har inte landskapsregeringen snävat åt att det gäller antingen norra eller södra område. Vi har aldrig fattat ett sådant aktivt beslut, utan det har ju varit en prioritering i arbetet. Som ni känner till så har vi haft begränsade resurser att tillgå rent tjänstemannatidsmässigt och då måste man ju göra någon slags...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Jag håller inte med om att vi ska sätta det här på paus. Det finns ju platser fortsättningsvis här på Åland där det är möjligt att installera solceller och då tycker jag inte att de människorna ska drabbas bara för att det finns problem på andra ställen. Jag tycker också att det är viktigt att...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Försäljning av viltkött till restaurang och butik SF 17/2021-2022

Herr talman! Jag vill börja med att tacka ledamoten Simon Påvals. Som vi vet och som vi nyss har hört så är Simon Påvals en av lagtingets starkaste röster för viltvård, skärgårdstraditioner och jaktkultur. Jag vet också att ledamoten är en allierad i miljöfrågor. Därför är det extra glädjande att jag kan svara ledamoten att...

Alfons Röblom / Svar / Föredras / 2022-05-18

Försäljning av viltkött till restaurang och butik SF 17/2021-2022

Tack, talman! När är alltid den springande frågan. Livsmedelslagen är nu under beredning. Det arbetas på tjänstemannahåll med ett förslag som vi sedan kommer att behandla politiskt i vederbörlig ordning. Exakt när vi kommer så långt att den kommer hit till lagtinget kan jag tyvärr inte svara på. Som alltid så jobbar man ju...

Alfons Röblom / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-18

Inspektioner av fartygsavfall LF 17/2021-2022

Talman! Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om mottagning i hamn av avfall från fartyg ändras med en paragraf om inspektioner. Det är inte så länge sedan som lagtinget antog den här lagen om mottagning i hamn av avfall från fartyg. Det var i december. I lagstiftningskontrollen som följde beslöt republikens president att lagen inte tar tillräcklig hänsyn...

Alfons Röblom / Anförande / Remissdebatt / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, talman! Det sistnämnda som vicetalman Sjögren sade vill jag naturligtvis börja med att understöda. När det gäller Fit for 55, EU:s paket för att uppnå klimatneutralitet, så pågår det sedan ett antal månader tillbaka en intensiv analys inom landskapsregeringen kring vad det här innebär för Åland. Vi har konstaterat att en stor del av...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, talman! Jo, i den omställning som vi nu befinner oss i så blir det intressanta diskussioner också om behörighetsfrågor mellan Åland och Finland och så vidare. Så där håller jag med om att vi behöver föra en nära dialog med lagtinget och vicetalmannen kan ta det som löfte att vi kommer att informera.

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, talman! Där är vi såtillvida ense Måtar och jag. I och med det tryck som blir mer och mer påtagligt på den här lilla - jag undrar om det är runt 2 procent av hela Ålands markområden som ägs av landskapet och av ålänningarna så måste vi göra de här avvägningarna. Vi som samhälle...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, talman! Jag tycker det är fascinerande ibland att höra ledamoten Holmberg stå med menyn i talarstolen och välja och beställa saker och ting och tro att det ska gå liksom hipp som happ. Men kopplat till menyliknelsen så för det första måste vi ha det klart för oss att bara för att man äter...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, talman! Jag uppskattar det på något konstigt sätt faktiskt att det är Holmberg som säger till mig att det går för långsamt. På något sätt så tycker jag att det är riktigt trivsamt. För det betyder ju att det finns stöd för själva målsättningen och för det arbete som landskapsregeringen bedriver. Och jag vänder...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack talman! Vi dansar någon slags märklig tango här, tidigare miljöminister Gunell och jag. Och det är inte helt ointressant. Det är viktigt att vi för de här diskussionerna och vi har anledning att återkomma till det. Jag ville passa på i den här diskussionen och lyfta att när man talar om värde så är...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, talman! Vi kommer ju inte att nå hela vägen fram genom att skydda den del av landskapets natur och egendomar som är skyddsvärda. Det stämmer. Och där sätter vi ju nog en tilltro till att vi ska kunna hitta lösningar som passar för frivilligt skydd av mark. Främst med tanke på att den diskussion...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, talman! Jag tänkte också passa på att ta fasta på det som Måtar för som resonemang att det är ju självstyrelsepolitiskt viktigt för oss här på Åland att vi hanterar de värden och de egendomar vi har på bästa möjliga sätt och därför hoppas jag att vi inte ska låta oss irriteras av procentsatser...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, talman! Jag vill säga att vi har ju hårt och djupt engagerade tjänstemän inom landskapsregeringen som arbetar med naturskyddet dagligdags. Men jag spände öronen lite extra när vicetalman Sjögren kom med sitt förslag om en arbetsgrupp. Det som jag tar med mig där är att vi har ju vårt relativt nystartade forum för diskussioner...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2022-05-11

Ursprungsgarantier för energi LF 16/2021-2022

Tack, fru talman! Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillämpningen i landskapet av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung upphävs och ersätts med en landskapslag om tillämpning av rikets lag om ursprungsgaranti för energi. I grunden ligger direktiv från EU som förstås har målet att vi ska öka andelen förnybar energi inom unionen. Vi har...

Alfons Röblom / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-05-09

Ursprungsgarantier för energi LF 16/2021-2022

Tack, talman! Tack också ledamoten Holmberg för bra tankar och synpunkter. Jag vill generellt säga som så att sättet för Åland att hantera sådana här processer och strukturer på så tycker jag i alla fall att vi ska samarbeta med riksdagen så mycket som möjligt. Så länge vi äger sakfrågan och det värdet som...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2022-05-09

Ursprungsgarantier för energi LF 16/2021-2022

Jag hade tänkt dra ett skämt om "vi lägger på ett kol", men det ska ju vara förnybart. Jag sätter min tilltro, fru talman, ganska mycket till den energikommission som landskapsregeringen har tillsatt, där vi börjar med att samla representanter för de el aktörer vi har här på Åland för att diskutera både analytiskt och...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2022-05-09

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Tusen tack utskottsordförande Pettersson för ett bra anförande. Det verkar helt tydligt som att utskottet har lagt ner mycket arbete på det här meddelandet, vilket jag uppskattar. Det är ju väldigt viktigt att lagtinget kommunicerar ut en tydlig politisk signal att havsbaserad vindkraft är en del av framtiden för Åland, det verkar utskotten...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Sedan vill jag också haka på, i och med att ledamoten gjorde en jämförelse med sjöfarten så kan jag inte låta bli att som en del av berättelsen kring den här satsningen se ganska starka kopplingar till sjöfarten. För de följder som finns och de synergieffekter som finns i den här satsningen med...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Först och främst vill jag tacka Liberalerna och John Holmberg för stödet till själva grundtanken. Det är viktigt att vi kommunicerar ut härifrån att detta tror vi på. Jag gläder mig också åt Holmbergs engagemang. Jag var lite inne på det som Mansén var inne på också, att trots att vi visar engagemang...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Herr talman! Jag håller helt med, det här är ett etiskt projekt. Det är otroligt stort för Åland och det är nytt inte bara för Åland utan också för de flesta andra är våra regioner som ger sig in på det här nu. Det är verkligen spännande, det har sina utmaningar och vi ska jobba...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Det kom direkta frågor här så jag passar på att adressera dem. Ja, vi är helt eniga i regeringen om att det här är en väldigt viktig satsning för Åland. Vi arbetar också tillsammans och gemensamt i regeringen med de frågor vi måste arbeta med, därför att det ligger ju inte bara på...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Talman! Gällande ministerutskott så kan jag säga att vi arbetar redan enligt den devisen. Vi har mindre grupper inom regeringen som arbetar med det här, beroende lite på vilken fråga som diskuteras, om det är intäkter eller om det är juridiken osv. Det är inte nytt, och det är så vi måste jobba när man...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Som jag sade i mitt anförande så är det viktigaste just nu, som jag ser det, att den här energikommissionen börjar arbeta. Det finns en stor iver hos dem som har blivit tillfrågade hittills att delta i det här arbetet. Alla har insett att det är en bra idé att sätta sig runt samma bord....

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, talman! Det är en intressant fråga som Mansén väckte och som också diskuterades här i salen tidigare. Den energisituation som vi befinner oss i just nu, och säkerligen kommer att befinna oss i under ett antal år framöver, så kommer att sätta krav på vanliga medborgare hur man konsumerar elen. Där har vi ett...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Herr talman! Bästa lagting. Världen befinner sig i en episk omställning där vi måste gå från att vara beroende av fossila bränslen, till att använda förnybar energi. Behovet av omställning har blivit än mer akut och påtaglig de senaste åren. FN:s klimatrapporter talar sitt tydliga språk: vi måste minska de globala utsläppen för att undvika...

Alfons Röblom / Anförande / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, talman! Jag känner igen resonemanget kring det här behovet att vi borde ha en bred politisk överenskommelse kring havsbaserad vindkraft. Jag föreslog det själv till lagtingets gruppledare för några veckor sedan i ett möte under bärkraftsparaplyet, och nu kommer den bollen tillbaka hit till mig. Jag hade hoppats att lagtinget kanske kunde ha en...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, talman! Jag hade som sagt hoppats på att man kanske kunde tänka på något nytt konstruktivt sätt och hitta politisk samstämmighet bakom ett sådant här stort och viktigt projekt, men jag tar bollen. När det gäller arbetet med den storskaliga havsbaserade vindkraften så stämmer det. Det är ett gigantiskt projekt som aldrig har skådats...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Mansén för de här klargörande gällande det som står i motionen och bortbetalningen av Kraftnät Ålands lån och hur det verkligen tar sig ner till slutkunden. Det är viktigt. Den här diskussionen tror jag att är en av orsakerna till att nätbolagen och Kraftnät Åland har visat stor iver att ingå...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Det sistnämnda är jag lite fundersam över. Jag kan inte svara på rak hand vad ledamoten Sjögren nu åsyftade. Det som är tanken med det som vi nu kallar energikommission är ju att få in sakkunskapen och få in verkstadsgolvet så att säga i ett nära samarbete med landskapsregeringen för att utkristallisera och sätta fingret...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, talman! Tack igen Mansén för den här inputten. Mansén frågade om det här är någonting som kan ingå i diskussionerna i energikommissionen. Mitt svar är absolut ja, efter att ha hört Mansén utveckla det här resonemanget Jag tror att det vore väldigt bra för vi vet att energipriserna ökar och folk blir förgrymmade över...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Herr talman! När det gäller lagstiftningen så är det olika delar av förverkligandet av de här stora projekten som berörs. Det nämndes tidigare i salen det här med planeringen med kommunerna och vilka möjligheter som finns där. Men det behöver inte nödvändigtvis vara fel på lagstiftningen, utan det är ju hur man väljer att göra...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11