Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Herr talman! Jag ber att få understöda ledamoten Erikssons förslag.

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2022-12-19

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Herr talman! Jag föreslår att anslaget under 45000 Vattenförsörjning och vattenvård verksamhet ökas med 125 000 euro och att motiveringen ändras i enlighet med förslag nummer 1 i budgetmotion nummer 85.

Alfons Röblom / Anförande / Enda behandling / 2022-12-19

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Herr talman! Med tanke på att vi behöver satsa mer på kollektivtrafiken så föreslår jag att anslaget under 74700 Övrig trafikverksamhet ökas med 240 000 euro och att motivering ändras i enlighet med förslag nummer 2 i budgetmotion nummer 84.

Alfons Röblom / Anförande / Enda behandling / 2022-12-19

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, herr talman! Jag ber att få understöda ledamoten Holmströms förslag.

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2022-12-19

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, herr talman! Man kämpar in i det sista. Vi ville ju se större satsningar på kollektivtrafiken och här skulle finansieringen ha funnits. Därför föreslår vi då att anslaget under moment 976000 Infrastrukturinvesteringar minskas med 240 000 euro och att motiveringen om vägunderhåll ändras i enlighet med förslag nummer 4 i budgetmotion nummer 84.

Alfons Röblom / Anförande / Enda behandling / 2022-12-19

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Herr talman! Jag ber att få understöda ledamot Holmströms förslag.

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2022-12-19

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Herr talman! Jag ber att få understöda ledamot Holmströms förslag.

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2022-12-19

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Herr talman! Jag föreslår att ett nytt stycke införs under rubriken Infrastruktur och transportpolitik i betänkandets allmänna motivering enligt följande: "Kollektivtrafik. För att minska vägtrafikutsläppen och samtidigt minska kostnaderna för hushållen är det enligt utskottets mening viktigt att kollektivtrafiken fortsätter att utvecklas. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att verkställa en direktlinje mellan Godby och Mariehamn. För att...

Alfons Röblom / Anförande / Enda behandling / 2022-12-19

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Det skulle aldrig falla mig in, fru talman, att föreslå någonting som begränsar demokratin. Så enkelt är det. Sen måste man komma ihåg också att långsiktiga strategier per automatik inte är att begränsa demokratin. Det är ju inte så att bara för att vi kommer överens om någonting här som ska gälla över ett antal...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Skulle forskningen komma fram till att nu är alla forskare överens så skulle forskningen lägga ner sig själv. Det är ju det som är hela byggnationen i ett forskarsamhället, teser bryts mot varandra. Jag har ingenting emot att teser bryts mot varandra eller att man kan ifrågasätta resultaten i ett studium. Men jag...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Det kan ju vara att finansministern skickar i väg en liten luring här när han började prata sopor det första han gör och så börjar vi prata om det så är vi helt i skogen. Men jag kunde låta bli ändå. Jag bet i betet. Just när det gäller avfallshanteringen så ska vi...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Det finns fortfarande, verkar det som, tyvärr en bild av att avfall och sopor är någonting som man vill bli av med och det är något som man ska bli av med så billigt som möjligt. Det är skräp, det är inte värt någonting. Men redan nu är vi ju i ett sådant...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Jag kan understöda mycket av resonemanget som Josefsson förde. Ett problem är ju dock att det finns en kontrast mellan ett långsiktigt utvecklingsarbete som kräver sin tid och som kräver sitt strategiska tänk och sitt strategiska arbete, det finns en kontrast mellan det och det som händer varje dag. Det är ad hoc...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, fru talman! Tiden har ju ibland en tendens att gå fort. De sju strategiska utvecklingsmålen i utvecklings- och hållbarhetsagendan tar sikte på 2030. Det är åtta år dit, två mandatperioder och sju års budgetar för landskapsregeringen. När vi läser regeringens meddelande om arbetet med att förverkliga de sju strategiska utvecklingsmålen i agendan så kan...

Alfons Röblom / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Det är ju så att många unga människor, som Josefsson nämnde, så vill ju arbeta med någonting som känns relevant och som känns givande. Då är det ju ofta strategiskt arbete och hur man ska förändra samhället till det bättre, det är det som lockar folk till att vilja jobba. Då är det...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Mycket av det som ledamoten Zetterman sade kan jag rakt upp och ner hålla med om. Det jag fastnade vid är den här inledningen där ledamoten nämnde just det här om man ska stöda fakta eller inte. Det är en skrämmande utveckling som vi har sett i främst klimatfrågan de senaste åren, att...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

För det finns ju en paradox, herr talman, i det som också ledamoten nämnde att det åländska hållbarhetsarbetet är en attraktionskraft för Åland. Det är ett arbete som sätter oss på den internationella kartan. Det har öppnat helt nya utrymmen för Åland att verka internationellt. Man borde ju nu efter dessa år inse att det...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Absolut, jag helt med ledamoten Zetterman att det får inte bli ett elitprojekt, vi måste fortsätta hela tiden med förankringen ute i samhället och alla samhällets olika delar ska känna sig delaktiga. Men det får inte heller bara stanna vid att man jobbar väldigt interagerat med samhällets olika delar medan politiken sedan inte...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Nej, och det var inte särskilt lyckat det där. Tack för exemplet, det värmer. Men det är så att det ska inte vara minsta gemensamma nämnare, det ska inte vara minsta motståndets lag som ska styra de strategiskt viktiga besluten när det kommer till de här frågorna. Vi kommer snart att hantera en...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Man ska inte snubbla runt med alltför många sådana här årtal hit och dit, därför att det blir förvirrande. Men ett årtal som har stått ut under många år som ett årtal som betyder någonting, och dit många beräkningar görs inför, så är 2030. Jag är fortfarande positiv och hoppfull för allt arbete...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Jag har talat med företrädare för folk som sitter i den tyska bilindustrins hållbarhetsrådsliknande funktion och det är väldigt tydligt att de ska ställa om. De ser att det är avgörande för deras framtid, de ska bort från det fossila. Det är det jag menar, för näringslivet, främst när man kommer in i de lite...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Jag kunde själv ha sagt det som ledamot Silander sade. Det handlar ju om att strategiskt bestämma; var satsar vi, i vilken ordning för att få största och bästa synergi på mest kostnadseffektivt sätt? Jag tror att orsaken till att det finns knappar och sådant, högt och lågt och smått och stort i detta...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Jag nämnde ingenting av det som Eckerman stod och pratade om nu här i mitt anförande. När det gäller tiden, precis som ledamoten Gunell nämnde, så det var förstås lätt då att prata om en agenda som ska sikta in sig över nio mandatperioder framåt och tro att alla nöjda med det. Men orsaken...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Fru talman! Den förra gången som ett sådant här meddelande lämnades till lagtinget, dvs. under mitten av förra regeringens mandatperiod så då var en av de tre-fyra punkterna som fördes fram för att stärka ett konkret arbete med agendan att regeringen skulle sätta fokus på att se över den offentliga konsumtionen och att se...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Den här frågan som ministern ställer till mig är ju exempel på det som det kommer att komma mera av under de åtta kommande åren, de sju budgetarna som vi framför oss. Det spelar ingen roll vad man säger i utvecklings- och hållbarhetsrådet eller vad som står i delmålen eller vad som står...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Absolut för näringslivet och främst lite större företag så är det helt naturligt, det är en del av deras verksamhet. Har vi garanterat våra produkter de kommande åren, att vi får tag i det trä som behövs till dem eller att vi får stålet vi behöver till dem så är det klart att...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Det är viktiga frågor det här. Jag är ganska övertygad om att det är viktigt med de här statusrapporterna från Bärkraft till exempel och det här meddelandet som vi diskuterar i dag och att vi hela tiden kopplar de stora diskussionerna och målsättningarna till den konkreta verkstaden och att det också görs i...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Inledningsvis i den här debatten så berörde vi de problem som har uppstått i främst klimatdebatten faktiskt. Forskningen ifrågasätts och man blandar forskning och åsikter. Det är när forskningen kommer med rön som man själv inte riktigt tycker om så då börjar man ifrågasätta, vad är riktigt agendan bakom den här forskningen? Är...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Tack, talman! Där har vi full samsyn också från Hållbart Initiativ. Vi vet ju att när det gäller budgetering, när landskapsregeringen sitter och ska budgetera, så är det ju lätt att det just är utvecklingspengarna som ryker. De är lite mer diffusa pengarna, forskning, utveckling och innovation, det är de som ryker till förmån för...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Tack, talman! I ett tidigare replikskifte tog jag upp den frågan om vattendelaren, att antingen så ska man ha det mera externt från landskapsregeringens ordinarie verksamhet eller så ska de liksom in i budgeten som vilken intäkt som helst. Jag tycker att ledamoten Silander för ett resonemang som låter som att han lutar åt att...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Tack, talman! Då förstår jag Silanders resonemang. Jag kan ju tänka mig att det finns en nervositet ändå förstås ute i tredje sektorn, att det skulle innebära en risk för deras finansiering om de skulle ta sig in i landskapsregeringens budget. Man ser en viss trygghet i att det är en viss vägg emellan här....

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Tack, talman! Jo, så är det. Främst om man tänker sig en lite längre funktion under en omställningsprocess där man till exempel startar havsbaserad vindkraft eller något annat större projekt där den här expertisen man är ute efter, så de kommer inte till huset för de fastslagna löner som till exempel finns inom landskapsregeringen. Det...

Alfons Röblom / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Tack, talman! Nej, jag har egentligen ingenting att säga emot det där resonemanget. Det är just den där strategiska hållningen som jag anser att man måste ha, främst inom landskapsregeringen men också när vi ställer frågor här. Eller just som i det här betänkandet att man försöker ge en bild av vad det är vi...

Alfons Röblom / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Jag håller med ledamoten Josefsson där. Det är därför som vi har fört fram idén om ett praktikprogram för ministerassistenter till exempel, att locka med möjligheten för ungdomar att komma till landskapsregeringen och jobba under en viss period och få vara med riktigt i kärnan av där det händer i ett parlamentariskt system inom en...

Alfons Röblom / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Tack, talman! Tack finansministern. Det som finansministern sade är ju att arbetet är igång. Då hoppas jag att man kan ta med sig de här tankarna just för att ge lagtinget en tydligare och lite mer strategisk analys av vad det här handlar om för resurser och varför siffrorna ser ut som de gör. Sedan...

Alfons Röblom / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Tack, talman! Jag behöver inte säga så mycket mer än att det är just ett exempel på den komplicerade bild som det är att vara i en liten förvaltning när det gäller främst nyckelpositioner. Det är såbart. Det är bara att arbeta vidare med helhetsbilden.

Alfons Röblom / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Tack, talman! Vi är helt överens om att PAF-medel i större utsträckning bör användas till innovation och utveckling. Som ledamoten nämnde nu i det senaste replikskiftet så finns det ju många områden där vi verkligen kan gräva där vi står. Det är grön energi, vattenfrågor, vattenbruk och autonomifrågor och så vidare. Behovet finns...

Alfons Röblom / Replik / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Tack, talman! Jag tycker att ledamot Zetterman lyfte viktiga aspekter i det här. Det är också därför som jag efterlyser att lagtinget borde ta lite mer strategiska diskussioner i det här. Det är klart att om personalkostnaderna ökar och köpta tjänster ökar så är det viktigt att titta på siffrorna. Men man måste också gräva...

Alfons Röblom / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Tack, talman! Jag är inte emot att köpa tjänster. Jag tycker bara att man måste också inse att ibland kan jakten på att minska antalet årsverken vara dumsnålt. Inte jobbar ju konsulter och jurister och vad man tar in för köptjänster gratis eller billigt de heller, även fast de syns på ett annat sätt i...

Alfons Röblom / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Herr talman! Jag tänker kommentera lite kring betänkandet om landskapsregeringens årsberättelser för 2021. Det kan ju kännas lite passerat som sagt att så här i slutet av 2022 diskutera det. Samtidigt är det ju viktiga dokument, dessa sammanställningar, med viktig information som kan hjälpa oss att tänka strategiskt framöver. Finans- och näringsutskottets betänkande om årsberättelsen...

Alfons Röblom / Anförande / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Tack, talman! Jag uppskattar att ledamoten Silander nämnde ordet resurs, för det är precis det som det handlar om. Och jag säger ju inte att man inte återkommande ska genomlysa om vi lägger våra resurser på rätt sätt. Men det är just därför som jag tycker att den här jakten att uttryckligen få ner antalet...

Alfons Röblom / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Tack, talman! Det är precis det som är mitt resonemang också, att det kanske inte är lönerna som vi konkurrera med när vi rekryterar och lockar hit folk, utan det är de här andra aspekterna som ledamoten Silander nämnde. Det är där jag tror att det finns ett stort arbete att göra inom landskapsregeringen. Det...

Alfons Röblom / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Tack, talman! Det finns ju mycket information och det bedrivs väldigt mycket forskning i det här, naturligtvis därför att det finns så mycket vinster i det. Får man till en bra utveckling när det gäller att göra arbetsplatsen mer attraktiv så då multipliceras det med väldigt många, 1+1 är inte bara 2 då längre. Som...

Alfons Röblom / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-21

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

"Hope Springs Eternal". Vi får hoppas att regeringen inser allvaret i det och att vi behöver en sådan här anställningsplan. Är det så att det inte blir av så läggs ju det till listan över sådant som nästa regering får ta vid.

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Att satsa på den cirkulära ekonomin generellt är ju en nyckelfråga för att komma åt och skapa en hållbar konsumtion och produktion. När det gäller möblemang inom landskapsregeringens verksamhet och underliggande myndigheter så fanns det i förra budgeten ett initiativ som kom från finansminister Roger Höglund om att man skulle ha en större...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Jag har inte satt mig in i exakt vad som finns inom EU-systemet eftersom skärgårdstrafiken inte har varit mitt ansvarsområde. Däremot är det nog tydligt att det finns EU-pengar att söka för olika projekt och att använda sig av bara man har strukturerna på plats. Det är därför som det är så viktigt...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Herr talman! Den enda gången som jag nämnde fiskodlarna i mitt anförande så var när jag hänvisade till insändaren "Vem ska betala för den skitiga viken?" Sedan kom det frågor om fiskodlingen och dess inverkan på vår vattenlag. Det är en stor diskussion som jag inte tror att vi hinner med i en sådan här...

Alfons Röblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, fru talman! Tack ledamot Mika Nordberg för det här resonemanget. Jag tycker att ledamoten förde in viktiga aspekter. Jag tycker också att ledamoten gav ett exempel på att det i Moderaterna också finns en vilja att arbeta strategiskt när man ser hur saker hänger ihop och att man vill ha klart för sig hur...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Det här min första period i det här sammanhanget. Jag har ju förstått att det finns en uppgivenhet och en irritation över hur de här infrastrukturprojekten har hanterats. Jag har förstått att det finns en viss irritation. Jag skulle gärna höra ledamotens tankar kring vad vi göra för att komma bort från den...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Den senaste tiden har det varit väldigt många åsikter och tankar om behovet av utbildning, kompetens och att vi ska säkra kompetensen på Åland inom den sociala sektorn, inom specialistyrken och läkare. Det finns resonemang förstås kopplat också till de här stora satsningarna på förnybar energi. Det är väldigt bra att landskapsregeringen äntligen...

Alfons Röblom / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16