Sagt i salen

1 - 50 av totalt 53 tal

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Talman! På 90-talet skanderade Pet shop boys med sin multi- hit att vi skulle att vi skulle ”go west”. Idag behandlar vi betänkandet av den nya yrkeshögskolelagen och därmed har vi bytt riktning mot öst. Det är okej och helt i ändamålsenligt och jag ska börja med att resonera lite kring varför jag tänker så. Flera...

Sandra Listherby / Anförande / Första behandling / 2024-04-24

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Jag skulle inte vilja säga att jag uttrycker ett missnöje. Jag skulle bara vilja göra det betänkligt för framtiden. Jag tänker att den stora bollen har vi fortfarande framför oss när det gäller att göra högskolan till en juridisk person eller en självständig enhet. Jag tror att då behöver vi alla också våga...

Sandra Listherby / Repliksvar / Första behandling / 2024-04-24

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Jag tror att ledamot Röblom egentligen hade velat ställa de här frågorna direkt till ministern. Som jag förstår så är det vissa lagar som behöver justeras och ändras och finansavdelningen jobbar med det här ihärdigt. Men som allt annat som vi gör så rullar den här bollen onödigt långsamt ibland. Jag vågar faktiskt...

Sandra Listherby / Repliksvar / Första behandling / 2024-04-24

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Det är jätterelevant fråga. Jag kan inte säga att det någonting som utskottet har fördjupat sig i varken i det här ärendet eller det tidigare behandlade ärendet idag, tyvärr. Vi får återkomma i frågan. Men det du sade är helt relevant.

Sandra Listherby / Repliksvar / Första behandling / 2024-04-24

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Nu pratar vi om de nationella systemen. Nästa steg är ju på lång sikt är att kunna delta i någon typ av europeiskt samarbete där man kan söka till hela Europas högskolor på en plattform. Men jag tror att vi behöver hålla oss lite realistiska att en sådan möjlighet är ganska långt borta....

Sandra Listherby / Repliksvar / Första behandling / 2024-04-24

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Ja, visst är det så. Även om Åland bara har blott 30 000 invånare så är vi ju även när det gäller utbildning och kompetens större än vår storlek. Jag ser det inte alls som osannolikt att det skulle vara aktuellt att faktiskt etablera på Åland, precis inom de områden som ledamot Thörnroos nämnde....

Sandra Listherby / Repliksvar / Första behandling / 2024-04-24

Landskapet bör överta institutionsvården och bygga boende för demensvård MOT 3/2023-2024

Tack, talman! Jag är intresserad av ledamotens tankar specifikt om institutionsplatserna. Ledamot Holmberg-Jansson berörde redan det här med bäddplatser. Ser man till Finland så frångår man ju institutionsvården som vårdform och går in för bäddplatser eller bäddavdelningar istället. Jag skulle vara intresserad av ditt resonemang kring en sådan lösning. Tror du att det kan vara...

Sandra Listherby / Replik / Remissdebatt / 2024-04-15

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till ledamoten Valve, eller egentligen så skulle jag vilja rikta den till den tidigare ordföranden i ÅHS styrelse. Då man valde väg, det vill säga när man valde att gå vidare med bara en anbudsgivare i hela den här processen, då har vi hört påståenden i dag...

Sandra Listherby / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Valve! Jag tänker att vi kanske kan förstå att man i det här läget som parti, när man har haft en ledamot i ÅHS-styrelse, inte kan ställa sig passiv och mena att man inte besitter någon typ av ansvar för de vägval man har gjort under den här processens gång.

Sandra Listherby / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Godkännande av förslaget till lag om Internationella arbetsorganisationens konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet RP 2/2023-2024

Talman! I egenskap av viceordförande i lag- och kulturutskottet kommer jag att presentera utskottets, odramatiska, förslag till betänkande gällande förslaget om godkännande av Internationella arbetsorganisationens konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet. ILOs konvention 190 antogs 2019 och utkastet till regeringsproposition var ute på remiss året därpå. Ålands landskapsregering hade i sitt yttrande inget...

Sandra Listherby / Anförande / Första behandling / 2024-04-03

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, talman! Det blir ju lite tydligare när du beskriver det på det sättet. Jag tänker bara att det kan vara värt för hela kommunikationen att man använder samma språk framöver för då uppstår inte de här frågetecknen.

Sandra Listherby / Replik / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, talman! Eftersom jag nu omnämndes med namn här i salen så kan jag i alla fall replikera ledamoten Lindén på bästa sätt. Jag vill upprepa mig det som jag sade i ett tidigare replikskifte. Vi är i ett läge i upphandlingen där underlag inte är offentliggjorda och tillgängliga. Så jättespecifik kan jag inte vara....

Sandra Listherby / Replik / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, talman! Jag vill vara väldigt tydlig med att jag inte ger något facit i det här läget. Det har ju också varit en domstolsprocess under upphandlingsprocessen som har uteslutit en annan anbudsgivare. Jag kan inte stå här och säga i dag varför man har fattat de beslut man har gjort. Det jag kan konstatera...

Sandra Listherby / Replik / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, talman! Minister Zekaj beskrev väldigt tydligt behovet att äntligen komma i mål med förnyelsen av våra system. Det är alltid lite besvärligt när vi ska fatta svåra beslut utan att kunna ha insyn i vad det är vi verkligen köper. Men så ser lagstiftningen ut. Jag kan ändå inte låta bli att reagera över...

Sandra Listherby / Replik / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Talman! Vicetalman Måtar efterlyste offentlighet för de tidigare händelserna i det här ärendet. En oberoende granskning skulle väl också kunna medföra tillgängligheten till en sådan, tillsammans med att man skulle belysa problematik som kanhända har uppstått. När vi pratar om offentliga handlingar så avtalet och upphandlingsunderlaget är offentligt, det går att få tag på. Där...

Sandra Listherby / Replik / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Talman! Jag tycker att det är väldigt positivt att man i den här debatten tydliggör när det här avtalet verkligen tecknades. Jag upplever att det finns en liten missuppfattning angående klämman som tillkom precis innan valet, att man då hade kunnat gå in och inte teckna avtalet. Det är viktigt att veta att avtalet redan...

Sandra Listherby / Replik / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Talman! Ledamot Wikström ställde sig lite skeptisk till en granskning av hela ärendet, vilket vi kanske kan förvänta oss. Men jag har en liten observation. Vi har från Obundet håll idag fått indikationer om att man insinuerade att uppgifterna man skickade till JK när man utredde fullmakterna skulle ha varit felaktiga. Det här skulle ju vara...

Sandra Listherby / Replik / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Jag besvarar den här repliken för att ledamoten ska ha möjlighet att ställa sin egentliga fråga. Jag kan väl bara konstatera att det är väldigt bra att vi kan hitta samsyn i alla fall om vissa saker.

Sandra Listherby / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Jag vet inte om ledamot Wikström sitter på några hemliga siffror? De siffror som presenterades till allmänheten angående tunnelbygget och driften av densamma motsvarar inte alls någon hybridfärja utan var många gånger större än så.

Sandra Listherby / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack! Alla kan behöva lite klapp ibland.

Sandra Listherby / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Talman! Vad gäller eldragningarna till Föglö så vad jag förstår så ingick det i elandelslagets planer att elektrifiera. Gällande hela kortruttsprojektet så är ju inte det bara hybridfärjan utan här fanns det ett enhälligt beslut om att gå vidare med de här investeringarna.

Sandra Listherby / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Talman! Hela kortruttsprojektet var en del av en reform av hela skärgårdstrafiken som i sin tur skulle ha medfört kortare rutter på andra ställen och gjort långsiktiga inbesparingar. Att man pratar om investeringar om 60 miljoner, ja, det skulle ha kostat mycket att genomföra hela kortruttsprojektet. Men man ska komma ihåg att det var ett enhälligt...

Sandra Listherby / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Talman! Det är helt riktigt att det här behöver förtydligas. Även de handlingar som ligger till grund för tidigare beslut i hela ärendet finns ju möjliga att begära ut. Precis exakt på samma sätt kan man ta del av de handlingar som man har intresse av som privatperson eller som media.

Sandra Listherby / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Ja, jag tänker spinna vidare på själva upphandlingen. Jag tänker att upphandlingen som sådan har ju snarare lovordats av juridisk expertis om hela kravställningen och så vidare. Likaså med avtalet, det var faktiskt ganska smart skrivet, har man fått höra. Även om man under den här upphandlingsprocessen hade fått kalla fötter så kan man ju...

Sandra Listherby / Replik / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Talman! Det var ett väldigt viktigt förtydligande av ledamot Ekström att landskapet på något sätt skulle vara stadd i kassa. Det börjar vara lite falsarier som tar sig i uttryck på olika sätt, senast just i dag. 13,5 miljoner i det här fallet är en betydande del av av landskapets kassa och kommer att påverka...

Sandra Listherby / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Jag tänker att om ledamot Wikström ställer sig positiv till en granskning så kanske vi kan förvänta oss en röstning därefter i dag. Vi pratar om den här fullmakten som man har haft lite debacle om. Hur kommer det sig att dåvarande ansvariga minister Wikström inte gick tillbaka till lagtinget för att återta...

Sandra Listherby / Replik / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Talman! Vi brukar tala om att politiker måste ”lyssna in opinionen” och ”hålla örat mot marken” för att hålla oss uppmärksamma på reaktioner och diskussionen ute i det verkliga samhället. Just nu behöver ingen spetsa öronen; missnöjet från väljarkåren är öronbedövande. Den här diskussionen är just nu nödvändig, även om jag tror att vi alla...

Sandra Listherby / Anförande / Enda behandling / 2024-02-12

Ändring av studiestödslagen LF 6/2023-2024

Talman! Tack för att förtydligandet. Det följer givetvis med också till utskottet för vidare behandling.

Sandra Listherby / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-24

Ändring av studiestödslagen LF 6/2023-2024

Talman! Landskapsregeringen föreslår några ändringar i studiestödslagen, specifikt rörande rätten till studiestöd, definitionen av stadigvarande bosatt på Åland och tidsbegränsningen för att bevilja studiestöd. Det är mindre ändringar av den nyligen ändrade lagen. Ändringar som syftar till att göra regelverket tydligare, mindre byråkratiskt och administrativt och sammantaget en ökad smidighet för våra studerande men också...

Sandra Listherby / Gruppanförande / Remissdebatt / 2024-01-24

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Talman! När det gäller byråkrati så kan det så klart vara en pålaga, men det handlar ju också om att säkerställa vissa saker genom att vara byråkratisk. När vi ser på hemundervisningen så finns det fall och händelser där familjer kanske inte bor på Åland och de uppfyller inte de krav som ställs. När kommunerna...

Sandra Listherby / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Talman! Debatt timmarna har så långt ganska mycket handlat om allt som inte står i regeringsprogrammet. Och för att inte fastna i semantik och missnöje, över att vi inte har beskrivit en handlingsplan dag för dag under hela mandatperioden, så ska jag måla ut och konkretisera några viljeyttringar gällande barnomsorg, skola, kultur och idrott. Vi...

Sandra Listherby / Anförande / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Talman! Jag kan konstatera att det framgår i vårt regeringsprogram att vi avser att utvärdera. Vi anser att det finns anledning att begränsa den subjektiva rätten. Så det torde vara tydligt nog att det är så pass förankrat att vi har skrivit ner det till pappers.

Sandra Listherby / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Talman! Jag tackar för stödet från oppositionen som jag ändå måste påstå att är ganska samlat i hela den här frågan. Som jag nämnde så är det här det första vi nämner under rubriken Barnomsorg och skola, så vi avser nog att det här ska prioriteras. Vi ser att det är viktigt. Vi ser att...

Sandra Listherby / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Ledamoten Röblom hakade upp sig lite grann på att det saknas tydlighet kring orsakerna till varför vi behöver en upphandlingslag för köp under tröskelvärdet. När det gäller lagstiftningen så handlar det ju till största delen om att vi måste ha en rättssäkerhet för de skattemedel vi faktiskt använder, och för att möjliggöra samarbeten...

Sandra Listherby / Replik / Enda behandling / 2023-12-18

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Ledamot Röblom har helt rätt i att när vi använder de offentliga medlen så ska vi ställa hårda krav för att nå de satta målen och det är precis någonting vi ämnar att göra. Man brukar säga att när det gäller att nå klimat, miljö och sociala mål så ska det offentliga gå...

Sandra Listherby / Replik / Enda behandling / 2023-12-18

Ändring av fastighetsskattelagen LF 4/2023-2024

Talman! Jag kommer i detta anförande fokusera på den delen av lagändringen som enligt förslaget befriar områden som skyddas med stöd av landskapslagen om naturvård från fastighetsskatt. Jag vill inleda mitt och Liberalernas anförande med att vara tydlig med att: ja, vi ska skydda vår unika natur och vi kommer under mandatperioden måla upp en strategi...

Sandra Listherby / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-12-13

Ändring av fastighetsskattelagen LF 4/2023-2024

Tack, talman! Precis som jag sade i anförandet så behöver vi se på vad som är skyddsvärt av det som vi redan äger, gå in och skydda det i första hand och inte trissa upp marknadspriset.

Sandra Listherby / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-12-13

Ändring av fastighetsskattelagen LF 4/2023-2024

Tack, talman! Vi ju liksom precis i början på att införa någon typ av strategi. Vi nämner också i vårt alldeles färska regeringsprogram att en strategi är någonting som vi ämnar att genomföra. Så vi måste ju börja där. Ser man på hur de frivilliga engagemangen har varit både i Sverige och Finland så har...

Sandra Listherby / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-12-13

Ändring av fastighetsskattelagen LF 4/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Wikström. Jag vill överlåta det till de sakkunniga på miljöbyrån att avgöra de ansökningar som inkommer när det gäller bedömningen av de här områdena och om de uppfyller kraven som ställs.

Sandra Listherby / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-12-13

Ändring av fastighetsskattelagen LF 4/2023-2024

Tack, talman! Ledamot Wikström, 2018 köpte landskapet några kobbar utanför Brändö om jag inte minns helt fel. Marknadspriset var då 29 000. Det slutade efter budgivning att landskapet betalade 50 000 för det här området. Det är den typen av upptrissade marknadspriser som jag är ute efter att vi inte ska agera med.

Sandra Listherby / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-12-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Talman! Jag vill be de allra mest budgetivriga entusiasterna att hålla hårt fast i bordskanten, för nu blir det mycket mjuka värden framom siffror. Mitt första anförande här i salen kommer att ta upp tråden till det korta replikskiftet mellan minister Hambrudd och ledamot Kanborg igår om de 50 000 euro i budgeten som har...

Sandra Listherby / Anförande / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Ja, det var mycket kritik som framfördes av ledamot Egeland mot den egna budgeten Man går hårt ut som oppositionsparti, det är ju helt klart. Jag kanske lär mig. Jag skulle vilja att ledamoten förtydligar de synpunkter som han framförde om fritidssedlarna. Jag uppfattade det nästan som att ledamoten tycker att det...

Sandra Listherby / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Ja, ohälsa kan ju se ut på olika sätt. Den kan vara kroppslig och den kan vara psykisk. Något som vi verkligen ser är ju att den psykiska ohälsan hos barn stadigt ökar. Det är inget trevligt konstaterande. Men att erbjuda barn möjlighet till meningsfull fritid och samverkan och att kunna vara tillsammans...

Sandra Listherby / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack minister Hambrudd för frågan. Den subjektiva rätten som sådan fyller givetvis ett syfte eftersom syftet med barnomsorgen ska vara den pedagogiska verksamheten. Det jag ifrågasätter är ifall den behöver vara på heltid vilket möjliggörs idag.

Sandra Listherby / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Jo, tack så mycket. Jag känner väl till just Stockholms undantag. Där har man gjort det undantaget att man har en väldigt stor inflyttning när det gäller barn som till exempel har ett annat språk än svenska och där kan man se väldigt positiva effekter. Sådana undantag ser jag absolut inga hinder att göra, men...

Sandra Listherby / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack så mycket. Jag önskar verkligen att ledamot Fellman hade lyft konsekvenstänkandet när man genomförde den här lagen, eftersom den liberala lagtingsgruppen föreslog att man skulle genomföra en barnkonsekvensanalys, vilket man valde bort att göra. Som sagt, det kommer alltid att finnas undantag. Det finns de i samhället som behöver stödinsatser av olika slag. Ett...

Sandra Listherby / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack så mycket! När vi pratar om föräldraledighetsreformen så skulle jag vilja knyta an lite till att vi själva har en ganska föråldrad hemvårdsstödslagstiftning som vi med fördel också kunde lyfta upp i det här paketet och förnya för att attrahera folk att kanske kunna vara med sina barn på ett annat sätt. Den här...

Sandra Listherby / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Återigen så behöver man ju kunna hålla två tankar i luften. Det handlar om kommunernas möjligheter att producera barnomsorg och det handlar om vad vi tror att vi gör bäst för våra barn. När ledamot Eckerman sade att mammorna ska stanna hemma med barnen så låter det som hon beskriver någon typ av 1950-tals romantik....

Sandra Listherby / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack vicetalman Liz Mattsson. I min vardag har jag kontakt med väldigt mycket personal inom barnomsorgen. Jag känner att på många sätt så står jag här idag och för mångas talan. För det är väldigt, väldigt utmanande., barngrupperna är stora och i alla fall i de centrala områdena så är det svårt att på daglig...

Sandra Listherby / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack minister Karlström för att du sprider den här positivismen. Jag är glad att jag får ta del av den, även om det är en kort tid. Jag skulle vilja knyta an till det du sade om attraktionskraften för Åland och inflyttning, inflyttning, inflyttning. Att vi inte vet varför folk flyttar ut är...

Sandra Listherby / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13