Sagt i salen

1 - 50 av totalt 108 tal

Ändringar av lagtingets arbetsordning TMK 5/2023-2024

Tack ledamot Höglund. Jag bara ser den stora ekonomiska stormakten i Asien. Japan har 261 % i statsskuld, så det är nog väldigt, väldigt relativt. Och ibland används det här liksom i politiska syften. Men jag märker att det här är något som jag inte kan, utan jag filosoferar som jag brukar.

Mogens Lindén / Replik / Första behandling / 2024-04-24

Ändringar av lagtingets arbetsordning TMK 5/2023-2024

Tack ledamot Höglund! Jo, jag ger mig lite ut på ju famnars vatten. Jag vill ändå lite relativisera det här med statsskuld. Jag googlade lite snabbt. Sverige har en 240 % av BNP i privat skuld, medan Finland har 175 %. Det betyder i fall av stigande räntor att för ett antal privata människor kommer det att...

Mogens Lindén / Replik / Första behandling / 2024-04-24

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Nu har jag ju inte sett den här jävskopplingen hos alla höranden. Men jag tror faktiskt - jag kan ha fel - men det att man valde att höra IT-direktören från Österbotten var faktiskt mitt förslag. Folk har varit väldigt upprörda över att jag har tagit vissa kontakter till exempel med Egentliga Finland och Österbotten...

Mogens Lindén / Repliksvar / Enda behandling / 2024-04-15

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Jag hävdar bestämt att ska vi veta fakta, då måste vi väldigt snabbt göra en ny upphandling och den kan göras ungefär på ett år om IT-direktören i Österbotten har rätt. Det kan gå snabbt att göra en ny upphandling. Vi kan till och med utnyttja det arbete som VIS-projektet har gjort. Vi kan till...

Mogens Lindén / Repliksvar / Enda behandling / 2024-04-15

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack ledamot Söderlund. Ja, allt vad du säger kan jag ju hålla med dig om, men denna möjlighet gäller ju alla VIS-system. Vad ledamoten egentligen pläderar för är ett specifikt system och det är det som är det problematiska, inte att vi behöver ett vårdinformationssystem. Inte att Abilita, ursäkta namnet, det nuvarande systemet är...

Mogens Lindén / Replik / Enda behandling / 2024-04-15

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Vi har ett val och vad lagtinget tar ställning till är prislappen. Beviljar vi det här så ger vi signalen att denna typ av prislappar är acceptabla. Vi vet ingenting om vad prislapparna, varken på detta system eller alternativa system, skulle vara om man inte gör en upphandling med flera aktörer. Det känns väldigt absurt...

Mogens Lindén / Replik / Enda behandling / 2024-04-15

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Talman! Oberoende av utfallet här så tycker jag att man kunde ändra sista meningen enligt följande: "Utskottet uppmanar landskapsregeringen att tillse att en komplettering görs i den fortsatta beredningen genom att efterhöra prisnivån i de finländska välfärdsområdena där upphandling av vårdinformationssystem utförs och där sålunda prisuppgifterna är offentliga." Det här är viktig information också för framtiden...

Mogens Lindén / Anförande / Enda behandling / 2024-04-15

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Talman! Ledamöter, varför har jag blivit så engagerad i denna fråga? Dels förstås pga mitt yrke, men framförallt när jag förstod att detta kommer att bli en av de största offentliga upphandlingarna någonsin för det offentliga Åland. När vi talar om kostnader i dessa nivåer blir det lätt abstraktioner, 51,5 miljoner på tio år, har...

Mogens Lindén / Anförande / Enda behandling / 2024-04-15

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack ledamot Valve. Det är svårt för en icke expert att jämföra. Det finns många element. Jag ställde ju den här frågan till IT-direktören i Österbottens välfärdsområde. Hon angav att i deras system ligger liksom all IT-teknologi. Det betyder större delen av ÅHS:s IT-enhet, av VIS-projekt förstås och delar av ÅDA. Här måste man nog...

Mogens Lindén / Repliksvar / Enda behandling / 2024-04-15

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Jag känner mig ibland som en etnolog i en ny värld. Jag känner mig som jag är i Borneos djungler där det finns olika stammar och i någon buske så skickar man ut en giftpil här och en giftpil där. Det finns väldigt mycket dolda agendor. Jag vågar redan nu förespå att det här kommer...

Mogens Lindén / Repliksvar / Enda behandling / 2024-04-15

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Talman! Minister Zekaj, jag vill klargöra väldigt tydligt, nej, jag är inte på något sätt emot förändring. Minister Zekaj sade att vi har inte råd att göra en ny upphandling. Det sade han bestämt utan att egentligen veta det. I finans- och näringsutskottets utlåtande så finns det en ganska skarp kritik mot sättet som man...

Mogens Lindén / Replik / Enda behandling / 2024-04-15

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

I Österbotten gjorde man en upphandling 2020. Den utmynnade i en katastrof. Notan blev kanske 9-10 miljoner. Sedan fick man ändra sig. Vi ser många sådana upphandlingar både i Sverige och Finland. Det här är väldigt svårt. Jag kan konstatera att det är inte långsökt att tro att folk som har arbetat med detta VIS-projekt också...

Mogens Lindén / Replik / Enda behandling / 2024-04-15

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Talman! Ledamot Måtar, nu har jag inte suttit i finans- och näringsutskottet, jag har fått det refererat. Det förvånar mig eftersom man bara talade med en aktör. Vi vet alla att kopplingen till Kanta, FPA, receptcentralen m.fl. är fullkomligt avgörande. Vi vet även att via Kanta är kopplingen till EU i framtiden. Det rimliga skulle...

Mogens Lindén / Replik / Enda behandling / 2024-04-15

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Det som jag tycker att har varit väldigt tråkigt är den kraftfulla personkritiken mot mig i media och mot mitt engagemang i den här frågan. Man har beklagat sig att jag har tagit reda på vissa saker och att jag har skickat mejl. De som är missnöjda över att jag har skickat mejl så kan...

Mogens Lindén / Replik / Enda behandling / 2024-04-15

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack ledamot Pettersson! Konklusionen blir: "Vi har inget val, man säger bara nej, nej, nej. Katastrof hotar. ÅHS är efterblivet. Vi får inga sökande. Det blir säkert dyrare". Sedan refererade ledamot Pettersson till Finlandskabeln, Pommerndockan och kanske till vindkraftverken och Gripöprojektet etc. Jag skulle väl säga att tack och lov var det en diskussion. Tack...

Mogens Lindén / Replik / Enda behandling / 2024-04-15

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

För det första så har vi en alldeles otroligt fin sjukvård på Åland. Vi är inte väldigt efterblivna. Men sen finns det en aspekt som är en ny aspekt, som jag nog har lyft fram i någon sidokommentar, och det är kopplingen till Svenskfinland. Vi kommer inte att ha råd med den specialsjukvård vi har...

Mogens Lindén / Replik / Enda behandling / 2024-04-15

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Talman! Tack utskottsordförande Holmberg. Jag ska ta en metafor. Någon blir uppringd och säger: "Det här är Kalle Gustafson från Nordea. Det har skett ett intrång i ditt bankkonto. Nu är det otroligt bråttom att du genast åtgärdar det här. Ge ut dina koder så ska vi hjälpa dig" Och därefter är kontot tomt. Talar...

Mogens Lindén / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack ledamot Kanborg. Du satt i finans- och näringsutskottet. Jag har frågat flera gånger vilka dessa ska-krav var. Dem har jag inte fått redovisade och de finns återfinns inte i finans- och näringsutskottet utlåtande. Sedan vill jag också ha klargjort, vem har skött den här VIS-processen? Jag har fått uppgifter att det egentligen inte är ÅHS-styrelse...

Mogens Lindén / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Det tror jag inte. Sekretess är otroligt viktigt, som också ledamot Eckerman lyfte fram här. Jag tror inte att det är en avgörande fråga och därför är patientsekretessen närmast helig. Det finns en massa mystikfiktioner som är väldigt, väldigt fjärran från verksamheten på golvet som jag har en väldigt gedigen erfarenhet av. Ni behöver inte...

Mogens Lindén / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Fellman. Jag var på Park på lunch och så såg jag att där satt åtta pensionerade hälsovårdare. Jag gick och frågade: Upplever ni att digitaliseringen har gjort att ni träffar mer patienter? Nej, tvärtom. Vi sitter allt mera och matar in statistik. Det här är nog den stora upplevelsen. Ju längre...

Mogens Lindén / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Det finns en sång där en rad är: "Från mörkret stiga vi mot ljuset, vi stiger in i den ljuva digitala framtid." Man bygger ofta upp en bild som kanske inte är riktigt väl förankrad. Det finns också ett inslag av att man skrämmer, att det kommer att gå åt skogen och vi är ett...

Mogens Lindén / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Talman! Ärade ledamöter. Jag tänkte när vi skulle diskutera det här, var är lojaliteten? Lojaliteten tycker jag inte att ska vara med partiet, utan lojaliteten ska förstås vara med sakfrågan. Min lojalitet är med sjukvården på Åland. Jag ser stora sparbeting som är kommande. När jag hör olika beskrivningar av vad som kommer att hända...

Mogens Lindén / Anförande / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Fram till den 29 februari 2024 har jag arbetat på ÅHS. Jag har arbetat där i över 30 år, sedan ÅHS startade. Jag var med när man införde Abilita. Beskrivningen av ÅHS som ett U-land, vi är digitalt efterblivna och katastrofen hotar, den är djupt osann. Jag har jobbat i Stockholm, jag har jobbat på...

Mogens Lindén / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Ja, jag föredrar Hippokrates.

Mogens Lindén / Repliksvar / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack Nordberg! Precis så är det. Det bästa skulle ju vara en återremiss så att man får en ytterligare beredning där det ingår ska-krav, hur man har gjort upphandlingen och prisbild enligt ett standardiserat protokoll. Då tar det ju lite längre tid. Men jag är realist, jag inser att det kommer att bli nedröstat. Då...

Mogens Lindén / Repliksvar / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Jag är inte intresserad av namn utan av kompetens och funktion. Det är ju ett dilemma för oss i salen, som inte sitter i finans- och näringsutskottet, att det finns en hel del information som ni har haft tillgång till men inte vi som ska ta ställning till denna största upphandling i det offentliga Ålands...

Mogens Lindén / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack ledamot Höglund och tidigare finansminister. Hur ställer sig ledamot Höglund till resonemanget som ledamot Måtar framförde? Genom att ge klartecken åt ett anbud som eventuellt kan vara väldigt, väldigt högt i förhållande till konkurrenter så blir det ju svårt i framtiden för då vet man ju att på Åland finns det pengar. Det finns...

Mogens Lindén / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Det är ett typiskt politiskt resonemang om man tror att digitaliseringen ska spara stora pengar. Som den person i den här salen som har mest erfarenhet hur det på golvet så tror jag att det här inte stämmer. Att vi har god bemanning, att vi kan ge patienterna erforderlig vård, det kan bli tuffa sparbeting...

Mogens Lindén / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack ledamot Egeland. Jag har egentligen inte en fråga utan mer en reflektion. Det är kring det här med digitaliseringens välsignelser. Vi vet alla hur svårt det är att få en tid till sin banktjänsteman, till sitt försäkringsbolag och till skattebyrån. Allt är numera digitaliserat. Du ska logga in här och där. I sjukvården handlar...

Mogens Lindén / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Talman! Tack ledamot Valve. Vi har hört det här i olika tappningar "vi har inget val". Jo, vi har ett val! Sen får jag höra till min förvåning av ledamot Valve att jag inte är normal och uppvisar ett onormalt beteende. Det där tar jag med en nypa salt. Det är i alla fall min...

Mogens Lindén / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Jag har upprepade gånger sagt att jag har ingen som helst preferens för ett eller annat vårdinformationssystem. Men jag vill veta vad prisnivån är och göra jämförelser och den möjligheten har inte erbjudits. Jag beskrivs idka ett riskfyllt beteende som då är också är onormalt. Jag kan också berätta, jag ska inte gå in på...

Mogens Lindén / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Röblom. Jag har ju en viss förkärlek för att filosofera. Jag tycker mig ha märkt att i den här diskussionen så egentligen sedan den startade så var fallet och positionerna ganska klara. Det har varit en omsorgsfull process enligt gängse rutiner, men utfallet förvånar mig inte. I alla fall i mitt...

Mogens Lindén / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack ledamot Röblom. Du har en betydligt längre erfarenhet än jag och det kan hända att argumentationen i plenum kan påverka utfallet. Jag tänkte tala lite kort om de här riskerna. Någon sade att vi kommer kanske inte att få någon som söker. Beaktar vi beloppen så talar vi om den största upphandlingen någonsin och...

Mogens Lindén / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Talman! Lantrådet Sjögren, om vi leker med hypotesen att göra en ny upphandling. Det är ju så att Österbottens välfärdsområde, Satakunta, välfärdsområde och Egentliga Finlands välfärdsområde, de har inte gjort upphandlingen själva utan de har använt ett företag som heter 2M-IT. Jag har fått uppgifter att upphandlingarna tog 6 till 9 månader, vilket för övrigt...

Mogens Lindén / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Åland är kanske inte ett välfärdsområde. Enligt IT-direktör i Österbotten och i Egentliga Finland så orsaken till att man har anlitat det här företaget är att en sådan här upphandling är så otroligt komplex. Det kan gå väldigt lätt fel. Det här företaget är specialiserat på det. Så de valde att inte göra upphandlingen själva....

Mogens Lindén / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Jag tackar för det stödet. Ledamot Måtar uttryckte att jag inte har agerat oegentligt, det känns väldigt bra. Det fick jag för övrigt veta av upphandlingsexperten i dagens Ålandstidning att det var helt inom ramen för vad man får göra. Återigen använder jag det filosofiska sättet. När jag tittar på de alla experter som fanns...

Mogens Lindén / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack minister Zetterman. Jo, det fick vi svar av IT-direktören vad det innebar. Det var inte bara vårdinformationssystemet, det var hela deras IT-division. Det har jag också delgett er allihopa. Det är det som är det svåra i dessa jämförelser. Vad ingår? Är det licensavgiften? Är det personalkostnaderna? Jag blev också konsternerad när jag fick...

Mogens Lindén / Repliksvar / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack minister Zetterman! Jo, jag håller helt med i dina reflektioner. Jag tror att man borde ha ett ganska standardiserat protokoll med olika kostnader. Vad är personalkostnader, hårdvara, underhåll och vad är uppdateringar? Har man ett sådant protokoll så ringer man runt och får det redovisat punktvis. De här totalbeloppen är nog svåra att jämföra,...

Mogens Lindén / Repliksvar / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Ja, det som var intressant med Esko - nu nämner jag namnet, jag ber om ursäkt för det - så det är på det sättet speciellt att man inte behöver upphandla det, utan där går man in som delägare. Det tyckte jag att var en intressant information att ta ställning till helt enkelt. Man talar...

Mogens Lindén / Repliksvar / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack för frågan, ledamot Holmberg-Jansson. Ja, är det den största upphandlingen i det offentliga Ålands historia så tycker jag nog att det relevant att kolla prisnivån och då ringer man inte till företagen. Jag understryker, man ringer inte till företag A, B, C och D som tillhandahåller vårdinformationssystem, utan man ringer till kollegerna som har...

Mogens Lindén / Repliksvar / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Alla har talat om marknadsekonomi. Konkurrens är viktigt. Jag tycker att det är bra att vi har en gemensam multiplikationstabell, ett gemensamt alfabet. Egentligen, handen på hjärtat, så tycker jag att det skulle vara bra att vi skulle ha ett standardiserat journalsystem i hela Norden. Alla dessa olika företag som slåss och alla dessa misslyckade...

Mogens Lindén / Repliksvar / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, talman! Ledamöter. Jag föreslog tidigare en återremiss till finans- och näringsutskottet, därför att för mig är kunskapen om vad de här systemen kostar otillräckliga. Jag gissar att det kommer att bli nedröstat. Jag föreslår också en bordläggning. Konkurrensombudsmannen framträdde i media och sade; ta reda på under helgen var prisnivåerna ligger. Det är inte...

Mogens Lindén / Anförande / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Jag har faktiskt en brevväxling med detta företag, precis som jag har en brevväxling med Färöarna. Jag har inte bara vidarebefordrar den. Jag hoppas kunna delge denna brevväxling till ÅHS ordförande så småningom. Det är väldigt spännande och jag säger inte att det är rätt, men vi måste titta på det. Språkfrågan är ett stort...

Mogens Lindén / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-03

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Talman! Jag vill först inleda med att säga, jag har ingen preferens för något speciellt vårdinformationssystem. Jag är medveten om att det här sannolikt den dyraste upphandlingen någonsin för det offentliga Åland. 51,5 miljoner på tio år har nämnts. Vi har tre olika vägar. Fortsätta på den inslagna vägen, ”vi har inget val”. Om fullmakt ges i...

Mogens Lindén / Anförande / Remissdebatt / 2024-04-03

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack ledamot Röblom. Jag måste ju säga att när jag tittar ut över denna församling, en god vän till mig sa att det är de klokaste människorna på Åland som sitter i lagtinget. Vet inte riktigt om det stämmer, men alla dem jag har pratat med är väldigt, väldigt kloka. Ibland är det lite politiskt...

Mogens Lindén / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-03

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Aster projektet i denna stad i mellersta Finland? Får man nämna namn på städer i alla de här projekten, det var Vasa? Det kostar ungefär 8-9 miljoner i onödan. Det var bortkastade pengar och så valde man att gå en annan väg och den vägen gick snabbt och gå, därför att man hade gjort ett förberedande...

Mogens Lindén / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-03

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Jag har ju jobbat 38 år som läkare. Jag jobbar med pappersjournal, jag jobbar med ett antal vårdinformationssystem och jag kan ju säga att ett journalsystem är ett arbetsredskap. Förvånande nog så hade man mera patienter per dag när man hade pappersjournal än när man hade börjat med det här datasystemen. Men självklart ska vi...

Mogens Lindén / Replik / Remissdebatt / 2024-04-03

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack. Jag har anställt ungefär 130 läkare och jag har introducerat ett stort antal av dem i vårt nuvarande datasystem som man beskriver väldigt föraktfullt. Men det är väldigt användarvänligt på primärvårds nivå. Det är ingen katastrof, men vi vet alla att på sikt måste det här bytas ut. Jag har ingen preferens för vilket...

Mogens Lindén / Replik / Remissdebatt / 2024-04-03

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Jag har fått det i morse, kl 07.42 har jag fått från det här företaget i norra Finland. Jag kan inte riktigt värdera det annat än att vi måste titta på det också. Vi måste hålla alla vägar öppna. Och jag har ingen övertygelse om att vi ska gå den ena eller den andra vägen....

Mogens Lindén / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-03

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Talman! Jo, det här med språket är viktigt och jag tror att alla i den här salen är helt eniga om det. Men man kan ju göra en upphandling också där man kan säga att vi förutsätter att den levererade varan, i det här fallet ett visst program, finns på svenska vid leverans. Så får...

Mogens Lindén / Replik / Remissdebatt / 2024-04-03