Andra behandling

  • Kan samma förfaringssätt som vid de två tidigare ärendena godkännas? Godkänt. Diskussion. Ingen diskussion.


  • Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om studiestöd för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

    Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.