För kännedom

Ärendet hör till: Plenum den 20 maj 2019 kl. 13:00
 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet tas upp till behandling vid nästa plenum den 22 maj 2019.

  8        Stöd till kommunernas it-samordning

  Ärendet tas upp till behandling vid nästa plenum den 22 maj 2019.

  9        En höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg

  Ärendet tas upp till behandling vid nästa plenum den 22 maj 2019.

  10      Produktionsstöd för el

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 27 maj 2019.

  11      Förslag till första tilläggsbudget för år 2019

  Ärendet tas upp till behandling vid nästa plenum den 22 maj 2019.

  12      Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2018

  Ärendet tas upp till behandling vid ett senare plenum.