För kännedom

Ärendet hör till: Plenum den 20 maj 2019 kl. 13:00
 • Utdrag ur protokollet

  8        Stöd till kommunernas it-samordning

  9        En höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg

  10      Produktionsstöd för el

  11      Förslag till första tilläggsbudget för år 2019

  12      Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2018