Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion

Lagmotion LM 1/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

I denna lagmotion föreslås att landskapslagen (1999:40) om bostadsproduktion ändras så att samtliga begränsningar gällande nyttjandet av bostäder med stöd av gällande lag och tidigare lagar om bostadsproduktion upphör när bostadslånet betalats till fullo samt att skyldigheten att betala ersättning för ”lånets låga ränta” vid förtida återbetalning av lånet upphävs.


Åtgärder