Ändring av studiestödslagen

Lagförslag LF 21/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att studiestödslagen ändras för att uppdatera den delvis föråldrade lagen, höja inkomstgränserna för rätt till studiestöd och bostadsstöd, justera vissa studiepenningsbelopp, ändra bestämmelserna om vuxenstudiestöd samt indexbinda inkomstgränsen. Avsikten är att lagen ska träda i kraft till det nya läsåret som börjar den 1 augusti 2023.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott