Finansiering av landsbygdsnäringar

Lagförslag LF 27/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: finansiering, landsbygdsnäring, landsbygdsnäringar, jordbrukspolitik, gårdsbrukskommission, stödmottagare, stöd, ansökan, näringsstödslagen, handlingar
Berörda lagar: ll om finansiering av landsbygdsnäringar
ll om ändring av näringsstödslagen för landskapet åland
ll om ändring av förvaltningslagen för landskapet åland
ll om återkrävande av stöd ur landdskapets medel


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser