Höjning av anslaget under moment 45.54.60 Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder

Budgetmotion FM 26/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: vatten, avlopp, vattenåtgärd, avloppsåtgärd, samhälle,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter