Köttbesiktning

Lagförslag FR 22/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: kött, köttbesiktning, livsmedel
Berörda lagar: ll om ändring av 3 § ll om tillämpning i landskapet åland av livsmedelslagen


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård