Landskapsregeringens externpolitik

Landskapsregeringens meddelande M 3/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Meddelandet innehåller en redogörelse av landskapsregeringens externpolitiska
prioriteringar inför år 2024 samt verksamhet under år 2023 i förhållande till Nordiska
ministerrådet, till dagordningen inom Europeiska unionen samt till övriga externa
samarbeten. Dessutom innehåller meddelandet en statistikbilaga över EU-ärenden under
år 2023.

Åtgärder