Marknadskontroll inom miljöområdet

Lagförslag LF 3/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att marknadskontroll införs för några delar av miljöområdet.
Den paragraf i plan- och bygglagen som gäller marknadstillsynen före-slås ändras så att den motsvarar vad som föreskrivs i marknadskontrollagen och EU:s marknadskontrollförordning.
De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder