Ny serviceprocess för arbetssökande

Lagförslag LF 10/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att serviceprocessen för arbetssökande ska ändras. De föreslagna bestämmelserna berör serviceprocessen vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Syftet med de föreslagna ändringarna är att påskynda sysselsättningen av arbetssökande och hänvisa dem till ändamålsenliga tjänster som stöder sökandet av arbete. Ändringarna gäller också på vilka grunder arbetslöshetsförmåner ska erhållas och arbetssökande ska vara skyldiga att söka arbete och förbättra sina förut-sättningar att få arbete. I lagförslaget ingår ändringar i fyra landskapslagar. Ändringarna motsvarar till största delen ändringar i rikslagstiftningen. Avsikten är att den föreslagna landskapslagstiftningen ska träda i kraft redan den 2 maj 2022.


Åtgärder