Saluhållande av vilt

Lagförslag FR 23/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: vilt, jakt, livsmedelshygien, hygien
Berörda lagar: ll om ändring av ll om tillämpning i landskapet åland av livsmedelslagen


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Näringarna