Slopande av det allmänna avdraget samt ändringar i landskapsandelslagstiftningen

Lagförslag FR 2/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: avdrag, kommunalbeskattning, landskapsandel, skattekomplettering, utjämning, andelslagstiftning Sidhänvisning: 4, 7, 9, 16, 17, 19, 22 Berörda lagar: ll om upphävande av 7a § kommunalskattelagen för landskapet åland ll om ändring av ll om landskapsandelar till kommunerna ll om ändring av 11 och 12 §§ ll om planering av och landskapsandelar för socialvården ll om ändirng av 7 och 39 §§ ll om planering av och landskapsandel för undervsinings- och kulturverksamheten ll om upphävande av ll om en särksild justering av landskapsandelerna till kommunerna


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Kommunförvaltningen