Temporär höjning av kommunalskattesatsen för samfund

Lagförslag FR 23/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: skatt, kommunalskatt, kommunalskattesats, samfund, kommunalskattelag, samfundsskatt, beskattning, kommun
Berörda lagar: ll om temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter