ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 33 av totalt 33 ärenden

Ärende-nr. Titel
LF 26/2022-2023 Näringsrätt och näringstillstånd
LF 5/2021-2022 Näringsrätt och näringstillstånd
LF 21/2020-2021 Förlängt temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet och till arbetslösa för start av företagsverksamhet
LF 36/2019-2020 Upphävande av affärstidslag
LF 35/2019-2020 Temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet och till arbetslösa för start av företagsverksamhet
LF 15/2018-2019 Gasanordningar
DEB 1/2018-2019 Debatt enligt bestämmelserna i 38 § lagtingsordningen
LF 17/2014-2015 Energilagstiftning
LF 14/2014-2015 Europeiska unionens fiskerikontroll
LF 4/2014-2015 Produktionsstöd för el enligt inmatningstariffsystem samt kompletterande lagförslag LF 4a/2014-2015
LF 3/2014-2015 Produktionsstöd för el
LF 26/2012-2013 Ålands ombudsmannamyndighet
LF 21/2012-2013 Produktionsstöd för el
LF 13/2011-2012 Elmarknadslag
LF 12/2011-2012 Ekologisk produktion
FR 26/2010-2011 Lag om ekodesign och energimärkning
FR 25/2010-2011 Produktionsstöd för el
FR 6/2010-2011 Lag om ekodesign och energimärkning
FR 5/2010-2011 Förändring av rätten till avbytare
FR 2/2008-2009 Stöd till näringslivet
FR 23/2007-2008 Saluhållande av vilt
FR 14/2007-2008 Anpassning av landskapslagstiftningen till förbudet mot drivgarnsfiske
FR 12/2007-2008 Stöd till näringslivet
FR 24/2006-2007 Ny blankettlag om gödselfabrikat
FR 17/2006-2007 Finansiering av landsbygdsnäringar
FR 16/2006-2007 Ändrade bestämmelser om servering av alkoholdrycker
FR 14/2005-2006 Ny blankettlag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
FR 17/2004-2005 Höjning av de allmänna landskapsgarantierna till näringslivet
M 5/2003-2004 Ålands turismstrategi 2003-2010
FR 11/2003-2004 Ändrade regler för anteckning i fiskefartygsregistret
FR 5/2002-2003 Landskapslag om finansiering av landsbygdsnäringar
FR 1/2000-2001 Tillämpning i landskapet Åland av lagen om handel med utsäde
FR 6/1999-2000 Landskapslag om ändring av näringsstödslagen för landskapet Åland