Dokument

201 - 300 av totalt 6 275 dokument

Dokumentnamn Typ Lagtingsår
Lagförslag 7/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagtingets beslut 83/2019 Lagtingets beslut 2019-2020
Lagtingets beslut 82/2019 Lagtingets beslut 2019-2020
Lagtingets beslut 81/2019 Lagtingets beslut 2019-2020
Lagtingets beslut 80/2019 Lagtingets beslut 2019-2020
Lagtingets beslut 79/2019 Lagtingets beslut 2019-2020
Lagförslag 7/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
Lagtingets beslut 78/2019 Lagtingets beslut 2019-2020
Lagtingets beslut 77/2019 Lagtingets beslut 2019-2020
Fnu0220192020 Bilaga 2019-2020
Talmanskonferensens framställning 2/2019-2020 Talmanskonferensens framställning 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2019-2020 Social- och miljöutskottets betänkande 2019-2020
Talmanskonferensens framställning 1/2019-2020 Talmanskonferensens framställning 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 2/2019-2020 Lag- och kulturutskottets betänkande 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 3/2019-2020 Lag- och kulturutskottets betänkande 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation angående pensionsinkomstavdrag Reservation 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2019-2020 Finans- och näringsutskottets betänkande 2019-2020
Regeringsprogram M 1/2019-2020 Meddelande 2019-2020
Lagförslag 6/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande stöd för flyktingverksamhet Reservation 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande understöd till ekonomiskt utsatta grupper Reservation 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande budgeterat resultat Reservation 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande Hbtqia-utbildning Reservation 2019-2020
Ltl Stephan Toivonens reservation gällande strykande av medel för skatteavdrag Reservation 2019-2020
Ltl John Holmbergs och ltl Stephan Toivonens reservation gällande ändringar i betänkandets allmänna motiveringar Reservation 2019-2020
Ltl John Holmbergs och Henrik Löthmans reservation gällande kommunutredarresurser Reservation 2019-2020
Ltl John Holmbergs och Ltl Stephan Toivonens reservation gällande ny kommunstruktur Reservation 2019-2020
Talmannens meddelande om lantrådskandidat Övrigt 2019-2020
Lagförslag 6/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagtingets beslut 75/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 76/2019 Lagtingets beslut 2019-2020
Landskapsregeringens svar RP 3/2019-2020 Landskapsregeringens svar 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 1/2019-2020 Lag- och kulturutskottets betänkande 2019-2020
Lagförslag 5/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagförslag 5/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
Landskapsregeringens svar RP 2/2019-2020 Landskapsregeringens svar 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 2/2019-2020 Social- och miljöutskottets betänkande 2019-2020
Förslag till statsrådets förordning Bilaga 2019-2020
Avtal om främjande av internationellt arktiskt forskningssamarbete .pdf Bilaga 2019-2020
Förordning M318.pdf Bilaga 2019-2020
M318 Agreement.pdf Bilaga 2019-2020
Regeringens proposition till riksdagen Bilaga 2019-2020
Budgetmotion 10/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Budgetmotion 9/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Budgetmotion 8/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Riksdagens svar RSv 259/2018 rd Bilaga 2019-2020
Republikens presidents framställning 4/2019-2020 Republikens presidents framställning 2019-2020
Republikens presidents framställning 3/2019-2020 Republikens presidents framställning 2019-2020
Republikens presidents framställning 2/2019-2020 Republikens presidents framställning 2019-2020
Republikens presidents framställning 1/2019-2020 Republikens presidents framställning 2019-2020
Budgetmotion 5/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Budgetmotion 7/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Budgetmotion 6/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Budgetmotion 4/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Budgetmotion 3/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Betänkande GrUB 12/2018 rd Bilaga 2019-2020
Riksdagens svar RSv 259/2018 rd Bilaga 2019-2020
Budgetmotion 2/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Budgetmotion 1/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 1/2019-2020 Finans- och näringsutskottets betänkande 2019-2020
Förslag till Ålands budget för år 2020 (PDF) Bilaga 2019-2020
Budgetförslag 1/2019-2020 Budgetförslag 2019-2020
Förslag till Ålands budget för år 2020 (slutlig 23.10.2019) Bilaga 2019-2020
Lagförslag 1/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagförslag 3/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagförslag 4/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagförslag 4/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
Lagtingets beslut 74/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagförslag 3/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
Lagförslag 2/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
Lagförslag 1/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
Lagtingets beslut 65/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 66/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 67/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 68/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 72/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 73/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 69/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 70/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 71/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 64/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 63/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 62/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 61/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 60/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 59/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 58/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 57/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 56/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 55/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 54/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 53/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 52/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 51/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 50/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 49/2019 Lagtingets beslut 2017-2018
Lagtingets beslut 47/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 46/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 45/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 44/2019 Lagtingets beslut 2018-2019