Dokument

101 - 200 av totalt 6 143 dokument

Dokumentnamn Typ Lagtingsår
Lag- och kulturutskottets betänkande 1/2019-2020 Lag- och kulturutskottets betänkande 2019-2020
Lagförslag 5/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagförslag 5/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
Landskapsregeringens svar RP 2/2019-2020 Landskapsregeringens svar 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 2/2019-2020 Social- och miljöutskottets betänkande 2019-2020
Förslag till statsrådets förordning Bilaga 2019-2020
Avtal om främjande av internationellt arktiskt forskningssamarbete .pdf Bilaga 2019-2020
Förordning M318.pdf Bilaga 2019-2020
M318 Agreement.pdf Bilaga 2019-2020
Regeringens proposition till riksdagen Bilaga 2019-2020
Budgetmotion 10/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Budgetmotion 9/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Budgetmotion 8/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Riksdagens svar RSv 259/2018 rd Bilaga 2019-2020
Republikens presidents framställning 4/2019-2020 Republikens presidents framställning 2019-2020
Republikens presidents framställning 3/2019-2020 Republikens presidents framställning 2019-2020
Republikens presidents framställning 2/2019-2020 Republikens presidents framställning 2019-2020
Republikens presidents framställning 1/2019-2020 Republikens presidents framställning 2019-2020
Budgetmotion 5/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Budgetmotion 7/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Budgetmotion 6/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Budgetmotion 4/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Budgetmotion 3/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Betänkande GrUB 12/2018 rd Bilaga 2019-2020
Riksdagens svar RSv 259/2018 rd Bilaga 2019-2020
Budgetmotion 2/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Budgetmotion 1/2019-2020 Budgetmotion 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 1/2019-2020 Finans- och näringsutskottets betänkande 2019-2020
Förslag till Ålands budget för år 2020 (PDF) Bilaga 2019-2020
Budgetförslag 1/2019-2020 Budgetförslag 2019-2020
Förslag till Ålands budget för år 2020 (slutlig 23.10.2019) Bilaga 2019-2020
Lagförslag 1/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagförslag 3/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagförslag 4/2019-2020 (parallelltext) Parallelltexter 2019-2020
Lagförslag 4/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
Lagtingets beslut 74/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagförslag 3/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
Lagförslag 2/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
Lagförslag 1/2019-2020 Lagförslag 2019-2020
Lagtingets beslut 65/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 66/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 67/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 68/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 72/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 73/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 69/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 70/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 71/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 64/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 63/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 62/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 61/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 60/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 59/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 58/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 57/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 56/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 55/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 54/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 53/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 52/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 51/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 50/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 49/2019 Lagtingets beslut 2017-2018
Lagtingets beslut 47/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 46/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 45/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 44/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 43/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 42/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 48/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Decisions of the 2018 Addis Ababa Extraordinary Congress Bilaga 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 28/2018-2019 Finans- och näringsutskottets betänkande 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 28/2018-2019 Finans- och näringsutskottets betänkande 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 25/2018-2019 Finans- och näringsutskottets betänkande 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 23/2018-2019 Lag- och kulturutskottets betänkande 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 21/2018-2019 Lag- och kulturutskottets betänkande 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 22/2018-2019 Lag- och kulturutskottets betänkande 2018-2019
Nordiska rådets berättelse 1/2018-2019 Nordiska rådets berättelse 2018-2019
Landskapsregeringens svar S 3/2018-2019 Landskapsregeringens svar 2018-2019
Åtgärdsmotion 10/2018-2019 Åtgärdsmotion 2018-2019
Budgetmotion 71/2018-2019 Budgetmotion 2018-2019
Meddelande 2/2018-2019 Meddelande 2018-2019
Åland Folkhälsorapport 2019 Bilaga 2018-2019
Social- och miljöutskottets betänkande 12/2018-2019 Social- och miljöutskottets betänkande 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 20/2018-2019 Lag- och kulturutskottets betänkande 2018-2019
Social- och miljöutskottets betänkande 11/2018-2019 Social- och miljöutskottets betänkande 2018-2019
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2018-2019 Social- och miljöutskottets betänkande 2018-2019
Social- och miljöutskottets betänkande 9/2018-2019 Social- och miljöutskottets betänkande 2018-2019
Spörsmål 3/2018-2019 Spörsmål 2018-2019
Social- och miljöutskottets betänkande 7/2018-2019 Social- och miljöutskottets betänkande 2018-2019
Social- och miljöutskottets betänkande 8/2018-2019 Social- och miljöutskottets betänkande 2018-2019
Budgetförslag 4/2018-2019 Budgetförslag 2018-2019
Landskapsregeringens svar RP 9/2018-2019 Landskapsregeringens svar 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 19/2018-2019 Lag- och kulturutskottets betänkande 2017-2018
Landskapsregeringens svar RP 8/2018-2019 Landskapsregeringens svar 2018-2019
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2/2018-2019 Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2018-2019
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2/2018-2019 Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2018-2019
Bilaga 2: Decisions of the 2018 Addis Ababa Extraordinary Congress Bilaga 2018-2019
Bilaga 1 för RP 9/2018-2019 Bilaga 2018-2019