Dokument

301 - 400 av totalt 6 577 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Lagförslag 28/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 28/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 27/2019-2020 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 9/2019-2020 2019-2020
Effektivitetsrevision av ekonomi- och löneprocesser inom ÅHS 2019-2020
Lagförslag 26/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 26/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 25/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 25/2019-2020 2019-2020
Lagtingets beslut 39/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 38/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 37/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 36/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 35/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 34/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 33/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 42/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 41/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 43/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 46/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 44/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 45/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 50/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 49/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 48/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 47/2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 13/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 12/2019-2020 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 6/2019-2020 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 7/2019-2020 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 8/2019-2020 2019-2020
Lagtingets beslut 40/2020 2019-2020
Landskapsregeringens svar RB 1/2019-2020 2019-2020
Landskapsregeringens yttrande RP 8-14/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 11/2019-2020 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 16/2019-2020 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 15/2019-2020 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 14/2019-2020 2019-2020
Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande ekonomiskt stöd till kommunerna 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 13/2019-2020 2019-2020
Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande landskapsregeringens förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 12/2019-2020 2019-2020
Lagtingets beslut 19/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 18/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 17/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 16/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 15/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 14/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 13/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 12/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 11/2020 2019-2020
Lagförslag 24/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 24/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 10/2019-2020 2019-2020
Finans- och näringsutskottets utlåtande 2019-2020
Republikens presidents framställning RP 14/2019-2020 2019-2020
Republikens presidents framställning RP 13/2019-2020 2019-2020
Republikens presidents framställning RP 12/2019-2020 2019-2020
Republikens presidents framställning RP 11/2019-2020 2019-2020
Republikens presidents framställning RP 10/2019-2020 2019-2020
Republikens presidents framställning RP 9/2019-2020 2019-2020
RP0820192020 2019-2020
Republikens presidents framställning RP 8/2019-2020 2019-2020
RP0720192020 2019-2020
Landskapsrevisorernas berättelse 3/2019-2020 2019-2020
Lagtingets beslut 31/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 32/2020 2019-2020
Lagförslag 22/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 22/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 23/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 23/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 21/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 21/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 9/2019-2020 2019-2020
Lagtingets beslut 30/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 29/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 28/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 27/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 26/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 25/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 24/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 23/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 22/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 21/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 20/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 10/2020 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 5/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 20/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Ltl Pernilla Söderlunds reservation Ltl Pernilla Söderlunds m.fl. reservation mot social- och miljöutskottets betänkande gällande ändring av tobakslagen 2019-2020
Ltl Katrin Sjögrens Kläm till spörsmålet 2019-2020
Åtgärdsmotion 10/2019-2020 2019-2020
Åtgärdsmotion 11/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 20/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 19/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 18/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 18/2019-2020 2019-2020
Komplettering av förslaget till tredje tilläggsbudget för år 2020 2019-2020
Budgetmotion 17/2019-2020 Psykosocial rehabilitering 2019-2020
Budgetmotion 16/2019-2020 Stärk landskapets likviditet 2019-2020
Budgetmotion 15/2019-2020 Bolagisering av Högskolan på Åland 2019-2020