Dokument

301 - 400 av totalt 7 890 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Budgetmotion 105/2022-2023 En modern arbetsplats 2022-2023
Budgetmotion 104/2022-2023 Vattenprojekt får inte bli plåster på såren 2022-2023
Budgetmotion 103/2022-2023 Stimulera privat företagsamhet 2022-2023
Budgetmotion 102/2022-2023 Nya vägar för en normal och modern utveckling av Ålands självstyrelse 2022-2023
Budgetmotion 101/2022-2023 Flexibla och effektiva stödordningar 2022-2023
Lagförslag 23/2022-2023 2022-2023
Budgetförslag 4/2022-2023 2022-2023
Ltl Nina Fellmans reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2022-2023 Ny blankettlag om gödselmedel (LF 18/2022-2023) Ltl Nina Fellmans reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2022-2023 Ny blankettlag om gödselmedel (LF 18/2022-2023) 2022-2023
Ltl John Holmbergs reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2022-2023 Ny blankettlag om gödselmedel Ltl John Holmbergs reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2022-2023 Ny blankettlag om gödselmedel 2022-2023
Lagförslag 22/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 22/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 13/2022-2023 2022-2023
Landskapsregeringens svar S 1/2022-2023 2022-2023
LF 21/2022-2023 pdf 2022-2023
Lagförslag 21/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 21/2022-2023 2022-2023
Redogörelse 1/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets utlåtande 1/2022-2023 2021-2022
Lagtingets beslut 33/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 32/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 31/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 30/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 29/2023 2022-2023
Spörsmål 1/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 17/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 16/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 15/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 12/2022-2023 2022-2023
Genomförandetabell 2022-2023
Landskapsregeringens svar RP 5/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 11/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 20/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 7/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 20/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 19/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 19/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 18/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 17/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 17/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 8/2022-2023 2022-2023
Lagtingets beslut 28/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 27/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 26/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 25/2023 2021-2022
Lagtingets beslut 24/2023 2021-2022
Lagtingets beslut 23/2023 2021-2022
Lagtingets beslut 22/2023 2021-2022
Skriftlig fråga 14/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2022-2023 2022-2023
Landskapsrevisionens berättelse 2/2022-2023 2022-2023
Åtgärdsmotion 4/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 13/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 11/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 12/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 16/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 16/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 15/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 15/2022-2023 2022-2023
Högskolans utbildningsavtal och resultatfinansiering Högskolans utbildningsavtal och resultatfinansiering 2022-2023
Granskning av Ålands sjösäkerhetscentrum Granskning av Ålands sjösäkerhetscentrum 2022-2023
Granskning av infrastrukturavdelningen Granskning av infrastrukturavdelningen 2022-2023
Utvärdering av Högskolan på Ålands rutiner för intern kontroll Utvärdering av Högskolan på Ålands rutiner för intern kontroll 2022-2023
Måluppfyllelse och styrningen av målsättningarna för Högskolans verksamhet Måluppfyllelse och styrningen av målsättningarna för Högskolans verksamhet 2022-2023
Landskapsrevisionens berättelse 1/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 5/2022-2023 2021-2022
Social- och miljöutskottets betänkande 6/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 10/2022-2023 2022-2023
Landskapsregeringens svar RP 3/2022-2023 2022-2023
Landskapsregeringens svar RP 2/2022-2023 2022-2023
Åtgärdsmotion 3/2022-2023 2022-2023
Republikens presidents framställning 5/2022-2023 2022-2023
Godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning Godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning 2022-2023
Lagtingets beslut 21/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 20/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 19/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 18/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 17/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 16/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 15/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 14/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 13/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 12/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 11/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 10/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 9/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 8/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 7/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 6/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 5/2023 2021-2022
Åtgärdsmotion 2/2022-2023 2022-2023
Budgetmotion 97/2022-2023 2022-2023
Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande tingsrättsdom om skadestånd på 10,5 miljoner Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande tingsrättsdom om skadestånd på 10,5 miljoner 2022-2023
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Moment: 21010 Regeringskansliet, verksamhet Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Moment: 21010 Regeringskansliet, verksamhet 2022-2023
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Moment: 76010 Utgifter för drift och underhåll av vägar Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Moment: 76010 Utgifter för drift och underhåll av vägar 2022-2023
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Moment: 85600 Ålands sjösäkerhetscentrum Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Moment: 85600 Ålands sjösäkerhetscentrum 2022-2023
Ltl John Holmbergs reservation gällande Moment: 89500 Särskilda bidrag Ltl John Holmbergs reservation gällande Moment: 89500 Särskilda bidrag 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 9/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 14/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 14/2022-2023 2022-2023