Dokument

301 - 400 av totalt 6 275 dokument

Dokumentnamn Typ Lagtingsår
Lagtingets beslut 43/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 42/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 48/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Decisions of the 2018 Addis Ababa Extraordinary Congress Bilaga 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 28/2018-2019 Finans- och näringsutskottets betänkande 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 28/2018-2019 Finans- och näringsutskottets betänkande 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 25/2018-2019 Finans- och näringsutskottets betänkande 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 23/2018-2019 Lag- och kulturutskottets betänkande 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 21/2018-2019 Lag- och kulturutskottets betänkande 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 22/2018-2019 Lag- och kulturutskottets betänkande 2018-2019
Nordiska rådets berättelse 1/2018-2019 Nordiska rådets berättelse 2018-2019
Landskapsregeringens svar S 3/2018-2019 Landskapsregeringens svar 2018-2019
Åtgärdsmotion 10/2018-2019 Åtgärdsmotion 2018-2019
Budgetmotion 71/2018-2019 Budgetmotion 2018-2019
Meddelande 2/2018-2019 Meddelande 2018-2019
Åland Folkhälsorapport 2019 Bilaga 2018-2019
Social- och miljöutskottets betänkande 12/2018-2019 Social- och miljöutskottets betänkande 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 20/2018-2019 Lag- och kulturutskottets betänkande 2018-2019
Social- och miljöutskottets betänkande 11/2018-2019 Social- och miljöutskottets betänkande 2018-2019
Social- och miljöutskottets betänkande 10/2018-2019 Social- och miljöutskottets betänkande 2018-2019
Social- och miljöutskottets betänkande 9/2018-2019 Social- och miljöutskottets betänkande 2018-2019
Spörsmål 3/2018-2019 Spörsmål 2018-2019
Social- och miljöutskottets betänkande 7/2018-2019 Social- och miljöutskottets betänkande 2018-2019
Social- och miljöutskottets betänkande 8/2018-2019 Social- och miljöutskottets betänkande 2018-2019
Budgetförslag 4/2018-2019 Budgetförslag 2018-2019
Landskapsregeringens svar RP 9/2018-2019 Landskapsregeringens svar 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 19/2018-2019 Lag- och kulturutskottets betänkande 2017-2018
Landskapsregeringens svar RP 8/2018-2019 Landskapsregeringens svar 2018-2019
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2/2018-2019 Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2018-2019
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2/2018-2019 Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2018-2019
Bilaga 2: Decisions of the 2018 Addis Ababa Extraordinary Congress Bilaga 2018-2019
Bilaga 1 för RP 9/2018-2019 Bilaga 2018-2019
Republikens presidents framställning Regeringens proposition 2018-2019
Regeringens proposition 8/2018-2019 Regeringens proposition 2018-2019
Republikens presidents framställning Regeringens proposition 2018-2019
Regeringens proposition 9/2018-2019 Regeringens proposition 2018-2019
Lagtingets beslut 36/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 35/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 34/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 41/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 40/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 39/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 37/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 38/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 18/2018-2019 Lag- och kulturutskottets betänkande 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 26/2018-2019 Finans- och näringsutskottets betänkande 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 27/2018-2019 Finans- och näringsutskottets betänkande 2018-2019
Åtgärdsmotion 9/2018-2019 Åtgärdsmotion 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 17/2018-2019 Lag- och kulturutskottets betänkande 2018-2019
Lagtingets beslut 33/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 32/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 31/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 29/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 28/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 27/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagförslag 30/2018-2019 (parallelltext) Parallelltexter 2018-2019
Lagförslag 30/2018-2019 Lagförslag 2018-2019
Lagtingets beslut 30/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Åtgärdsmotion 8/2018-2019 Åtgärdsmotion 2018-2019
Lagförslag 29/2018-2019 Lagförslag 2018-2019
Landskapsregeringens svar S 2/2018-2019 Landskapsregeringens svar 2018-2019
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 1/2018-2019 Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2018-2019
Lagförslag 28/2018-2019 Lagförslag 2018-2019
Landskapsregeringens svar RB 1/2018-2019 Landskapsregeringens svar 2018-2019
Lagförslag 27/2018-2019 (parallelltext) Parallelltexter 2018-2019
Lagförslag 27/2018-2019 Lagförslag 2018-2019
Lagförslag 26/2018-2019 Lagförslag 2018-2019
Lagförslag 26/2018-2019 (parallelltext) Parallelltexter 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 16/2018-2019 Lag- och kulturutskottets betänkande 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 24/2018-2019 Finans- och näringsutskottets betänkande 2018-2019
Spörsmål 2/2018-2019 Spörsmål 2018-2019
Skriftlig fråga 4/2018-2019 Skriftlig fråga 2018-2019
Lagmotion 4/2018-2019 Lagmotion 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 23/2018-2019 Finans- och näringsutskottets betänkande 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 22/2018-2019 Finans- och näringsutskottets betänkande 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 22/2018-2019 Finans- och näringsutskottets betänkande 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 21/2018-2019 Finans- och näringsutskottets betänkande 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 21/2018-2019 Finans- och näringsutskottets betänkande 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 21/2018-2019 Finans- och näringsutskottets betänkande 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 21/2018-2019 Finans- och näringsutskottets betänkande 2018-2019
Årsredovisning 2018 Bilaga 2018-2019
Redogörelse 2/2018-2019 Redogörelse 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 20/2018-2019 Finans- och näringsutskottets betänkande 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 19/2018-2019 Finans- och näringsutskottets betänkande 2018-2019
Lagförslag 24/2018-2019 (parallelltext) Parallelltexter 2018-2019
Lagförslag 24/2018-2019 Lagförslag 2018-2019
Lagförslag 25/2018-2019 Lagförslag 2018-2019
Skriftlig fråga 3/2018-2019 Skriftlig fråga 2018-2019
Skriftlig fråga 2/2018-2019 Skriftlig fråga 2018-2019
Åva-Jurmo Bilaga 2018-2019
Kökar-Kyrkogårdsö-Husö-Föglö Bilaga 2010-2011
Kumlinge- Enklinge Bilaga 2010-2011
Lappo-Torsholma Bilaga 2010-2011
Bilaga B1 Bilaga 2010-2011
Bilaga B1a Bilaga 2010-2011
Bilaga B1b Bilaga 2010-2011
Bilaga B1c Bilaga 2010-2011
Kortruttsutredning 2011 Bilaga 2010-2011
Östra Föglö Bilaga 2010-2011
Sottunga-Seglinge Bilaga 2018-2019