Dokument

6 201 - 6 252 av totalt 6 252 dokument

Dokumentnamn Typ Lagtingsår
Budgetmotion 7/2018-2019 Budgetmotion 2018-2019
Budgetmotion 6/2018-2019 Budgetmotion 2018-2019
Budgetmotion 5/2018-2019 Budgetmotion 2018-2019
Budgetmotion 4/2018-2019 Budgetmotion 2018-2019
Budgetmotion 3/2018-2019 Budgetmotion 2018-2019
Budgetmotion 2/2018-2019 Budgetmotion 2018-2019
Budgetmotion 1/2018-2019 Budgetmotion 2018-2019
Budgetförslag 1/2018-2019 Budgetförslag 2018-2019
Lagmotion 3/2018-2019 Lagmotion 2018-2019
Lagmotion 2/2018-2019 Lagmotion 2018-2019
Meddelande 1/2018-2019 Meddelande 2018-2019
Lagmotion 1/2018-2019 Lagmotion 2018-2019
Anslutningsmotion 1/2018-2019 Anslutningsmotion 2018-2019
Lagtingets beslut 5/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 4/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 3/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 2/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Regeringens proposition 151/2018 Regeringens proposition 2018-2019
Republikens presidents framställning Regeringens proposition 2018-2019
Regeringens proposition 181/2018 Regeringens proposition 2018-2019
Republikens presidents framställning Regeringens proposition 2018-2019
Regeringens proposition 155/2018 Regeringens proposition 2018-2019
Republikens presidents framställning Regeringens proposition 2018-2019
Lagförslag 9/2018-2019 (parallelltext) Parallelltexter 2018-2019
Lagförslag 9/2018-2019 Lagförslag 2018-2019
Lagförslag 8/2018-2019 Lagförslag 2018-2019
Lagförslag 7/2018-2019 Lagförslag 2018-2019
Lagförslag 6/2018-2019 Lagförslag 2018-2019
Lagförslag 5/2018-2019 (parallelltext) Parallelltexter 2018-2019
Lagförslag 5/2018-2019 Lagförslag 2018-2019
Lagförslag 4/2018-2019 (parallelltext) Parallelltexter 2018-2019
Lagförslag 4/2018-2019 Lagförslag 2018-2019
Lagtingets beslut 1/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagtingets beslut 6/2019 Lagtingets beslut 2018-2019
Lagförslag 8/2018-2019 (parallelltext) Parallelltexter 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 11/2018-2019 Finans- och näringsutskottets betänkande 2018-2019
Lagförslag 3/2018-2019 Lagförslag 2018-2019
Lagförslag 2/2018-2019 (parallelltext) Parallelltexter 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 9/2018-2019 Lag- och kulturutskottets betänkande 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2018-2019 Finans- och näringsutskottets betänkande 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2018-2019 Finans- och näringsutskottets betänkande 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2018-2019 Lag- och kulturutskottets betänkande 2018-2019
Lagförslag 3/2018-2019 (parallelltext) Parallelltexter 2018-2019
Lagtingets beslut 74/2018 Lagtingets beslut 2018-2019
Medborgarinitiativ 1/2018-2019 Medborgarinitiativ 2018-2019
Budgetförslag 2/2018-2019 Budgetförslag 2018-2019
Landskapsregeringens svar RP 4/2018-2019 Landskapsregeringens svar 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 9/2018-2019 Finans- och näringsutskottets betänkande 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 7/2018-2019 Finans- och näringsutskottets betänkande 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 6/2018-2019 Finans- och näringsutskottets betänkande 2018-2019
Lagtingets beslut 63/2018 Lagtingets beslut 2017-2018
Lagtingets beslut 64/2018 Lagtingets beslut 2017-2018