Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Lagtingsledamoten Stephan Toivonens anhållan om temporär befrielse från uppdraget som lagtingsledamot TMK 1/2021-2022

Talman! Folk har varit motsvarande föräldralediga tidigare för kortare tider förstås. Men på grund av sjukdom, enligt den informationen jag har fått, så har det alltid gällt till mandatperiodens slut. Det kan hända att jag är felinformerad till den delen. Men just att tillfälligt stiga av och begära befrielse för uppdraget, temporär befrielse på grund...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-22

Lagtingsledamoten Stephan Toivonens anhållan om temporär befrielse från uppdraget som lagtingsledamot TMK 1/2021-2022

Talman! Visst är det så att det blir lidande. Det som är den stora skillnaden är ju i plenum och i diskussionerna, men vi vet ju att det stora arbetet görs i utskotten. Under pandemin var det många som valde att delta i plenum per distans. Det som händer är att man förlorar sin möjlighet...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-22

Lagtingsledamoten Stephan Toivonens anhållan om temporär befrielse från uppdraget som lagtingsledamot TMK 1/2021-2022

Talman! Jag vill inledningsvis säga att jag inte på något sätt uppfattar att ledamoten, som den här framställningen berör, skulle ha kommit med falsarier eller på något sätt inte vara sjuk, men jag vill ändå diskutera den här frågan på ett principiellt plan. Jag tycker att det är viktigt att vi i Ålands lagting har...

Ingrid Zetterman / Anförande / Enda behandling / 2021-11-22

Lagtingsledamoten Stephan Toivonens anhållan om temporär befrielse från uppdraget som lagtingsledamot TMK 1/2021-2022

Talman! Det kanske antingen borde vara så att man har rätt att begära befrielse både som ordinarie och framförallt som ersättare - jag tycker inte att man ska behöva tvingas in att delta och rivas upp från sitt övriga liv. Men hur som haver, antingen kanske det skulle vara en subjektiv rätt att anhålla om...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-22

Lagtingsledamoten Stephan Toivonens anhållan om temporär befrielse från uppdraget som lagtingsledamot TMK 1/2021-2022

Talman! Det var precis det jag försökte komma åt genom mitt anförande. Ska vi agera som att lagtinget som institution är en arbetsgivare med samma krav på dokumentation och samma krav på samtal tillsammans med företagshälsovård och ledamöter, vilket ger både rättigheter och skyldigheter till ledamöterna och arbetsgivaren? Eller ska man ha väldigt lösa regelverk?...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-22

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! I det regeringsprogram som ledamoten Måtar hänvisade till och som också lantrådet sade att gäller, så kan man läsa följande: "Huvudprincipen är att nya kostnader och verksamheter bör finansieras inom de givna ramarna." Uppfattar Obunden Samling att så nu har skett? För jag får bilden i den här budgeten att för varje ny del...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Vicelantrådet pratade om självstyrelsen, en viktig fråga för Ålands utveckling och vi hoppas alla på framsteg där. En annan fråga gällande självstyrelsen, som ligger på vicelantrådets bord, är möjligheten till den kommunala självstyrelsen. Med anledning av det som har sagts i salen, att nettotransfereringarna till kommunerna nu minskar med landskapsregeringens budgetförslag mellan de två...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Men om principen är att nya verksamheter ska finansieras genom ram så borde ju då landskapsregeringen, som har känt till det här ända sedan man tillträdde vid årsskiftet 2020, ha hunnit planera för att skapa budgetutrymme för till exempel kollektivtrafiken. Om det är huvudprincipen, att finansiera inom ram, så kan man ju inte nu...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag hade väntat mig lite mer av ett linjetal av den nytillträdde partiordförande, men man får gratulera ändock till det. Moderaterna pratar, genom Wille Valve här, en hel del om ekonomin, vilket väl är helt på sin plats med tanke på hur budgeten ser ut. Moderaterna säger, genom Wille Valve, att man borde få...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag ställer samma fråga nu, som jag ställde till minister Holmberg-Jansson, till den nytillträdde partiordföranden. Jag får känslan av att den moderata politiken har fått stå tillbaka. Ledamoten pratade om ganska små kostnadsökningar i ÅHS kostnadsmassa med tanke på den medicinska utvecklingen och andra naturliga kostnadsökningar till den delen. Medan personalkostnaderna på infra utvecklas...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag blir också fundersam över det som ledamoten Måtar sade om kommunerna. Det är ju precis så som ledamoten sade att i regeringsprogrammet fanns det skrivningar om kommunernas ekonomi. Vi vet att partiet som ledamot Måtar företräder tillsammans med Centern gick till val på just de här två frågorna, vilket konstaterades igår. Överföringar till...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag förstår förstås att Ålands Framtid är besvikna. Siffran 5 miljoner, som ledamoten Eriksson förde fram att landskapsandelarna nu minskar med i nettotransfereringar, är ju en oerhört stor summa. Precis som konstaterats så är det ju nu både underskott och skattehöjningar som budgeteras i kommunerna. Nå, det är en diskussion för sig, talman. Det...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag är ledsen i fall ledamoten Eriksson uppfattade det som personlig kritik gentemot honom. Det var inte alls menat. Det är förstås lantrådets och finansministerns uppgift att se till att man har majoritet bakom sitt budgetförslag. Visst, finans- och näringsutskottet kan hantera frågan, men vi vet alla hur det blir när utskotten utsätts för...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag är lite besviken. Ministern nämnde högskolan i mycket, mycket liten omfattning, trots att det är en av Ålands viktiga punkter när det gäller tillväxt. Nordisk statistik och europeisk statistik visar att är där det finns en högskola så där finns det tillväxt. Det är väldigt tråkigt att så lite utrymme gavs till den...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Nu vill jag prata utbildningspolitik, inte de övriga paketen utan den rena utbildningen. Vad får vi för output ut till det åländska samhället i kompetens och kunskap? Ministern pratade om andra saker hela tiden. Jag vill veta: Hur ser det ut med tilldelningen av resurser och hur stort intag kommer högskolan att kunna...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! I Liberalernas politik så är det viktigt att ha ordning och reda i ekonomin för att kunna prioritera välfärdens kärnområden, bland annat de områden som ministern handhar. Om man jämför budget 2021 mot budget 2022 så kan man se att social- och miljöavdelningen ökar sina budgetanslag med 300 000 och ÅHS med 1,3 miljoner,...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Det går att läsa ut från våra budgetmotioner att just det förebyggande är en prioritet för oss också. Ser man på den motion som vi har inlämnat gällande landskapets ekonomi så kan man se att mycket få ner till inga inbesparingar görs inom ministerns område. Vi har förvisso en omställning av de 800 000...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Vi emotser vicelantrådets kommande anförande. Därtill vill jag bara konstatera att precis på samma sätt som vicelantrådet argumenterade kring att det måste finnas utökning av självstyrelsen också i praktiken i den åländska självstyrelsen, så har man ju hört ledamöter i den här salen argumentera för att det måste finnas självstyrelse i praktiken också för kommunerna....

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag förstod talarordningen så att ministrarna skulle presentera sina områden och ge möjligheter till lagtingsledamöterna att ställa frågor, inte så att ministrarna kunde hålla smala anföranden och sen måste vi förhålla oss till det. Så jag tar mig friheten att ställa en fråga långt utanför anförandet som ministern höll, vilket jag tycker att är...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Fartygsavfall LF 28/2020-2021

Jag vill begära att ärendet bordläggs till nästa måndag, alltså till plenum om en vecka.

Ingrid Zetterman / Anförande / Första behandling / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag skulle vilja ställa lantrådet en direkt fråga och jag skulle gärna se att svaret kommer utan politiska så kallade floskler, utan en väldigt rak fråga. Vad är regeringen Thörnroos samlade målsättning för den här mandatperioden? Vad är det som man ska åstadkomma förutom att fortsätta med det mesta som vanligt?

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Vi har en finansminister som representerar centerpartiet, liksom också lantrådet, vicelantrådet och finansutskottets ordförande gör. Centern sitter på alla de högsta beslutande posterna i landskapets politik just nu. Under förra mandatperioden var Centern tydliga med att regeringen Sjögrens volym av pengar till kommunerna var så liten att man svalt ut kommunerna. Det är intressant...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! De rena landskapsandelarna är en miljon högre, men det finansministern glömde bort att poängtera var att man har tagit bort kompensationerna till kommunerna, vilket motsvarar 1,5 miljoner. Men mer om det om en liten stund. Talman! Bästa lagting. I en budget finns alltid en mängd positiva åtgärder, och de anställda gör ett stort, stort...

Ingrid Zetterman / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Fakta på bordet är alltid bra. Jag måste säga att jag uppskattar ändå ledamoten Pettersson. Han är alltid optimistisk och tänker alltid stort. Det är kul och utmanande men i det här fallet så tror jag också, med tanke på de pengar som ligger i blöt, att man behöver ha en dos realism. Men...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Investeringarna innehåller förstås en hel mängd olika typer av investeringar, där det finns reinvesteringar och det finns mindre investeringar. Liberalerna har sagt att vi är gärna med och lånar till projekt som vi ser att minskar på driftskostnaderna. Det betyder att man därigenom garanterar finansiering för det upptagna lånet. Vi hittar inga driftsinbesparande investeringar...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Lika mycket som finansministern säger att man lånar för investeringarna men inte för driften, så skulle jag kunna hävda motsatsen. Det är inte det som är det intressanta, utan det intressanta är att det har funnits en stor politisk konsensus i den här salen. Om man ska låna pengar till landskapets budget så ska...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Visst tycker jag att det finns spår av de diskussioner vi hade i den gruppen jag ledde. Där pratade man om grön omställning, om att få fler inflyttade och om att stärka turistnäringen. Hur mycket det beror på den gruppen eller på andra frågor det måste ledamoten ställa till de respektive ministrarna.

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag måste tacka ledamoten Mattsson för hon synliggör precis det som var min poäng. Saken har diskuterats på ett fempartimöte, inte med lagtinget. Det är två helt olika saker. Till lagtinget har ingen förankring eller information givits. Det är det som är det allvarliga för det är lagtinget man binder upp inte regeringspartierna.

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Den politiska förankringen är enbart den politiska landskapsregeringens arbete. Hade man tid med fempartimöten, förankring i lokalbefolkning och intresseorganisationer så hade man säkert också haft tid med ett samrådsmöte med finans- och näringsutskottet. Det är jag helt säker på. Om jag inte blivit felinformerad hade man senaste gången en parlamentarisk kommitté som jobbade tillsammans...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! För Liberalerna har miljö- och klimatfrågor varit högt upp på agendan långt innan Hållbart Initiativ bildades, så den passningen tror jag att minister Röblom kan hålla för sig själv. När det gäller den klimatlag som planeras ta fram bör det klareras att lagtinget vill göra stringeringar mot den gemensamma EU-klimatlag som kommer. Jag tror...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Ledamoten Pettersson är, förutom att han håller Centerns gruppordförande, finans- och näringsutskottets ordförande. Finansutskottet har lämnat några betänkanden som har fått hela lagtinget bakom sig. Däremot uppfattar vi att de saker man kom överens om just med breda parlamentariska överenskommelser inte har hållit. Därför är vi djupt besvikna. Hur ser ledamoten Pettersson på den...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Det finns mycket som står i regeringsprogrammet som hittills lyser med sin frånvaro som inte är genomfört och troligtvis inte kommer att genomföras heller, enligt majoritetsblockets egen information med hänvisning till corona. Lantrådet aviserade vid en tidpunkt att man skulle ta fram ett nytt regeringsprogram för att man de facto inte skulle genomföra det...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag lyfter gärna Föglötunneln och vi saknar satsningar för skärgården och framför allt så uppfattar vi att skärgården nu lever i limbo där ingen vet vad som kommer att hända. Det som oroar oss är att inom majoriteten har det varit många som, i den här salen, gett uttryck för att den här investeringen...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Liberalerna erbjöd sig när coronapandemin slog till att ingå i en sådan grupp. Min personliga uppfattning var att när coronan slog till så skulle man ha bytt regeringen till en samlingsregering. Det tror jag hade varit klokt och gått för Åland. När det gäller den här typen av parlamentariska kommittéer, i det här skedet...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Ifall man vill vara på det sättet är fiskodlingarna en miljöfråga före en klimatfråga, och till den delen tycker vi att landskapsregering bör kunna vara med och stärka den näringen genom en grön omställning. Det vet alla att behöver göras och där behöver det komma klara besked. Det skulle vara lämpligt att innan miljö-...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag har själv lämnat in budgetmotioner i den riktningen där jag sagt att man borde lagstifta om att det skulle vara ett krav på landskapsregeringen att leverera plan- och överskottsmål och liknande så inte mig emot. Men finans- och näringsutskottet var ändå ganska tydliga. Man sa att man inte skulle gå vidare med Prästösundsbron...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag skulle vilja höra resonemang från Moderaternas gruppordförande kring två saker. Det ena gäller det här med att årsbidraget ska täcka avskrivningar som också ledamoten var inne på. När ser ledamoten Silander att man kan vara där? Kan man säga att om tre år? Om fem år? Eller ska det ta 20 år innan...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Till det sista så kan jag konstatera att driftsprivatiseringar i sig är inte ett självändamål för Liberalerna utan det är konkurrensutsättningar som behöver göras ifall att totalen blir dyrare, då ska man ju inte göra det, utan man ska förstås konkurrensutsätta och där man har ekonomiska vinster av det och det blir bättre ska man...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Men bästa finansminister, under den här perioden har också socialvårdslagspaketet och grundskolelagspaketet tillkommit, två stycken kostnadsdrivande förslag - som jag är den första att erkänna att är kostnadsdrivande - men ändå är goda prioriteringar. Trots det har andelarna till kommunerna inte ökat. Nu ser vi ett 2022 där kommunerna budgeterar mycket stora underskott till vissa...

Ingrid Zetterman / Replik / Remissdebatt / 2021-11-15

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Talman! Ledamoten Eriksson pratade om breda politiska majoriteter när det gäller skärgårdstrafiken och de större infrastruktursatsningar som där behövs. Denna landskapsregering jobbar nu med tunnel och Prästösundsbro vad man kan utläsa från det budgetförslag som vi nästan parallellt behandlar. Är det någonting som ledamoten Eriksson uppfattar att det finns en bred majoritet för ens inom...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Talman! Jag uppskattar ledamoten Erikssons uppriktighet. Jag tycker att det är bra att någon ur majoriteten vågar ta bladet från munnen och konstatera att kejsaren är naken.

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Talman! På hösten 2018 började Åland nås av information om hur tullproblematiken och skattegränsproblematiken skulle kunna se ut. Den sittande ansvariga ministern vidtog möten tillsammans med tullen, precis som anfördes och hade förstås också täta kontakter med då sittande finansminister överlag. Man kunde då 2019 konstatera att man hade på sig till årsskiftet 2020-2021, vilket...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Talman! Det är resultaten som räknas brukar man i politiken säga och så också i det här fallet. Nog måste ju finansministern kunna rannsaka den här landskapsregeringens period och konstatera att för lite gjordes efter valet 2019 fram till den här hösten. Finansministern har ju själv sagt i media att man väntade på att få...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack för det talman! Jag tror att många i dagsläget, så här ganska många år efter EU-inträdet, tror att det är "likamedstecken" mellan att vara medlem av EU och att ha skattegränsen på det sätt vi har idag. Jag tror att det är viktigt att alla är medvetna om att ett sådant förfarande skulle det...

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Talman! Visst är det härligt efter en hel dags debatter, som stundvis varit hårda, att det avslutas med att en minister och en oppositionspartist är överens.

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Talman! När det gäller skattegränsen så har vi diskuterat den en hel del på den senaste tiden och det är ju inte så konstigt med tanke på de olägenheter som nu drabbar företagarna. Skattegränsen har varit problematisk ända sedan den kom till. Jag skulle vilja ge ett medskick till landskapsregeringen. Vi försöker lösa ett problem...

Ingrid Zetterman / Anförande / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Talman! Tvärsom, anser jag. Ledamoten Eriksson, tillsammans med talmannen, utgör självstyrelsepolitiska nämndens presidium och borde ha ett tätt samarbete tillsammans med landskapsregeringen om hur nämnden ser på självstyrelseutvecklingen och andra frågor som berör självstyrelsens kärna. Jag tycker nog att frågan landade hos rätt person, men jag hör att ledamoten Eriksson ogärna vill svara på frågan...

Ingrid Zetterman / Replik / Enda behandling / 2021-10-04

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Talman! Det är bra nu om tjänstemännen upprättar diskussioner tillsammans med motsvarande tjänstemän i riket. Men hur ser de politiska kontakterna ut? Vilka ministrar har landskapsregeringen direktkontakt med i den här frågan?

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-10-04

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Talman! Jag tycker ändå att det var ett ganska otydligt svar på finansministerns sida. Man borde vid det här läget kunna redogöra för när kommande möten med ansvariga ministrar ska hållas. Den ambitionsnivån måste landskapsregeringen ha och de mötena måste landslagsledningen få till.

Ingrid Zetterman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-10-04

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Talman! Som kan konstateras så kommer det här betänkandet ganska sent och det är svårt att ta tankarna till godo inför budget 2022. Men jag tycker att vi hade otroligt fina diskussioner i självstyrelsepolitiska nämnden, särskilt gällande innovationsbitarna. Jag hoppas att budskapet på andra sätt har förts fram. Samtidigt hoppas jag också, att den...

Ingrid Zetterman / Anförande / Enda behandling / 2021-10-04