Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack Måtar pratade om regeringsprogrammet som han ser som ett avtal som ska hållas, det är bra och det är tydligt sagt. Ledamot Måtar är känd för att vara tydlig. I regeringsprogrammet på sidan 7 så finns det en skrivning "landskapsregeringen har beredskap att pröva entreprenörers utmanarrätter av offentlig verksamhet". Det här hittade...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Utskottet kan säkert titta närmare på den saken. En annan detalj från regeringsprogrammet är klimatlagen för landskapet Åland som också var föremål här för en replikväxling. Är det så att Obunden Samling stöder regeringens syn på att vi behöver en egen klimatlag som ska vara strängare än omgivande regioners? Eller finns det någon...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Lika som mina kollegor Zetterman och Holmberg så tycker jag också att ministern pratade lite för lite om högskolan. Jag kommer också till den. Masters utbildningar har länge varit på gång inom högskolan. Jag tror att vi läste det i förra budgeten och kanske budgeten före det också. Vi från Liberalerna har också på...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack för svaret. Kan ministern då säga när vi får den här lagändringen till lagtinget? Kan han säga någonting om det så det är jättebra. Sen sade ministern också att utbildningsbehovet ska styra vilka utbildningar vi satsar på och inte satsar på inom högskolan. Det kan säkert alla hålla med. Jag har märkt...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack minister Holmberg Jansson. Först de äldre, ministern nämnde finans- och näringsutskottets betänkande som var väldigt tydligt för ett år sedan, att landskapsregeringen verkligen behöver ta taktpinnen i äldreomsorgsfrågan. Man kommer med förslaget att ta fram ett program som vi absolut inte är emot på något vis, men jag ser det som ett...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack till minister Hambrudd för att hon lyfte den här jämställdhetsfrågan, jämställdhetsarbetet och speciellt den frågan om unga, ofta tjejers, men också killars utsatthet för sexuellt våld. Vi har en alldeles för stor andel av ungdomar som tyvärr är utsatta. För ungefär ett år sedan slog någon barnmorska från Stockholmsregionen larm om hur...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Jag är helt enig i det. En del kvinnor lever tyvärr i en ständig pandemi. Angående jämställdhetsarbetet så står det lite skrivningar i budgeten om förändringar i vallagen. Men det kanske är vicelantrådet Jansson som svarar på de frågorna om han vill. Han var inte så villig att svara på frågor som han inte...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Valve. En liten men väldigt viktig sak som jag saknade från Valves anförande är något som finns i regeringsprogrammet. Det handlar om eftervården efter förlossningar - där finns några skrivningar om kartläggningar och samarbeten med den privata sektorn - men det lyser med sin frånvaro i den här budgeten. Jag förstår...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Jag hade förväntat mig flera åtgärder i den här budgeten i den riktningen. Men nu till de yngre som diskuterades i ett replikskifte här. Ministern själv, tror jag, nämnde Islandsmodellen och att göra om den till en Ålandsmodell. Just den idén tycker jag att är jättebra. Just sådana här program som skrivs så där...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Valve för det förtydligandet. Det är ju inte förvånande att en sådan sak saknas för en så viktig sak för kvinnor, eftervården av kvinnor efter förlossningar saknas från en budget på 94 miljoner. Men kanske det är något spår av moderat politik, jag vet inte? Sedan nämnde Valve seniormottagningen. Om jag...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Fartygsavfall LF 28/2020-2021

Talman! Det var den 11 juni som lagtinget begärde social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget om fartygsavfall. Den här nya lagen genomför EU:s nya fartygsavfallsdirektiv och samtidigt upphävs landskapslagen om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester, som har varit lite otydlig. Det här nya fartygsavfallsdirektivet harmoniserar också EU-lagstiftningen med IMO:s MARPOL konvention....

Pernilla Söderlund / Anförande / Första behandling / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Då hoppar vi över till skärgården som lantrådet också pratade om i sitt anförande. Lantrådet pratar ofta om tryggheten i skärgården att det är viktigt för alla att kunna vara trygga där. Det syftar kanske mycket på hälsovårdarberedskapen där. I regeringsprogrammet så kan man ju läsa att landskapsregering tänker lösa den här mångåriga...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack talman! Lantrådet sa ungefär så här "att vi behöver ha lösningar som är anpassade för det åländska samhället" och jag kan inte annat än hålla med och tänker då speciellt på äldreomsorgen. Lantrådet var inne på det här med vilken service kommunerna ska erbjuda och inte erbjuda i ett tidigare replikskifte. Jag tänker...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack talman! Och tack till minister Höglund. Tjänstemannalagen och tjänstemannalagens uppdatering och förnyande ligger antagligen på ministerns bord. Behovet av en ny tjänstemannalag har diskuterats länge, det finns skrivningar om det i den här budgeten. Jag tror det fanns i förra och kanske den före det och kanske skrivningar i regeringsprogrammet också. När ser ministern...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack talman! Vi hoppar vidare till servicen till kommuninvånarna, som diskuterats ganska mycket under olika replikskiften, vad kommunerna kan och får bestämma själv om vilken service de erbjuder. För som det är nu är det många kommuner som slutar erbjuda institutionsvård till sina äldre klienter. Äldre är det oftast men inte alltid. Jag tycker...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-11-15

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg för ett bra anförande. I början så nämnde ledamoten utskottens proaktiva arbete i olika ärenden som kan tänkas vara svåra. Jag tänkte bara nämna, trots att det nästan är lite utanför ärendet, att i morgon kommer social- och miljöutskottet att förhöra oss om vad som är på gång, aktuellt och...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Individuella vattenmätare i hyreshus LF 23/2020-2021

Talman! Landskapsregeringen lagförslag nr 23, Individuella vattenmätare i hyreshus, baserar sig på ett EU-direktiv. Lagens syfte är att göra hyresgästerna uppmärksamma på den faktiska vattenförbrukningen och därigenom ge dem möjlighet att påverka sin boendekostnad. Social- och miljöutskottet ser positivt på den här förändringen efter att vi har satt oss in i frågan. Det här ger...

Pernilla Söderlund / Anförande / Första behandling / 2021-09-27

Individuella vattenmätare i hyreshus LF 23/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Eckerman för anförandet. När man letar paragrafer så här hastigt i en lag så är det lite svårt att hitta dem. Men det står; "hyresvärden får inte ta ut någon separat avgift av hyresgästen för lämnande av information". Så till den delen så borde den här lagen vara säker, så att...

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2021-09-27

Individuella vattenmätare i hyreshus LF 23/2020-2021

Tack, talman! Vi kan ju också betona att det här är ett kommande lagförslag som sedan gäller kommande byggnader. Det är klart att det blir en högre kostnad att installera vattenmätarna på det här viset som krävs i den här lagen. Det är klart att någon betalar det i slutändan, absolut.

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2021-09-27

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 6/2020-2021

Talman! Jag hade egentligen tänkt att minister Wikström och jag skulle diskutera tunnelkommitténs sammansättning. Men minister Hambrudd, med ansvar för jämställdhetsfrågorna, kan säkert kanske vara bättre lämpad att svara på det här. Landskapsregeringen har ett stort ansvar för att följa lagar samt att se till att jämställdhetslagen följs. Det är inte första gången det...

Pernilla Söderlund / Fråga / Föredras / 2021-09-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 6/2020-2021

Tack, talman! Nästan skjuter ingen hare. Syftet med jämställdhetslagen är att förhindra diskriminering av kvinnor. Lagen är tydlig; och där sägs: "Sammansättningen av kommittéer och andra motsvarande organ inom den offentliga förvaltningen, ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera. Myndigheter och alla de parter som ombeds utse kandidater ska föreslå...

Pernilla Söderlund / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-09-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 6/2020-2021

Tack, talman! Jag tror att det blir svårt att hänvisa till särskilda skäl här. Det finns ju faktiskt kvinnor i politiken. Om jag minns rätt så har ombudsmannamyndigheten varit tvungen att påminna landskapsregeringen om denna kvotbestämmelse vid två tidigare tillfällen, i december 2017 och i september 2020. Vi får hoppas att det var sista...

Pernilla Söderlund / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-09-22

Republikens presidents framställning om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Japan om social trygghet RP 3/2020-2021

Talman! Social- och miljöutskottet har behandlat överenskommelsen om social trygghet med Japan. Det är en liknande överenskommelse som Finland och Åland har med andra länder som Korea, Australien, USA, Kanada, Indien och Kina. För närvarande betalar landskapsregeringen inte ut någon arbetspension åt någon som är bosatt i Japan, men i fall att så skulle ske så...

Pernilla Söderlund / Anförande / Första behandling / 2021-09-15

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Mattsson för ett bra anförande. Ledamot Matsson var inne på kommunerna i sitt anförande och att man kanske skulle låta kommunerna bestämma själva när det gäller när, på vilka områden och vilka tider som det skulle få skjutas raketer och fyrverkerier. Är det här någonting som Centern och Liz tycker att...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-06-16

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, talman! Ja, det är ju ingen tvekan om att djuren far illa av fyrverkerierna, så är det ju. Formalia är ju så att vi i utskottet ska titta på klämmen. I klämmen står det om försäljningen; försäljningstiden och till vem som de här raketerna får säljas. Är det någonting som ledamot Mattsson tycker...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-06-16

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Eckerman. Jag instämmer att det här är en väldigt komplex och mångfacetterad fråga med många olika infallsvinklar. Absolut, vi i social- och miljöutskottet ska ge det här en ordentlig och rättvis behandling. Frågan är omfattande. Jag tar också till mig förslaget om att höra de andra utskotten. Jag ska ta frågan vidare...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-06-16

Teknisk ändring i blankettlagen om privat social service LF 25/2020-2021

Talman! Det var avsaknaden av en tabell som föranledde lagtinget att den 2 juni begära social- och miljöutskottets yttrande över lagförslag nr 25/ 2020-2021 21 som heter "Tekniska ändring i blankettlagen om privat socialservice". Ett tekniskt misstag vid uppdateringen av socialvårdslagarna gjorde att en tabell föll bort. Utskottets förslag blir därför att lagförslaget antas utan...

Pernilla Söderlund / Anförande / Första behandling / 2021-06-11

Fartygsavfall LF 28/2020-2021

Tack, talman! Tack minister Röblom för en bra presentation. Vi får förstås höra ministern mera utförligt i utskottet i den fortsatta behandlingen. Jag har ändå en fråga om ministerns uppfattning om förslagets kostnader. Det står här att det kan komma att generera ytterligare kostnader för drift och eventuella investeringar. Vilka slags investeringar är det frågan...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-06-11

Fartygsavfall LF 28/2020-2021

Tack, talman! Ett förtydligande till; jag hade den uppfattningen när jag läste lagförslaget att de här kostnaderna för avfallshanteringen kommer på den kommun där hamnen hamnen ligger. Ministern pratade om avgifter och att uppbära avgifter. Men hur kommer det att göras? På vem faller det?

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-06-11

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg för ett mycket tydligt anförande. Jag tänker lyfta äldreomsorgen. Nu var det inte min motion, men det var en liberal motion. Jag skrev också en motion till årsbudgeten om äldreomsorgen. Då tyckte jag att finans- och näringsutskottet var ganska tydlig i sitt betänkande att någonting behöver hända. Jag kommer inte...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg för det förtydligandet. Just med institutionsvården så där bedrivs mycket sjukvård. Jag tror att jag vågar påstå att man säkert i alla kommuner har svårt att hitta kompetens och rätt personalgrupper för att utföra det här. Därför tycker jag också att det skulle vara en intressant idé att institutionsvården skulle...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2021-06-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2020-2021

Talman! Häromveckan presenterades ”Utsatthetens bredd och djup” som är en fördjupad analys från resultatet av hälsa i skolan enkäten som gjordes med anledning av att Åland sticker ut, på ett negativt sätt, i de nationella resultaten speciellt angående områdena utsatthet för sexuellt våld samt psykiskt våld av föräldrar men även psykisk ohälsa. Vad är ministerns...

Pernilla Söderlund / Fråga / Föredras / 2021-06-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2020-2021

Tack, talman! För vissa barn och ungar finns det inga trygga platser och onödigt många vittnar om utsatthet på flera arenor i samhället, även i familjen där de borde vara som tryggast. Många lider på olika sätt och rädslan leder ofta till symptom på måttlig till svår ångest. Vi behöver minska de konsekvenser av...

Pernilla Söderlund / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-06-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2020-2021

Tack, talman! En del grupper är mera utsatta än andra för sexuellt våld och även på flera olika arenor. Trots att säkert ingen vill inse det så förekommer det också här på Åland, att främst flickor utsätts för övergrepp såsom påtryckning eller tvång till samlag, eller erbjuds ersättning mot sex och de flesta utsätts av...

Pernilla Söderlund / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-06-02

Pandemins effekter på jämställdhetsområdet SF 5/2020-2021

Talman! På grund av pandemin tar jämställdhetsfrågorna flera steg tillbaka. Brottsofferjouren vittnar om en ökad belastning, speciellt av unga som är utsatta för sexualbrott. Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: På vilket sätt kommer landskapsregeringen att hantera pandemins effekter på jämställdhetsområdet, speciellt för våldsutsatta...

Pernilla Söderlund / Fråga / Föredras / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack för svaret ministern. En motfråga blir då: Hur länge ska vi vänta på att det här kommer in i praktiken sedan? Det är bra att utbildningen är under uppstart eller vad man ska säga. Precis som ministern sade så är det ju inte bara den här yrkesgruppen med den här specialistutbildning, utan det finns...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack ministern. Först vårdyrkesgrupperna och alla dem, jag kan jag tillägga där att jag tror alla yrkesgrupper vill ha en möjlighet att kunna avancera i kompetens, utbildning och vidareutveckla sig. Det är ju inte bara sjukskötarna. En enkel googling ledde mig Finlex och i Finland har man alltså lagstiftning om att man...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! I dessa tider är det extra viktigt att veta vad man lägger budgetmedel på, och vad man väljer att inte satsa på. Jag försöker få in en gnutta hälsoekonomi i budgeten med mina tre budgetmotioner. För att möta framtidens behov och för att minska kostnadsutvecklingen på ÅHS har jag skrivit en åtgärdsmotion om...

Pernilla Söderlund / Anförande / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack minister Höglund för frågan. Den viktigaste anledningen är väl kanske valfriheten, men det som det ger är ju ett ökat företagande. Den här valfriheten ger ju då möjlighet att köpa av en privat producent istället, och den möjligheten finns ju nu om systemet skulle införas. Men om jag har förstått rätt så...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Det är ju så fortfarande att det här är ju någonting som ska beviljas en klient. Det är inte någonting som alla får utan det beviljas enligt prövning. Utskottet får absolut titta närmare på den här frågan. Det finns bra erfarenhet från fastlandet och säkert mycket uträkningar också, jag har inte fördjupa mig...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Pandemins effekter på jämställdhetsområdet SF 5/2020-2021

Tack, talman! Jag tycker precis som minister Hambrudd att vi behöver ha en öppenhet och prata om det här problemet. Alltför många lider i det tysta och är rädda att det blir värre om man pratar om det. Kanske det blir bättre för någon att vi står här och pratar om den här våldspandemin idag...

Pernilla Söderlund / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-05-12

Pandemins effekter på jämställdhetsområdet SF 5/2020-2021

Tack, talman! Förändringar går ju aldrig snabbt, men världen blir ju lite bättre för kvinnor och barn att leva i hela tiden, men det finns ju fortfarande mycket kvar att göra. Jag tänkte också passa på att lyfta barnen här också. Studier visar ju redan att barn har farit och far illa av pandemin. Skolstängningar gör...

Pernilla Söderlund / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Valve för ett initierat anförande. Jag tappade lite bort mig där i ensilagediskussionen, men jag tänker replikera på någonting som ledamot Valve sade där i början. Han sade ungefär att hälso- och sjukvården har en och samma organisation. Jag vill lite korrigera ledamot Valve. Vi har ju också kommunernas institutioner som...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack minister Röblom. Ministern pratade om högskolan och det kommande blivande utvecklingscentret där och dess visioner inom utveckling och innovationer och forskning och kopplar sitt anförande mycket till teknik- och miljöområdet. Men hur ser planerna ut för utvecklingen av den sociala hållbarheten? Finns det utrymme för detta i det här utvecklingscentret? Hur är utvecklingscentrets...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack för det förtydligandet. Det känns som att mycket är "on hold" tills vi har det nya vårdinformationssystemet på plats. Där kanske det skulle finnas möjlighet - efter sotereformen och om den ros i hamn - att eventuellt sälja svenskspråkiga digitala hälso- och sjukvårdstjänster. Men allt väntar ju på vårdinformationssystemet. Ledamot Valve nämnde också...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack ministern för det svaret. Men han verkar hemskt säker på att det kommer att komma projekt inom just teknik- och miljöområdena. Men den här sociala hållbarheten ska då lite behovsprövas eller ses på om det faktiskt behövs. Vi är ju säkert helt överens om att här finns stora utmaningar inom det här...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Mattsson. Det var intressant att höra. Ledamot Mattsson berättade om det här fenomenet som man ju kan visa statistiskt; dit kvinnorna flyttar dit flyttar sedan också männen. Det kan man ju också vända på; bygder som avfolkas, där är det kvinnorna som flyttar bort först. Kan man hålla kvinnorna kvar så...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Lantrådets upplysning LU 1/2020-2021

Tack, talman! Jag hade också tänkt fråga om de här hälsopassen eller vaccinpassen som ledamot Gunell redan frågade. Lantrådet redogjorde för de här två olika vägvalen, två olika spår, hur man går vidare och att det är öppet ännu. Vilket spår som än väljs, hur går det här ihop med med ÅHS:s egna vaccinationsregister som...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2021-05-05

Lantrådets upplysning LU 1/2020-2021

Tack talman! En till fråga som kanske är lite för detaljerad, men jag testar nu ändå när jag har en andra replik här. Om man som ålänning behöver ett intyg över att man har fått vaccination, vänder man sig till ÅHS och får ett vaccinationsintyg om man behöver det något vid något tillfälle?

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2021-05-05

Ändring av miljökonsekvensbedömningar LF 19/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Eriksson för möjligheten att fortsätta. Det är ju så att lagstiftningen är ett slags paraplylagstiftning och sedan har vi förordningar som vidare tydliggör vad som gäller och inte gäller. Men om jag förstår rätt från våra höranden så finns det också andra styrdokument som man till exempel använder sig av på...

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2021-05-05