Sagt i salen

51 - 100 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack, talman! Jag vill passa på att tacka ledamoten Holmberg och resten av dem i utskottet som gjorde en bra behandling av oljepannstödet. Jag kan ju fortfarande faktiskt inte begripa det här stödet. Det är alltså så att människor som jobbar hårt hela dagarna och kanske sitter i en lägenhet ska vara med och finansiera...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2023-05-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack, talman! Det där med inkomstbeprövat, det är ju inte direkt hugget i sten att det skulle vara positivt. Har du råd att göra den här investeringen själv så får du göra det. Men om du inte har råd, då kommer vi från samhället in och hjälper dig med denna investering. Det är inte heller...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2023-05-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack, talman! Nu tror jag inte att vi kanske är mil ifrån varandra när det gäller klimattänket heller. Det är inte så att jag tror att fossila bränslen är hälsokost, det är ju inte det. Jag vet att det är bra att bli av med oljepannor, men det löser sig själv. Vidare så måste jag...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2023-05-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Talman! Lagting, åhörare, jag ska fatta mig kort. Jag vill lyfta det här pannstödet igen, inte helt otippat. I det ursprungliga förslaget från landskapsregeringen, som man får utgå ifrån att Centern har haft en stor del i, så är ju alltså stödet inte inkomstbaserat. I reservationen som Centerns två ledamöter nu har skrivit under så...

Stellan Egeland / Anförande / Enda behandling / 2023-05-29

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack talman! Liberalismen går ut på att individen ska få bestämma så mycket som möjligt själv och att staten ska lägga sig i så lite som möjligt. Hur kommer det sig då att ledamot Zetterman tycker att individen klarar inte ens av att ta hand om sina egna sopor utan det måste kommunen göra åt...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-05-24

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Jag ser inte på vilket sätt jag skulle kasta mindre sopor om jag fick kasta de själv om jag åker förbi Svinryggen än om det kommer en av Mise upphandlade entreprenör och hämtar dom hemma hos mig. Jag kommer fortfarande producera samma mängd sopor. Så jag tror inte att folk kommer att gräva ner sina...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-05-24

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Tack, talman! Ledamot Röblom nämner att de höga elpriserna grundar sig i Rysslands invasion i Ukraina. Det stämmer ju inte. Vi som har följt elprisutvecklingen har sett att den gick spikrakt uppåt redan innan kriget i Ukraina, och anledningen till det är ju den gröna omställningen som ledamoten ofta vurmar för.

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2023-05-22

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Tack, talman! Säg mig ledamot Röblom, hur kommer det sig att vi har stora fossila beroenden? Det kommer sig av att man stängde ner kärnkraften och ersatte den med förnyelsebart, förnyelsebara energikällor som inte är planerbara. Ända sedan man gjorde det så har ju den fossila elproduktionen ökat jättemycket. Så självklart så har det med...

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2023-05-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2022-2023

Tack talman! Minister Holmberg-Jansson gav tidigare under året en förening som sökt PAF-medel avslag med motiveringen "Föreningen driver en verksamhet som inte är förenlig med landskapsregeringens jämställdhetspolicy, Istanbul konventionen eller FN:s deklaration om mänskliga rättigheter". På vilket sätt man inte gjorde det motiverade man inte och jag har i efterhand försökt få det svaret av...

Stellan Egeland / Fråga / Föredras / 2023-05-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2022-2023

Tack, talman! Nu var det ju inte själva rättsprocessen som jag frågade om, utan det var just meningen att landskapsregeringen påstår sig ha förbundit sig att arbeta mot sådana här åsikter som föreningen representerar. Frågan är alltså om landskapsregeringen anser att det är rimligt i ett demokratiskt samhälle att en regering ska gå in och arbeta...

Stellan Egeland / Tilläggsfråga / Föredras / 2023-05-22

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Påvals. Även om man då lägger över ansvaret på lagtinget så vad ska lagtinget komma fram till? Varför är det lagtingets roll? Jag kan inte se det och jag kan heller inte se var den kompetensen skulle finnas att besvara de här frågorna.

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2023-05-03

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Lagting, åhörare. Vi från Obunden Samling står inte bakom idén om att det här ska utskottsbehandlas. Vi tycker att det är märkligt att man först röstar ner klämman och sen vill man ha en utskottsbehandling. Varför vill man ta bort makten från en landskapsregering när man har egen majoritet? Det känns väldigt konstigt. Dessutom...

Stellan Egeland / Anförande / Enda behandling / 2023-05-03

Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet MOT 4/2020-2021

Tack, talman! Jag ser faktiskt ganska allvarligt på situationen gällande strömmingen i Östersjön. Men jag har lite svårt att se vad problemet egentligen är med finansutskottets betänkande. Jag tycker inte att de signalerar att de inte tar det på allvar. Jag skulle gärna stöda förslaget, men tyvärr så är det ganska fullt med påståenden som...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2023-05-03

Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet MOT 4/2020-2021

Tack, talman! Jo, jag vet att vi har haft tillfälle att påpeka det här tidigare, men problemet kvarstår. Jag måste ju fatta beslut om jag tror på de här forskarrapporterna eller tror jag på de här forskarrapporterna? Jag har inte den kompetensen att fatta det beslutet. Jag har bara kompetensen att se att vi har...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2023-05-03

Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet MOT 4/2020-2021

Tack, talman! Jag ber att få understöda ledamot Måtars förslag till återremiss.

Stellan Egeland / Anförande / Enda behandling / 2023-05-03

Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet MOT 4/2020-2021

Tack, talman! Det är absolut inte min avsikt att frågan ska begravas.

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2023-05-03

Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet MOT 4/2020-2021

Tack, talman! Jag håller absolut inte med ledamot Påvals. I det utskott som vi sitter i så tycker jag att vi har varit väldigt bra på att behandla motioner. Har vi inte det? Inte har vi begravt dem.

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2023-05-03

Ålands Radio och Tvs finansiering MOT 5/2022-2023

Tack, talman! Gunell och hennes partikamrater brukar vara pigga på att klistra epitet på undertecknad så att jag håller mig borta från mina åsikter om skattefinansierad media för tillfället och siktar in mig på TV4 istället. Om man tycker att public service är underfinansierat, borde man inte överväga att ta bort TV4 då? TV4 kan...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-05-03

Ålands Radio och Tvs finansiering MOT 5/2022-2023

Tack, talman! Wienerbröd är också uppskattat bland ålänningarna, men de borde inte vara skattefinansierade ändå. Jag ser faktiskt inte kopplingen till att TV4 skulle vara gratis bara för att det är uppskattat. Det har ju faktiskt ingenting med public service att göra.

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-05-03

Ålands Radio och Tvs finansiering MOT 5/2022-2023

Tack, talman! Jag måste fråga vicelantrådet, jag är lite förvånad över den här inställningen till TV4 som faktiskt är en kommersiell TV-kanal från Sverige och som inte har någonting med public service att göra. För public service kan man ju ändå motivera med att de på något sätt skulle vara oberoende eftersom de inte är...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-05-03

Dricksvattenkvalitet LF 19/2022-2023

Tack, talman! Tolkar jag ledamoten rätt när jag konstaterar att inte heller Hållbart Initiativ har kastat in handduken för våra vattentäkter och i stället vill gå raka spåret och satsa på avsaltning?

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2023-04-26

Dricksvattenkvalitet LF 19/2022-2023

Tack, talman! Ja, men där är jag helt enig med Hållbart Initiativs analys, det är absolut så vi måste gå vidare. Sedan kan jag konstatera att det verkar sticka lite i ögonen på ledamot Holmström att landskapsregeringen nu, med minister Wikström i spetsen, satsar på vattnet och vattenkvalitet, något som inte skedde när Hållbart Initiativ...

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2023-04-26

Dricksvattenkvalitet LF 19/2022-2023

Tack, talman! Jag upprepar den fråga som jag ansåg är viktigast. Det är Holmbergs påstående om att vattentäkterna inte går att rädda. Är det alltså de vattentäkterna som är i bruk i dag som inte går att rädda? Är det detta som står i dagens tidning? Är det detta som Holmberg påstår och syftar till?...

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2023-04-26

Dricksvattenkvalitet LF 19/2022-2023

Tack, talman! Nya arbetsgrupper är ju alltid roligt, det vill man ju ha några fler av. Jag funderar, VA-samarbetet som man har idag, kan man inte lösa de här frågorna när man ändå har ett VA-samarbete?

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2023-04-26

Dricksvattenkvalitet LF 19/2022-2023

Tack för svaret ledamot Holmström. Jag är inte säker på om ledamoten missförstod mig. Klämförslaget går inte alls ut på att utöka VA-samarbetet. Klämförslaget går ju ut på ytterligare en samordningsgrupp. Då undrar jag, är det verkligen nödvändigt?

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2023-04-26

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2023 BF 5/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Juslin för ett intressant anförande. Det är naturligtvis intressant att höra hur politiska beslut påverkar utbildning och vad som händer därefter i form av kompetens och så vidare. Ledamoten nämnde de låga prestationerna i till exempel matematik inom grundskolan. Har han någon teori om vad det kan bero på? Han nämnde...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-04-26

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2023 BF 5/2022-2023

Tack, talman! Kan det inte var så att man har väl övergett kunskapsskolan till viss del? Kan inte det ha en påverkan?

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-04-26

Dricksvattenkvalitet LF 19/2022-2023

Tack, talman! Jo, jag sitter ju som ledamot i utskottet och jag måste säga att diskussionerna där var kanske lite mera balanserade än Holmbergs anförande här. Gällande det som minister Wikström sade så vill jag minnas att han inte sade att naturen kommer att läka sig själv, utan han sade väl att vi måste ta...

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Jag minns att ledamoten Påvals tillsammans med ledamoten Holmström gick till media i början av mandatperioden och grät ut över vilken tråkig stämning det var här i salen. Jag brukar tänka på det när de här två ledamöterna sitter och gapar fast de inte har taltur. Hur det kommer sig att det bara...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Jag har svårt att se vad som skulle vara dubbelt i det här. Upplägget var, som sagt, att de privata skulle ta risken och landskapet skulle betala mindre än vad man gör idag. Vem kan säga nej till det? Kommer det privata idag och säger samma sak och gör det, så är jag...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Jag ska ställa en liknande fråga till Centern som min tjatiga vän Marcus Måtar ställde till Liberalerna. Har Centern något tak för vad skärgårdstrafiken får kosta? Eller får den kosta så mycket som den måste kosta bara för att upprätthålla den standard och den service som man anser att den måste hålla? Eller...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Anser ledamoten att det finns en möjlighet att efterfrågan på skärgårdstrafik och utflyttning till skärgården kommer att öka eller känns det orimligt? Känns det som att befolkningen i skärgården kommer att öka?

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2023-04-24

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack, talman! Det är intressant att ledamot Påvals tar upp just det här med vattenmätare. Vi har ju pratat om det i utskottet och det är ju faktiskt lite konstigt att vi har ett så pass högt svinn ändå. Och så tillåter vi oplomberade vattenmätare. Man kan ju när som helst plocka bort sin vattenmätare....

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-04-21

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack, herr talman! Ja, det är precis som ledamoten sade, i Sverige till exempel så är det ju mycket hårdare kontroll, mätarna är plomberade och en vanlig rörmokare som undertecknad får inte gå och mickla med den utan det är vattenverket som gör det. Nämnas bör även att det här är ju inte Ålands Vattens...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-04-21

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Talman, lagting, åhörare! Jag tänkte inte helt otippat tala lite om det så kallade pannbidraget. Ledamot Mansén uttryckte tidigare i debatten förvåning över vårat motstånd till detta förslag, då minister Wikström visat sig vara positivt inställd till detsamma. Vi svarade skriftligen finansministern att pannbidraget absolut skulle strykas. Våran inställning till detta kan omöjligen förvåna någon, men...

Stellan Egeland / Anförande / Remissdebatt / 2023-04-21

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack talman! Ja, jag håller naturligtvis med om det som ledamoten nämner här om stödet till att byta ut oljepannor och de här orättvisorna som man belyser. Det är ju bara ett av alla de problem som man får när man hittar på en massa bidrag som egentligen inte behövs. Bidragen ska hållas till ett...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-04-21

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack, talman! Jag ska förtydliga vad jag menade med att det kan faktiskt röra sig om att det börjar likna ett företagsstöd och det är ju att om den här marknaden blir överhettad, som till exempel med solpaneler eller den här, så är det ju lätt att man kanske räknar lite i överkant som företagare...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-04-21

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack talman! Jag kan inte säga annat än att jag ställer mitt hopp till utskottet.

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-21

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Jag håller helt med. Jag har inga solpaneler på mitt hus, det hade jag gärna haft. Jag har haft ett bra garagetak att sätta solpaneler på. Men jag skulle aldrig kunna söka det stödet och ni kommer aldrig se mig söka det stödet även om jag installerar paneler, eftersom jag...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-21

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack talman! Är helt enig igen. Och det är ju naturligtvis så att jag är naturligtvis för att man ska byta ut alla oljepannor, det är en styggelse. Det finns ingen anledning att värma hus med olja. Oljan kan behövas, till fartyg, till flygplan, till fortskaffningsmedel helt enkelt. Men hus går att värma mycket effektivare...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-21

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack talman! Det råder ingen tvivel om att värmepumpar är ett mycket effektivt sätt att värma hus på. De är också ett mycket effektivt sätt att minska utsläpp. Det är därför de är så populära. Det är marknaden som har sett till det, inga politiker som har skapat det här. Det är marknaden som har...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-21

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack, talman! Att jag och ledamot Holmström har olika syn på hur bidragssystem ska fungera, det borde ju rimligtvis inte förvåna någon.

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-21

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack, talman! Det är ju när vi talar ekonomi som de få tillfällena dyker upp när jag och ledamot Zetterman är överens. Naturligtvis har hon helt rätt i sitt påstående att det är ointressant hur mycket pengar man lägger. Eller det är naturligtvis inte ointressant, men det är inte mängden pengar som gör någon nytta....

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-21

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack talman! Jo, till att börja med så vänder jag mig lite emot det här att den här tekniken då i ett inledande skede skulle vara för dyr så att man måste komma med stöd för att få igång marknaden. När man sedan tar bort stödet, då blir det liksom en orättvisa. Jag skulle säga...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-21

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack, talman! Det var intressant att höra vicelantrådet kalla mig för klimatskeptiker på grund av att han själv inte lyssnade på vad jag sa eller hade problem med förståelsen att tolka det. Så det jag sa var att de här oljepannor kommer att bytas ut ändå, utan stöd. Jag har också varit väldigt tydlig med...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-21

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack, talman! Vi från Obunden Samling som sitter i lagtinget har nog varit väldigt tydliga även under budgeten 2022 att vi inte var positiva till de här stöden. Att vår minister möjligen är det kan jag inte göra så mycket åt. Men det borde inte förvåna vicelantrådet för att den informationen har gått ut. Det...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-21

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Strand. Ja, som ledamoten mycket väl känner till så oroas jag också över den här vänstervågen. Jag brukar fundera, på pappret så har vi nu ett regeringsunderlag som på pappret är en högerregering. Men nu för tiden så får man identifiera sig som vad man vill. Jag skulle säga att det...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-21

Ny blankettlag om gödselmedel LF 18/2022-2023

Tack, talman! Tack, ledamot Holmberg. Liberalernas största problem med gödselmedel förefaller vara dricksvattentäkter och problem som det skulle kunna innebära för dem. Hur stor del av Ålands odlingsareal ligger i anslutning till de aktuella dricksvattentäkterna?

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2023-04-19

Ny blankettlag om gödselmedel LF 18/2022-2023

Tack, talman! Så ledamot Holmberg står och håller ett långt anförande och sedan har han inte ens torrt på fötterna. En ansenlig del, vad är det? Det beror ju på vem man frågar, vad som är en ansenlig del och vad som inte är det. Det vore ju vackert så om ledamot Holmberg faktiskt hade...

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2023-04-19

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack, talman! Tack minister Höglund. I replikskiftet med ledamoten Röblom nämnde ministern att man satsar på stödåtgärder där det behövs. Anser ministern att oljepannestödet är stödåtgärder där det behövs? Anser han att beloppet står i paritet till den förväntade klimatförbättringen som detta stöd ska ge?

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-04-17