Sagt i salen

1 - 50 av totalt 233 tal

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Jag föreslår att meningen som börjar med "med anledning av ovanstående föreslår utskottet att lagtinget ger sitt samtycke" ersätts med följande mening: "Utskottet föreslår att lagtinget inte ger sitt samtycke till en del av landskapets allmänna vatten för uppförande av havsbaserad vindkraft med hänsyn till dess negativa effekter på en orörd havsmiljö samt...

Stellan Egeland / Anförande / Enda behandling / 2022-12-19

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Ledamot Gunell nämnde här att hon är tacksam. Hon tackar Gud för EU. Det handlar om fredande av markområden. Då anser ledamoten att det är något positivt att Gud och EU samarbetar för att hjälpa oss att freda områden. Eller kan man kanske tycka att det skulle vara positivt om ålänningarna fick bestämma...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack ledamot Gunell för svaret. Jag kan ju inte undvika att se den stora diskrepansen i när Finland ber oss att göra något, då skriker vi ju rakt ut, med all rätt och hävdar vårt självbestämmande. Men när EU kommer med något, då är det nästan alltid positivt trots att deras krav ofta har betydligt...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Jag brukar ju sällan ta replik för att säga åh, var bra, men nu måste jag göra det. Det är oerhört glädjande faktiskt att höra en annan politiker som reflekterade över vad det är för typ av tankegods i de här hållbarhetsagendorna. Det här är ju barnet av Agenda 2030 som är FN:s...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Ja, den här rapporten har ju varit positiv såtillvida att den kanske har varit en ögonöppnare för flera. Jag har ju tagit upp det här i ett ett gruppanförande för säkert två år sedan just problemet med Agenda 2030 och att det är en fördelningspolitik och att det förvånar mig oerhört att så...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Vi kan väl sätta in det under äldreomsorgen eller ÅHS eller varför inte någonstans under utbildningen, i och med att man är tvungen att vaccinera sig för att få en utbildning till närvårdare nuförtiden.

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Nej, det är ju helt korrekt att det inte är under vår egen behörighet. Det är därför jag avslutar med att jag hoppas att vi kan stå enade bakom det här oacceptabla lagförslaget. Landskapsregeringen lämnade ju ett bra utlåtande sist som den här lagen var på tal och jag hoppas att det upprepas...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Ja, tyvärr så svamlade ju ledamot Toivonen bort sig som vanligt. Det är ju lite tråkigt för jag delar ju många av Toivonens frågeställningar som är högst relevanta. Det är synd att det ska spåra ur. Anledningen till att jag tog replik var för att ledamot Toivonen blev som vanligt häcklad här när han...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman, lagting, åhörare! Finlands omsorgsminister Krista Kiuru arbetar just nu för att permanenta den tillfälliga lagen om tvångsvaccinering mot Covid-19 för vårdpersonal. Den socialdemokratiske ministern försöker även köra över THL i fråga om en obligatorisk fjärde dos för den finska befolkningen. Från THL framkommer att skyddet efter den fjärde dosen alltid sjunker till en lägre nivå...

Stellan Egeland / Anförande / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Med det sagt så försöker jag inte ge sken av att det inte finns någon klimatförändring, för det är jag helt övertygad om att det finns. Men likt Toivonen så kanske jag inte är fullt lika orolig som de flesta andra över att himlen kommer att ramla ner inom en snar framtid. Jag...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Tack, talman! Nu hade jag ju tänkt vara snäll och bita ihop här. Det här är ju ett förslag som vi har gått med på, med lite tandagnissel. Jag måste erkänna att jag blir lite provocerad av ledamot Valves anförande. Resonemanget som ledamot Valve för går ut på att det skulle vara ett problem med...

Stellan Egeland / Anförande / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Tack, talman! Jag ser inte riktigt de här problemen med att vi har olika åsikt i frågor, även om vi hör till samma regeringsblock. Så fort vi inte tycker precis likadant så är det en spricka i regeringen. Jag ser inte det så. Vi är tre olika partier och att vi har lite olika syn...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Tack, talman! Vi är överens.

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Tack, talman! Ja, och det är ju det vi ska göra nu. Nu får vi samla in fakta, så får vi se vad som händer sedan.

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Jag måste säga att jag är faktiskt oerhört besviken. Jag har hela tiden levt i villfarelsen att jag har varit populisten i det här rummet, men jag har onekligen mött min överman här. Om detta råder inget tvivel. En sak som förvånar mig är att ledamot Holmström har suttit och grinat i media...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Det ledamot Holmström förespråkare är alltså tekniker för att kringgå de regelverk som finns, är det så jag ska tolka det? För det är ju ganska stramt när det handlar om offentlig upphandling. Hur man får bära sig åt för att kringgå det och hur man inte får bära sig åt.

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Jag är lite nyfiken på hur ledamot Holmberg ställer sig till utvecklingen på elmarknaden. Han är ju väldigt positiv till havsbaserad vindkraft. Jag undrar om han har någon spekulation om varför elpriserna har gått upp så extremt mycket de senaste åren?

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2022-09-19

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Ja, priserna på elmarknaden drog i väg långt tidigare än Rysslands anfallskrig. Vi fokuserar väldigt mycket på det och vi tror att det är en stor del av anledning. Jag skulle säga att den största anledningen till de skenande priserna är den så kallade omställningen till förnyelsebart. Om vi tittar...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2022-09-19

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Jag blev lite nyfiken på resonemanget kring att pengarna till kommunen skulle komma på grund av att Ålands framtid lämnade regeringsbasen. Är det så att ledamot Eriksson har suttit och motarbetat pengar till kommunerna? Eller på vilket annat sätt skulle detta ha gått till?

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Jag får väl konstatera att det är de finurliga veteranerna som förstår sig på det här och vi rookies får väl helt enkelt bara acceptera att vi inte förstår hur det här gick till.

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Lindholm. Det är oerhört glädjande att höra att ledamoten också är inne för att man skulle tillåta en mindre skyddsjakt i närheten av känsliga häckningsområden. Tyvärr så har vi inte lyckats driva den frågan hela vägen, men det är bra att ledamoten är med på banan.

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Ja, så är det absolut. Alla vi som vistas ute i skärgården på våren ser ju att det här är synnerligen allvarligt. Det kan inte ses som att det finns någon annan lösning om vi nu vill ha kvar ejdern. Så är det, tyvärr.

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Påvals. Jag måste reflektera lite över den här dialogen med EU-kommissionen som man ska inleda. Jag tror ju tyvärr att man måste vara så pass handlingskraftig så att man tolkar fågeldirektivet och det som står där Det står ju att man ska skydda arter och livsmiljöer och en skyddsjakt borde...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Påvals. Jo, man kan absolut föra en diskussion parallellt, men egentligen så hade vi behövt börja med den här skyddsjakten redan inför den här häckningssäsongen som nu har varit. Men jag hoppas ju absolut att den är i gång till kommande säsong, oavsett hur diskussionerna har gått med kommissionen.

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Jag har fortfarande svårt att se varför politiker ska avgöra när fria människor ska vara hemma och vila upp sig och när fria människor faktiskt ska få vara fria och göra det som de vill göra på sin fritid.

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, talman! Tack Juslin. Juslin har ju synpunkter på det som står i meddelandet om att underhållet har skötts på skärgårdstrafiken och menade att de senaste haverierna var så inte var fallet, om jag tolkade ledamoten rätt. Men nog är det väl så att underhållet har skötts, och inte havererade väl till exempel Alfågeln på...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamoten. Ja, jag håller inte med, för nu spelar det ingen roll om motorblocket är 30 år gammalt om halningen har skett för 3 000 timmar sedan. Det spelar ingen roll om blocket är gjutet 2021 eller om det är gjutet för 50 år sedan. Halningen är ju det avstånd, eller rättare...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Jag har fiskat ganska mycket kräftor i mina dagar och blir lite nyfiken på det som ledamot Gunell sade om att kräftorna dör i burarna innan man får upp dem. Nu betvivlar jag inte att vi har problem med vattenkvaliteten, det har vi ju. Men vad är det som gör...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. En annan grej som ledamot Gunell nämnde var att det är ett hot mot Östersjön att ryska pengar går till krigsmaskineriet i stället för till reningsverk. Det borde betyda att sanktionerna som EU infört mot Ryssland inte bara leder till en energikatastrof i Europa, utan det leder också till en...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Jag hör väl till det blocket som kanske kallades för värdekonservativt här. Jag förstår inte riktigt vad kopplingen skulle vara till de här kristna högtiderna? Men jag tycker precis som Gunell att det är märkligt att det är hon som tar upp frågan. Jag förstår faktiskt inte riktigt varför man...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Juslin. Modernt barnavårdsarbete handlar alltså om att politiker bestämmer hur familjerna delar upp sin föräldraledighet?

Stellan Egeland / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Talman! Lagting, åhörare. Följande står att läsa i utskottets betänkande: "Eftersom barnens bästa, i enlighet med den av FN antagna konventionen om barnets rättigheter, bör vara rättesnöret för all lagstiftning välkomnar utskottet att bestämmelserna i landskapslagen om barnomsorg och grundskola om rätten till barnomsorg ska utgå från barnet och inte från vårdnadshavaren." Av just den...

Stellan Egeland / Anförande / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Jag måste säga att det där var väl ändå en väldigt konstig tolkning av vad jag sade. Man tvingar människor till hur de ska dela upp sina föräldraledigheter, det är inte jämställdhetsarbete. Varför kan inte människor få bestämma över sina egna liv? Hur kan man tycka att politiker ska komma...

Stellan Egeland / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Ja, det här med att det är modernt, att det är modernt betyder ju inte per automatik att det är bra. Jag kan berätta vad som var modernt på 30-talet om någon är intresserad av att höra det här. Familjerna klarar alldeles utmärkt av att ta hand om sina...

Stellan Egeland / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Nordberg. Ja, det beror på vilken av de två frågorna du tänker på. Om du tänker på den subjektiva rätten så har man ju valfrihet. Men om du tänker på föräldraledigheten så har man ju inte det på samma sätt som förut, den har ju minskat betydligt.

Stellan Egeland / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eckerman. Jag skulle gissa att den största anledningen till att jag står här är på grund av mina konservativa värderingar. Jag anser inte att man behöver speciellt mycket statistik för att lista ut att familjen som har skaffat barn är den som är bäst på att bestämma hur man ska uppfostra...

Stellan Egeland / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eckerman. Nu fanns det absolut inget skuldbeläggande av familjer i mitt anförande. Det är nog snarare tvärtom, jag berömmer familjerna och anser att de är fullt kapabla att avgöra vad som är bäst för deras barn. Sedan tror jag inte att sättet att få inflyttning eller sättet att få folk att vilja...

Stellan Egeland / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eckerman. På vilket sätt ökar detta flexibiliteten för föräldrarna? Politiker går in och säger att så här mycket måste den ena föräldern vara hemma och så här mycket måste den andra föräldern var hemma för annars kommer de skattepengar som ni har betalat in för det här att försvinna upp i...

Stellan Egeland / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Mattsson. Den flexibilitet som finns i det här lagförslaget, den är ju minskad om man jämför med hur vi har i dag. Vi har ju mindre flexibilitet, vi har ju färre dagar som vi får dela med oss av. Så hur kan man driva argumentet att detta skulle vara flexibelt när...

Stellan Egeland / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Jag vill tacka ledamot Eriksson för ett bra anförande. Jag tycker att det är mycket bra att han tog upp det här med skuldbeläggande samtal. Det där är en sak som börjar genomsyra hela samhället nu. Vi är så rädda för att kränka varandra så att man får inte säga någonting. Man måste...

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eckerman. Jag noterar att ledamoten tog upp problemet att det kan vara svårt att kombinera ett ansvarsfullt föräldraskap med en yrkeskarriär och det kan jag väl hålla med ledamoten om. Men om ledamoten är av den uppfattningen, borde hon då inte tycka att det är rimligt att föräldrarna faktiskt får välja...

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eckerman. Men av just den anledningen att det finns så väldigt många olika familjekonstellationer så borde väl föräldrarna få välja mer än vad de får med det här förslaget. Vidare så vill jag motsätta mig och till och med snudda vid att påstå att det är en osanning att påstå att...

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Zetterman. Nu har man så många gånger hört att majoriteten håller inte ihop så att man börjar undra om det är någon slags liberal hälsningsfras som förekommer varenda gång ni träffas eller varenda gång ni tar ordet. Det är inget konstigt att det bland 20 ledamöter finns olika åsikter. Vi har...

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eckerman. Nu sitter jag inte i det där utskottet. Återigen så upprepar jag att jag ser inget konstigt med att vi har olika åsikter i olika frågor. Det är därför som vi har en demokrati och det är därför vi har många olika ledamöter. Den ledamot som sitter i det här...

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eckerman. Att är bråttom är inte riktigt en ursäkt för mig. Om jag tycker att det här lagförslaget är dåligt så måste jag göra det som står i min makt för att arbeta emot det och få det ändrat till ett lagförslag som jag tycker att är bättre. Det är liksom...

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Jag har en stor respekt för ledamoten Manséns kunnande inom det förnyelsebara. Jag undrar hur han ser på de höga fluktueringar i elproduktion och det faktum att delar av nätet faktiskt kan tvingas stängas ner när vi inte har vinden eller solen på vår sida under till exempel vintertid?

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Jo, vattenkraften är ju naturligtvis alldeles ypperlig som reglerkraft, men nu vill man ju inte bygga ut den utan man vill ju snarare minska ner på vattenkraften då den definitivt inte ses som miljövänlig. Den må måhända vara bra ur koldioxid synpunkt, men den är definitivt inte miljövänlig. Vet ledamot Mansén något som...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-05-18

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Ledamot Mattsson sade att ett modernt samhälle inte ska förhindra utan förenkla. Men nu förhindrar man ju människor att dela upp föräldraledigheten emellan sig såsom familjen själv vill. På vilket sätt förenklar man då för föräldrar? Och på vilket sätt skulle det leda till att nativiteten skulle öka på Åland?

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Talman, lagting, åhörare! Den här kampen för att begränsa familjernas frihet att styra sina egna liv bekymrar oss inom Obunden Samling. Att politiker ska in och peta i familjelivet är något vi helt ställer oss emot. Hur kan någon tycka att det är bra att staten bestämmer hur människor väljer att ta ut sin föräldraledighet?...

Stellan Egeland / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack för svaret ledamot Mattsson. Men man får ju inte dela upp de här dagarna som man vill, utan den större delen av dagarna är ju låsta. På vilket sätt ökar det flexibiliteten jämfört med nuvarande system?

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02