Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Utskottsordförande Holmberg berättade här att utskottet avser att initiera en granskning i samarbete med lag- och kulturutskottet och att granskningen ska beställas av en extern och oberoende part. Sen om det innehåller något intressant så ska det gå ett meddelande till lagtinget som ska anteckna det till kännedom. Borde inte lagtinget kunna granska...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Det gläder mig att utskottsordförande Holmberg ser positivt på att vi får alla papper på bordet. Jag förstår dock inte, han nämnde att lagtingets integritet behöver stärkas. Jag förstår inte riktigt hur den stärks av att lagtinget inte klarar av det här utan att anlita en extern part? Lagtinget kan väl granska ärendet precis...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Jag måste tyvärr erkänna att jag inte riktigt förstod frågan. Vad var det som talman Bert Häggblom föreslog?

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Jag tror att vi har nämnt det ganska många gånger vid det här laget. Förslagsvis samma tjänsteman som har tagit fram vitboken kan väl ta fram alla handlingar från hela tiden bakåt. Jag tycker att det skulle räcka gott och väl. Det är fortfarande ingen som har svarat på vad vi ska göra...

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Jo, så kan man ju vrida till det. Det vi inte ser behovet av är ju ytterligare en granskning. Är det så svårt att förstå att vi vill ha alla kort på bordet så att alla själv kan granska fallet. Varför ska vi ha en konsultbyrå som måste granska fallet åt oss och...

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Jo, jag vill absolut veta. Varför skulle inte en tjänsteman på landskapsregeringen kunna presentera allt detta för oss? Varför behöver vi en oberoende konsult som utreder? Det är ju bara att presentera alla fakta så kan man ju skaffa sig en egen uppfattning. Jag har faktiskt svårt att se varför. Alla här vet...

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Nu vet jag inte om debatten kom ner till helt nya nivåer. Ska vi sälja någon annans båt? Är det inte en totalentreprenad vi pratar om? Ska vi ta konsortiets båt och sälja den? Jag tycker att nu börjar det här likna fabler.

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Ledamot Fellman börjar bli så förutsägbar så att jag lyckades säga förakt samtidigt som hon sade det nu. Så fort man inte tycker som Nina Fellman, då är det förakt eller hat eller populism. Kan vi prova att dra något annat ur hatten nästa gång?

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Visioner är absolut inte samma sak som att vilja göra gott. Jag tycker att vi har sett ett tydligt bevis för vad som händer när man håller på med de stora visionerna. Jag är absolut här för att jag har en önskan att göra gott. Jag tycker inte att jobbet är speciellt roligt....

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Talman! Lagting, åhörare. Sanningskommissionen, utredningen, granskningen - kärt barn har många namn. När jag höll gruppanförande för Obunden Samling här i förra veckan så ställde några frågor. Jag hade ju hoppats på att någon av förespråkarna för denna sanningskommission skulle hjälpa mig att svara på de frågorna. Men jag fick inga svar och jag har...

Stellan Egeland / Anförande / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Det kan väl knappast ses som att det är jag som inte litar på ålänningarnas förmåga. Jag anser ju inte att man behöver ha en sanningskommission som berättar för ålänningarna var skulden ligger. Jag anser ju att om man ger ålänningarna all fakta så kommer de själva att kunna avgöra var skulden ligger....

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Ledamoten sade att han tror att ålänningarna har svårt att ta till sig av alla turer. Jag har lite högre tankar än så om ålänningarna. Jag tror att de flesta som är intresserade kan ta till sig av det här alldeles utmärkt. Fakta är inte speciellt svårt för människor att ta till. Men...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Jag häpnar lite över hur ointelligent man måste tro att jag är. Man måste ju ändå förstå att jag vet att det kommer bli en granskning. Om jag var rädd för att sanningen skulle komma fram så skulle jag hålla väldigt tyst om den här granskningen. Jag är inte ett dugg rädd för det här....

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Talman! Jag får tacka lantrådet som redogjorde lite för var den här granskningen ska kunna leda till, bland annat tydligare fullmakter nämnde hon. Alltså 54 § i lagtingsordningen är väl ganska tydlig: "Fullmakt ska till belopp och ändamål vara avgränsat." Det är väl tydligt så att det räcker. Felet måste ju finnas någon annanstans.

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Talman! Jag önskar understöda ledamot Kanborg.

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Jag sade i mitt anförande att jag absolut är för transparens och öppenhet för alla kort som finns kvar att lägga på bordet, för det finns ju några stycken och de ska ju naturligtvis fram på bordet. Jag tycker att man får skaffa sig en egen uppfattning efter det. Jag tror inte att...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-02-07

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Talman, lagting, åhörare! Den här situationen som vi befinner oss i nu, och som är anledningen till den här tilläggsbudgeten, är en ytterst sorglig historia. Vi beklagar verkligen det faktum att man är i situationen att man behöver belasta skattebetalarna med den här utgiften. Vi från Obunden Samling ser i detta skede ingen anledning att ifrågasätta...

Stellan Egeland / Gruppanförande / Remissdebatt / 2024-02-07

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Då tror jag att ledamot Fellman har misstolkat mig i uppsåtet som jag hade. Men om jag säger så här, är inte ledamot Fellman nöjd med landskapsrevisionens effektivitetsrevision? Var inte den bra? Den kom fram till slutsatser. Ställer sig ledamot Fellman bakom den och tycker att det var bra att vi gjorde den...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-02-07

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Ledamot Fellman och jag är helt eniga om att vi måste återupprätta förtroendet. Jag är inte säker på att rätt väg att gå är att kasta landskapsrevisionsberättelse i soporna för att man inte gillade utfallet av den och ta fram en ny för att återupprätta förtroendet. Möjligen skulle man kunna komplettera med vad...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-02-07

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Påvals för ett bra anförande. Han nämner den här utredningen igen och att den ska vara så oberoende som möjligt, vilket såklart är helt riktigt. Var inte landskapsrevisorns oberoende nog när han gjorde sin revision?

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2024-02-07

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Det som jag är lite emot är att man ska presentera en lösning med en skuld. Här är sanningen, så här fördelar vi skulden. Jag anser att all information naturligtvis ska fram, men till det behövs ingen kommission. Fram med all information så får var och en som är intresserad skaffa sig en...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-02-07

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Jag tänker så här att allra mest oberoende borde ju rimligen landskapsrevisorn vara när han på eget initiativ bestämmer sig för att göra en revision av detta. De ser ju åtminstone mer oberoende ut än om någon får en beställning från lagtinget. Så ser jag det.

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2024-02-07

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Jag måste tacka ledamoten Valve för att han faktiskt använde sig av ordet sanningskommission, så vi fick det till protokollet. Det fanns ledamöter som faktiskt betvivlade det jag sade när jag nämnde det. Vad tänker Moderaterna att denna nya sanningskommission ska göra för skillnad? Vad blir det för skillnad från landskapsrevisorns rapport? Har...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2024-02-07

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Nej, jag menade inte att man skulle ge ett uppdrag till landskapsrevisorn. Jag menade att han har ju redan gjort en utredning. Den finns ju redan, så det behöver man ju inte be om. Men den skulle då kunna kompletteras, rimligtvis med det som har skett efter att den revisionen gjordes. Det är...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2024-02-07

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Talman! Inte trodde man ju att man skulle få uppleva dagen när man hör Liberalerna hålla ett gruppanförande och prata om Ronny James. Men det var ju glädjande på alla sätt och vis. Ledamot Påvals nämnde skattegränsen och att den medför stora problem för näringslivet, vilket är helt med sanningen överensstämmande såklart. Men i meddelandet...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Talman, lagting, åhörare! Obunden samling konstaterar att det externpolitiska meddelandet inte skiljer sig på särskilt många punkter i år från tidigare år. Det ligger så klart i sakens natur att ett meddelande av denna art till stor del består av floskler och på den punkten blir man inte besviken i år heller. Hållbarhet, blomstra, grön...

Stellan Egeland / Gruppanförande / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, talman! Jo, jag tror säkert att man jobbar så hårt man kan på frågan. Det var inte det jag ifrågasatte, utan det var hur man uttryckte sig i meddelandet om det. En annan sak som jag reagerade lite på var att ledamoten nämnde fasan om hur andra människor ska välja i demokratiska val. Man...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, talman! Ledamot Pettersson nämnde här i Centerns gruppanförande vikten av samhällsskydd och beredskap. Jag funderar lite, ångrar ledamoten att han var pådrivande att skrota ett fullt fungerande kraftverk som kunde ha varit till stor nytta vid en eventuell kris i framtiden?

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, talman! Beloppen måste vi nog ta med en nypa salt, beloppen som ledamot Pettersson drog upp. Anledningen till att landskapsregeringen var totalt ointresserad var väl på basen av utlåtandet av kommissionen, som jag var ordförande i och som jag sedan var tvungen att reservera mig emot. Kommissionen föreslog bland annat att man skulle kunna...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2024-01-29

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack talman! Ledamot Pettersson nämnde här att om man sätter arvodet för lågt så kommer ingen att ställa upp och i sitt anförande så nämner han att det är inte hållbart att inte höja ministrarnas arvoden. Anser ledamoten att 7 000 euro är en ohållbart låg månadslön? Är den alltså så låg så att ingen kommer att...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack talman! Varenda en av oss sitter på väljarnas förtroende, säger ledamot Fellman. Det stämmer väl inte riktigt när det gäller landskapsregeringen. Alla ministrar i landskapsregeringen behöver ju inte och sitter ju heller inte på väljarnas förtroende.

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack, talman! Om man är missnöjd med utfallet av ett tidigare beslut, är det då fel eller ens något konstigt att man försöker rätta till det som blev fel, anser ledamoten Fellman?

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack talman! Jo, ledamot Nordberg har ju mångårig erfarenhet både av att vara minister och att sitta i lagtinget och han för här resonemanget kring arbetsbördan. Att diskrepansen mellan lagtingets arvode och ministerns arvode borde vara på en tillräckligt hög nivå på grund av arbetsbördan. På vilket sätt påverkar det liksom en minister att det...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack talman! Jag brukar hålla mig för god för den Liberala paradgren att replikera mina egna partikamrater, men jag gör ett litet undantag här. Vi har flera gånger fått höra att vi sprider politikerförakt. I och med att vi lyfter den här frågan, det är sånt här som skapar politikerförakt. Jag skulle säga att det...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Talman! Då ska jag presentera Obunden Samlings första lagmotion för den här mandatperioden. Jag tänkte föra ett litet resonemang kring det här. Arvodet för lantråd, vicelantråd samt ministrar i Ålands landskapsregering har nyligen höjts. Först föreslogs inom talmanskonferensen att man skulle höja arvodet med 30% rakt av, förslaget vann dock inte understöd av samtliga ledamöter, utan...

Stellan Egeland / Gruppanförande / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack talman! Anser ledamot Ekström att 7 000 euro i månaden är en för låg ersättning för en minister i Ålands landskapsregering?

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack talman! Ledamot Pettersson för ett resonemang kring lantrådets ersättning, säger att den måste vara i nivå. Bara så lockar vi de bästa krafterna, tyckte jag han sa. Är det alltså med ekonomiska medel som vi lockar de bästa krafterna. Är det inte så att uppdraget som minister eller som lantråd borde ju drivas av...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack talman! Tack för svaret. Jag skulle säga så här att jag tycker att den stora behållningen i att få axla uppdraget som minister, det borde väl egentligen vara det stora ansvaret, alltså möjligheten att faktiskt äntligen ha kommit till den position där man kan till exempel fatta viktiga beslut på enskild föredragning. Om jag...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2024-01-24

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, talman! Vi ska ha naturen som vårt trumfkort, sade ministern. Det finns en enda plats på Åland som har utsetts till en av Finlands hundra naturpärlor. Den platsen har man för avsikt att förvandla till ett industriområde. Vad är det man avser riktigt med att ha naturen som trumfkort?

Stellan Egeland / Replik / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, talman! Vidare nämnde ministern att vi ska satsa på hållbara turister som respekterar vår natur. Vad är en hållbar turist? Hur ska vi politiskt arbeta för att rikta oss till dem?

Stellan Egeland / Replik / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, talman! Ledamot Holmberg lyfte vikten av laddstationer. Anser han att det är något som det offentliga ska bekosta?

Stellan Egeland / Replik / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, talman! Ja, om jag inte missminner mig så var ledamoten en ivrig förespråkare för att man inte skulle utnyttja offentliga medel till laddstationer. Jag förstod inte varför han lyfte det riktigt i sitt anförande. Var det helt enkelt en enkel vädjan och en förhoppning om att näringslivet skulle etablera mera laddstationer? Eller vad hade...

Stellan Egeland / Replik / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, talman! Evenemangsbidrag är bra, nämnde ledamoten och för sedan ett resonemang som går ut på att man behöver ett startbelopp när man ska anordna ett evenemang och sedan rullar pengarna in med tiden. Anser ledamoten att det kanske vore rimligt att man som arrangör i stället fick ta ett lån och betala tillbaka de...

Stellan Egeland / Replik / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, talman! Tack för svaret. Det vi pratar om är alltså evenemang som inte är vinstdrivande, förmodar jag.

Stellan Egeland / Replik / Föredras / 2024-01-22

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Ledamoten sade här att det var en knäckfråga för Socialdemokraterna att de här inbesparingarna inte får drabba de utsatta i samhället. Man var ju lite nyfiken på hur man ska spara då utan att drabba alla i samhället? Det är ganska mycket man ska spara in så man gissar ju att alla kommer...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Att man ska öka intäkterna är ju inte ett svar på frågan hur man ska spara. Jag ställde frågan om inbesparingarna som nämns i regeringsprogrammet som vi har på bordet. Jag har svårt att se att de intäkter som ledamoten pratade om skulle lösa problemet. Utbildning är ju faktiskt också initialt en kostnad....

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Jag blev lite nyfiken på de nya färjorna. De färjorna som man har tänkt sig till det fossilfria tonnaget, de ska alltså drivas av e-bränslen eller elektrobränslen är det tänkt gissar jag. Och då undrar jag, vilka bränslen är det man siktar in sig på? Vad räknar man med för bunkerpriser?

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Mansén för svaret. Ja, det var ju slarvigt av mig, det missade jag säkert. Har ledamoten något att säga om lönsamheten för havsbaserad vindkraft i de områden där man har byggt den hittills? Han nämnde ju att den kan byggas utan subventioner. Men det är väl kanske inte riktigt korrekt för...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Jo, det stämmer ju mycket väl, det finns ju norska fartyg att tillgå. Den gröna omställningen hjälper Norge och de tjänar gott om pengar nu eftersom de säljer olja och den efterfrågan ökar ju med hjälp av den gröna omställningen. Så då kan väl vi köpa deras båtar medan de byter ut till...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Inte behöver väl ledamoten tjata på som en papegoja om den subjektiva rätten? Jag utgår från att hon har fått det förankrat i resten av regeringen och kommer att göra något åt den här problematiska lagen som jag tyvärr var med i en del av i regeringsbasen som antog.

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2023-12-19