Remissdebatt

Ny narkotikapolitik MOT 5/2018-2019

Ärendet hör till: Plenum den 20 maj 2019 kl. 13:00
  • Utdrag ur protokollet

    3        Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting

    4        Ny narkotikapolitik

    5        Bristande djurskydd