Ändring av jaktlagen

Lagförslag FR 18/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: jakt, jakträtt, skyddsjakt, jaktvårdsföreningar, hjortdjur, hjortdjursskador, viltskador, Sidhänvisning: 126, 130, 4, 8, 87, 90, 92, 98, Berörda lagar: landskapslagen om ändring av jaktlagen för landskapet åland landskapslagen om upphävande av landskapslagen om ersättande av skador förorsakade av hjortdjur


Åtgärder