Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd

Lagförslag LF 15/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapslagen om barnomsorg och grundskola samt landskapslagen om hemvårdsstöd ändras för att anpassas till den familjeledighetsreform som träder i kraft den 1 augusti 2022 och så att den subjektiva rätten till barnomsorg utökas.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott