Ändringar av lagstiftningen om barnomsorg och grundskola

Lagförslag LF 11/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår ändringar av den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola samt följdändringar i annan landskapslag-stiftning med anledning av den nya landskapslagen.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott