För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 18.12.2018.

  8        Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 19.12.2018.

  9        Fördelning av kompensation till kommunerna 2018

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 18.12.2018.

  10      Ändrade avgiftsgrunder i vården

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 18.12.2018.

  11      Förtydligande av bestämmelserna om basbeloppen för grundskolan

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 18.12.2018.

  12      Blankettlag om dataskydd

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 7.1.2019.

  13      Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2018

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 18.12.2018.

  14      Förslag till budget för år 2019

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 18.12.2018.