Ny hälsoskyddslagstiftning

Lagförslag LF 9/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, hälsoskyddslag, myndighetstillsyn, hälsoskyddslagstiftningen
Berörda lagar: ll om tillämpning på åland av hälsoskyddslagen
ll om ändring av 6 och 13 §§ landskapslagen om allmänna vatten och avloppsverk
ll om ändring av 3 § plan- och bygglagen för landskapet åland
ll om ändring av 5 kap. 10 § och 11 kap. 1 § vattenlagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser