Behandling av kläm

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

 • Vid ärendets första behandling har lagtingsledamoten Jessy Eckerman, understödd av lagtingsledamoten Nina Fellman, föreslagit att lagtinget ska godkänna en kläm av följande lydelse: "Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen
  att återkomma till lagtinget med en komplettering av lagen som tydliggör att servering av starka alkoholdrycker på avgränsade läktarutrymmen inte är tillåten, att utan dröjsmål genomföra en barnkonsekvensanalys av föreliggande lagändring och återkomma till lagtinget med eventuella ändringar som bör göras till följd av den". Detta kallas lagtingsledamoten Jessy Eckermans förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas genom öppen omröstning. Jag ber lagtingsledamöterna Gyrid Högman och Simon Påvals att biträda vid omröstningen.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som röstar för utskottets förslag röstar ja och den som röstar för att lagtingsledamoten Jessy Eckermans kläm ska godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Upprop.

  Omröstningen utföll 17 ja-röster, 7 nej-röster och var 6 frånvarande.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat utskottets betänkande. Klämförslagets enda behandling är avslutad. Därmed är ärendet i dess helhet avslutat.